28.09.2010

Piknik Rybny w Zielonkach

Kampania
promocyjna Karpia
"Zdrów jak Ryba"
Zielonki - 26.09.2010

zrealizowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

wróć

fot. mp