Dzisiaj jest środa 19 czerwca 2024 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Bezpieczeństwo jest sprawą nas wszystkich - rozmowa z komendantem KPP w Starych Babicach
Z sesji Rady Gminy
Gmina w TV
Przeciąć gminę mieczem autostrady - o sprawie jest już głośno
Wniosek przeszedł
Nowa taryfa energii elektrycznej
Co z dopłatami dla rolników
Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska - konkurs KRUS
Potrzebujący otrzymali paczki
Temat miesiąca
Babinicz dla Stanisława Szury
Bezpieczna gmina
Wypadki nie dzieją się same - ciągle niebezpiecznie na drogach
Misie ratują dzieci
Przemoc - problem wokół nas
Mieszkańcy naszej gminy
Warto żyć i śpiewać - spotkanie seniorów
Kultura | Sport
Bale, bale - jak to w karnawale
Nauczycielskie jasełka - nauczyciele wystąpili dla uczniów
Otwórzmy dzieciom świat - jasełka w Borzęcinie
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 01/2005

Otwórzmy dzieciom świat...
Jasełka w Borzęcinie


22 grudnia 2004 r. uczniowie klasy IIIc, jedynej klasy integracyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym po raz kolejny wystąpili przed całą społecznością szkolną na spotkaniu wigilijnym.
Wspólnie z innymi uczniami, głównie z klasy IIIb i IIa zaprezentowali przygotowane przez siebie Jasełka Bożonarodzeniowe, do których scenariusz przygotowała katechetka-Małgorzata Kozaryna.
Nad całokształtem inscenizacji czuwały wychowawczynie: Aniela Wieczorek - nauczyciel prowadzący klasę i Małgorzata Gutte - Jesionowska - pedagog specjalny. W przygotowaniach występu i dekoracji ściśle ze sobą współpracowałyśmy, korzystając z pomocy Beaty Smolarek - wychowawczyni klasy IIa, prowadzącej kółko recytatorskie i człowieka orkiestry - Bernarda Olosia. Serdecznie dziękujemy im za zaangażowanie, a w szczególności rodzicom, którzy pomogli dzieciom w przygotowaniu strojów. Dzięki nim pełniej mogliśmy odzwierciedlić zdarzenie sprzed ponad 2000 lat.
Codzienne próby, których nie sposób było zliczyć miały na celu nauczyć dzieci ról, właściwej intonacji i dykcji, słów i melodii najpiękniejszych kolęd i właściwego zachowania się podczas występu. Przyznam szczerze, że trzy lata temu, kiedy przygotowywaliśmy taki występ po raz pierwszy, najbardziej obawiałam się włączenia w przedstawienie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Należało dać mu taką rolę, w której czułoby się równie ważnym aktorem jak jego koledzy i koleżanki, a jednocześnie dostosować ją do możliwości dziecka tak, by mogło poradzić sobie z uwagi na swoje trudności rozwojowe.
Rola niepełnosprawnej dziewczynki była wielkim wyzwaniem dla nas nauczycieli, by pomóc jej zrozumieć powagę sytuacji i uświadomić jak ważną postać będzie ona odgrywała w Jasełkach. Zagrała więc Świętą Maryję. Siedziała na honorowym miejscu w środku stajenki, przy Jezusku. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.
Pamiętając doświadczenia sprzed lat, na czym bazujemy w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, nasza pociecha i tym razem nas nie zawiodła. Godnie reprezentowała Matkę Bożą tuląc do siebie dzieciątko. Wspólnie z chórem i resztą klasy śpiewała kolędy. Z uwagi na to, że dziecko szybko się męczy czuwał przy nim Anioł Stróż, w którego rolę wcieliła się Karolinka, pełniąca tę rolę na co dzień w klasie wspólnie z innymi koleżankami.
Wszyscy byli bardzo wzruszeni wystąpieniem uczniów, ich współpracą i ogromnym wczuciem się w swoje role. Najważniejszym jednak celem tego występu była integracja ze społecznością szkolną i ukazanie współpracy dzieci w klasie integracyjnej. Nade wszystko zaś poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych. Niektórzy mieli po raz pierwszy okazję przekonać się, jak dzieci mogą razem uczyć się nie zważając na swoją odmienność i różne możliwości, jak są ze sobą zżyci i potrafią razem stworzyć coś tak pięknego. Uczniowie zaś otrzymali dzięki temu występowi nowe bodĽce do pracy, ogromne brawa, które ich bardzo dowartościowały i niezapomniane wrażenia. Poprzez wszystkie tego typu spotkania szerzej otwieramy przed nimi świat.
Część ludzi na wsi, której jesteśmy cząstką, ma mylne wyobrażenie o naszej klasie i dzieciach do niej uczęszczających. Pragniemy więc mieszkańcom naszej gminy przybliżyć ideę naszej działalności oraz wyjaśnić termin integracja.
Oświata integracyjna stwarza wielką szansę dobrego wychowania nowego pokolenia. Uczy młodych ludzi wrażliwości, otwiera na potrzeby drugiego człowieka, uczy współpracy i pokazuje wyższe wartości, które często zanikają w dzisiejszym konsumpcyjnym świecie. Dostrzeżono ją ponad 30 lat temu za granicą, a w Polsce wprowadzono w życie przed 10 laty. W Borzęcinie Dużym oświatę integracyjną prowadzimy już czwarty rok. Szerzej zagadnienie to przedstawimy w następnym numerze Gazety Babickiej.

Aniela Wieczorek Małgorzata Gutte-Jesionowska

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy