Wybory do Sejmu i Senatu w Gminie Stare Babice 21.10.2007

Spośród 11731 mieszkańców uprawnionych do głosowania udział w wyborach wzięło 7575 osób. Frekwencja wyborcza w Gminie Stare Babice wyniosła 64,57%, czyli znacznie więcej niż w całym kraju.
Komisje wyborcze pracowały już od 5 rano przygotowując lokale i karty do głosowania. Kart nie zabrakło. O godzinie 3 w nocy znano już wyniki wyborów w gminie.
Zbiorcze wyniki:

fot. mp