Dzisiaj jest poniedziałek 20 maja 2019 r. imieniny Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Drugi rok z dopłatami - tym razem powinno być łatwiej
Odważny budżet daje wielką szansę - rozmowa z Wójtem Gminy
Z sesji Rady Gminy
Przejrzysta Gmina
Temat miesiąca
To już nasz 100 Numer!
Kultura | Oświata | Sport
Niedziela Integracyjna w Borzęcinie
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 03/2005

Przejrzysta Gmina(cd)

Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze GB, gmina Stare Babice zgłosiła swój udział w ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska".

Jest to akcja społeczna skierowana do samorządów terytorialnych, które chcą udoskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania. Organizatorami akcji są: AGORA S.A. wydawca "Gazety Wyborczej" i portalu Gazeta.pl, Fundacja Agory, Polsko-Amery-kańska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bank Światowy. Patronat nad Akcją obejmuje Telewizja Polska S.A.
Dziś już możemy podać Czytelnikom więcej informacji dotyczących tej akcji. Jej głównymi kryteriami jest realizacja 6 podstawowych i obowiązkowych zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, prze-widywalności, fachowości i rozliczalno-ści. Urząd przygotowuje się do wykonania następujących zadań obligatoryjnych i dodatkowych pogupowanych w 6 wymienionych kryteriach:
Zasada Przejrzystości- jest zadaniem obligatoryjnym i będzie obejmowała opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie. Jako zadania fakultatywne Urząd wyznaczył sobie: uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego, opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie, utworzenie punktu informatycznego oraz utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniający skuteczny , powszechny dostęp do informacji.
Zasada Przeciw Korupcji - zadanie obligatoryjne, oznacza tutaj wprowadzenie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego. Wśród zadań fakultatywnych znalazły się: przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego, opracowanie kodeksu postępowania oraz przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie.
Zasada Partycypacji Społecznej - zadanie obligatoryjne, zakłada opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadania fakultatywne to: stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy -wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności oraz wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej.
Zasada Przewidywalności - zadanie obligatoryjne, obejmie opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekono-micznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom. Zadaniem fakultatywnym będzie opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom.
Zasada Fachowości jako zadanie obligatoryjne dotyczy prowadzenia procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze. Zadanie fakultatywne polegać będzie na wprowadzeniu systemu oceny pracy urzędników.
Ostatnia z zasad - Rozliczalności jako zadanie obligatoryjne będzie polegała na tym, że Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę nt "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
Razem zgłoszono 6 zadań obowiązkowych i 11 zadań dodatkowych.
Zadania będą realizowane do grudnia 2005 r.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy