Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI
aktualnosci

U W A G A:
Zawiadamiamy, że z dniem 10 lutego 2014 niniejsza strona stała się archiwalna

Zapraszamy na nową stronę gminną - już przechodzimy na stałe!!! >>>

www.stare-babice.pl
i www.stare-babice.waw.pl

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

7 lutego 2014 Nr 387
Uwaga rodzice!
W prezencie od Gminy każdy noworoczny maluch otrzyma zestaw do nauki języka angielskiego od najmłodszych lat. Po odbiór zestawu zapraszamy do Referatu Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy przy ul. Rynek 21 na I piętrze.


Stypendia sportowe na rok 2014
Informujemy, że wnioski dotyczące stypendiów sportowych przyznawanych przez Wójta Gminy Stare Babice na rok 2014 należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Zachodnia 2, Zielonki-Parcela, do dnia 10 lutego 2014r. Wnioski stypendialne należy składać na formularzu dostępnym na stronie www.gosirbabice.pl
Powiatowe Ferie 2014 "Zima w lesie" Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowych Feriach 2014 organizowanych przez Powiat Warszawski Zachodni. Impreza odbywać się będzie w dniach 17-21 lutego 2014 r. w Gościńcu Julinek, Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Lesznie. Ul. Julinek 6, 05-084 Leszno. Regulamin uczestnictwa, druk zgłoszeniowy, oświadczenie rodzica dostępne na stronie www.stare-babice.pl. Celem imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem walorów turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponadto uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności z zakresu jazdy konnej, impreza adresowana jest do grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych.
XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Głównym organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówce terenowej KRUS Błonie ul. Targowa 3B oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w terminie do 14 marca 2014 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej.
Przebudowa ulicy Klaudyńskiej. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku ul. Klaudyńskiej w miejscowości Laski i Mościska, gm. Izabelin oraz Klaudyn, gm. Stare Babice. Starosta informuje jednoczesnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego.
Komunikat Polskiej Grupy energetycznej PGE wprowadza zmianę sposobu przekazywania informacji o wyłączeniach prądu. Zamiast dotychczas rozwieszanych ulotek informacyjnych PGE podjęła decyzję o odstapieniu od plakatowania w terenie. Od 1-go lutego 2014 r. PGE zaprasza do korzystania ze strony internetowej oraz newslettera czyli automatycznego e-maila. Odbiorcy mogą zamówić tę usług1) na stronie internetowej www.warszawa.redystrybucja.pl Dzięki newsletterowi odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowanych przerwach w dostawie energii.
Sesja Rady. Wdniu 30 stycznia odbyła się Sesja Rady Gminy Stare Babice, na której podjęto 6 uchwał. Treść uchwał dostępna jest na stronach gminnych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Serwis 387

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated...