Babinicz 2008 przyznany!

Jak co roku, dnia 6 stycznia, na spotkaniu noworocznym Wójt Gminy już po raz dwunasty wręczył prestiżową nagrodę - statuetkę "Babinicza". Tym razem nagrodę otrzymała Wanda Morawska. Pani Wanda Morawska od wielu lat jest zaangażowana w pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jest założycielką Zespołu Interdyscyplinarnego wspomagającego pracę Komisji.
Na spotkaniu wystąpiła Gminna Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic prowadzona przez Mariusza Dżygę oraz znana artystka estradowa Agnieszka Fatyga. Przeprowadzono aukcję obrazów olejnych, monety z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II i książki Jacka Pałkiewicza z dedykacją. Zebrano kwotę 14 200 zł. Dochód z aukcji przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

 

Kliknij i zobacz duży obraz01.jpg
01
Kliknij i zobacz duży obraz02.jpg
02
Kliknij i zobacz duży obraz03.jpg
03
Kliknij i zobacz duży obraz04.jpg
04
Kliknij i zobacz duży obraz05.jpg
05
Kliknij i zobacz duży obraz06.jpg
06
Kliknij i zobacz duży obraz07.jpg
07
Kliknij i zobacz duży obraz08.jpg
08
Kliknij i zobacz duży obraz09.jpg
09
Kliknij i zobacz duży obraz10.jpg
10
Kliknij i zobacz duży obraz11.jpg
11
Kliknij i zobacz duży obraz12.jpg
12

1 | 2

Fot. Marcin Łada

galerie