Dzisiaj jest środa 19 czerwca 2024 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Bezpieczeństwo jest sprawą nas wszystkich - rozmowa z komendantem KPP w Starych Babicach
Z sesji Rady Gminy
Gmina w TV
Przeciąć gminę mieczem autostrady - o sprawie jest już głośno
Wniosek przeszedł
Nowa taryfa energii elektrycznej
Co z dopłatami dla rolników
Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska - konkurs KRUS
Potrzebujący otrzymali paczki
Temat miesiąca
Babinicz dla Stanisława Szury
Bezpieczna gmina
Wypadki nie dzieją się same - ciągle niebezpiecznie na drogach
Misie ratują dzieci
Przemoc - problem wokół nas
Mieszkańcy naszej gminy
Warto żyć i śpiewać - spotkanie seniorów
Kultura | Sport
Bale, bale - jak to w karnawale
Nauczycielskie jasełka - nauczyciele wystąpili dla uczniów
Otwórzmy dzieciom świat - jasełka w Borzęcinie
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 01/2005

Babinicz dla Stanisława Szury

I znów kolejna Wielka Gala Naszej Gminy za nami. Tym razem Gminnego Oskara otrzymał Stanisław Szura - osoba, którą kapituła nagrody uznała za szczególnie zasłużoną dla wspólnoty samorządowej.

Pan Stanisław mieszka w naszej gminie od 50 lat. Pracował przy elektryfikacji tych terenów, działał w Ochotniczej Straży Pożarnej - był nawet jej prezesem, budował remizę, pomagał przy zakładaniu instalacji elektrycznej w wielu gminnych budowlach i w setkach, a może nawet w tysiącach indywidualnych gospodarstw.
Jest człowiekiem uczynnym i aktywnie działającym w spółdzielczości wiejskiej, a także w babickiej parafii. To również dzięki jego działaniom powstała na naszym terenie stacja RPZ i dynamicznie rozwinęła się sieć energetyczna umożliwiając rozwój naszej gminy.
Wręczenie statuetki Babinicza odbyło się jak co roku - 6 stycznia w auli Gimnazjum w Koczargach Starych. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, loterii i aukcji obrazów. Całość spotkania ubarwiły występy Orkiestry Młodzieżowej pod dyrekcją Mariusza Dżyga, koncert zespołu "Ana Family" - Hanny i Władysława Szczechowskich oraz Tymoteusz Miłowanow, który zaprezentował kilka gitarowych utworów klasycznych. Całość uroczystości z klasą i humorem prowadził lider zespołu Partita - Andrzej Fraindt.
Na początku spotkania głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Turek, witając przybyłych gości i przedstawiając dokonania gminy w minionym roku. Następnie przemawiała z-ca wójta Jolanta Stępniak wspominając tradycje związane z dniem Trzech Króli i opowiadając o działaniach socjalnych naszej gminy w ostatnim czasie. Jako trzeci głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Antoni Maciej Gąsowski, podsumowując pracę radnych. Wszyscy przemawiający życzyli gościom pomyślności w Nowym Roku.
Nagroda Babinicza związana z tradycją sienkiewiczowską w naszej gminie, przyznawana jest od 8 lat. Dotychczas statuetki otrzymali: Alicja Plaskota, Jan Żychliński, Janusz Śliżewski, Ewa Dżyga, Tadeusz Żychliński, ks. prałat Jan Szubka i Stanisław Michrowski.
Jak zwykle pieniądze uzyskane z loterii i aukcji w tym szczególnym dniu zostały przeznaczone na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego. Warto przypomnieć, że placówka ta działająca pod egidą Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidjecezji Warszawskiej uzyskała w sierpniu ub. r. status organizacji pożytku publicznego. Każdy może zatem 1% swoich podatków przekazać na konto tego Ośrodka:
Inwest Bank Oddz W-wa 28 1680 1248 0000 3000 0471 1423 "Blizne" Formularze ułatwiajace doknanie tej wpłaty dostępne są w Ośrodku i w GOPS w Urzędzie Gminy.
-Dzięki indywidualnemu sponsoringowi mogliśmy w ub. r. uruchomić dodatkową formę terapii, wysłać dzieci na turnus rehabilitacyjny i kupić kilka sprzętów-powiedziała Anna Dobrowolska dyr. Ośrodka. Pieniądze, które pozyskujemy od sponsorów publicznych - Gminy, Powiatu, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i funduszu PEFRON nie wystarczają, aby 33 naszych podopiecznych - niepełnosprawnych dzieci miało pełną opiekę wszystkich specjalistów. Jesteśmy organizacją non profit - nasza dzialalność nie przynosi żadnych zysków, a jednocześnie rodzice nie ponoszą kosztów opieki specjalistów i usług terapeutycznych - powiedziała dyr. Dobrowolska.
Na zakończenie spotkania wystąpił Jerzy Samborski, prezes organizacji zrzeszającej małe i średnie przedsiębiorstwa przy UE. Życzył naszej gminie sukcesów w pozyskiwaniu środków unijnych i zachęcił do aktywności w zgłębianiu unijnych procedur. - Pieniędzy unijnych nie wystarczy dla wszystkich - powiedział, otrzyma je zaledwie 5-6 % przedsiębiorców i samorządów dlatego trzeba działać szybko i dobrze przygotowywać się do spełnienia wszystkich procedur wymaganych przez Unię.

ak.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy