Dzisiaj jest czwartek 22 października 2020 r. imieniny Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Partnerstwo podregionów Europy szansą dla gmin
Z sesji Rady Gminy
Basen pełen... niewiadomych - co dalej z inwestycją w Babicach?
Gminny Klub Biznesu, czyli razem łatwiej
Połączyć naukę z praktyką - o konferencji w Lubiczowie mówi Wojciech Nawrot
Czy znikną korki przed Lazurową?
Temat miesiąca
Jest taki dzień - rodzinne święto w Bliznem
Bezpieczna gmina
Zmiany w policj - mamy nowego Komendanta
Warszawska ciągle groĄna - kolejny wypadek na tej drodze
Kamera - sposób na chuliganów?
Sołtys lubi działać, czyli nowa wiata na przystanku w Zielonkach
Chwile grozy w Borzęcinie - finał akcji "Bezpieczne Życie"
Mieszkańcy naszej gminy
Gimnazjalistka z Koczarg posłanką
Piękny ogród w pięknej gminie - nowa edycja konkursu!
Kultura | Oświata | Sport
Babice sportową potęgą? - rozmowa z Mariuszem Palczakiem, animatorem sportu w naszej gminie
Lepiej niż powiat i województwo - podsumowanie roku szkolnego
Książka na lato - zapraszamy do gminnej biblioteki
Dziecięcy czerwiec - jak obchodziliśmy Dzień Dziecka
Marzenia się spełniają - mamy Mistrzynię Polski w badmintonie
Nadszedł zmierzch roweru?
"Młodzi z pasją" wciąż działają
Nauka i zabawa w Zielonkach - nowa świetlica dla dzieci
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 06/2005

Czy znikną korki przed Lazurową?
W UG odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości naszych dróg


28 czerwca br. w Urzędzie Gminy w St. Babicach odbyło się spotkanie zorganizowane w celu uzgodnienia ostatecznych rozwiązań komunikacyjnych węzła trasy S8 z drogą 580 (ul. Warszawską). Omawiano również sprawy związane z węzłami towarzyszącymi - na skrzyżowaniach ulic: Górczewskiej z Lazurową i ulic: Przejazd z Warszawską.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele zarządców dróg i instytucji związanych z tym zagadnieniem. Poruszane tematy mają duże znaczenie dla naszej gminy, bowiem właśnie na omawianym odcinku ul. Warszawskiej - od ul. Lazurowej do ul. Przejazd, ruch jest w gminie największy. W związku z perspektywą dalszej jego intensyfikacji związanej z budową węzła komunikacyjnego i trasy ekspresowej, Wójt Gminy zaprosił dyrektorów zarządów dróg, by dokonać wspólnej koordynacji działań. Niestety nie wszyscy jednak przybyli, niektóre zarządy wysłały jedynie swoich przedstawicieli.
W najbliższym czasie zgodnie z informacją przedstawiciela Biura Inwestycji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zostanie ponownie ogłoszony przetarg na projekt wykonawczy ul. Górczewskiej od skrzyżowania z ul. Lazurową do granicy miasta - z gminą St. Babice. W warunkach przetargowych określono, że droga ma być dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a projektant ma skoordynować, rozwiązania z projektem drogi 580, który będzie dostosowany do dwujezdniowego wyprowadzenia ruchu z węzła "Warszawska" z trasą AK, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W działaniach m.st. Warszawy dotyczących modernizacji ulicy Górczewskiej partycypuje również gmina St. Babice, zgodnie z porozumieniem z 13 lipca 2001 r.
Porozumienie z m. st. Warszawa i byłą gminą Bemowo zakładało wykonanie prac modernizacyjnych do 2004 r., nastąpiło jednak opóźnienie. W kolejnych dokumentach przewiduje się zakończenie prac w 2006 r. Zdaniem wójta Krzysztofa Turka - jest to stosowny czas, aby skoordynować pracę trzech zarządców dróg. Analizując tereny od części wschodniej są to: Zarząd Dróg Miejskich (droga 580 do granic Warszawy), Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich - odcinek kilkudziesięciu metrów drogi 580, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - odcinek węzła trasy S8 z trasą 580 i ponownie w zachodniej części omawianego odcinka MZDW. Główna trudność polega na tym, że trzech zarządców musi porozumieć się co do zamierzeń modernizacyjnych i inwestycyjnych w jednym czasie - powiedział Wójt.
Działania GDDKiA oraz władz Warszawy uwzględniają wykonanie drogi 580 jako dwujezdniowej i są ze sobą spójne. Najpilniejszą sprawą jest obecnie, aby Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich również przystąpił do zaprojektowania tej drogi na odcinku do ul. Przejazd jako dwujezdniowej, z rondem na wysokości tej ulicy.
Z punktu widzenia interesów gminy złożono kilka propozycji, które docelowo powinny rozwiązać problemy komunikacyjne tego rejonu. Gmina proponuje budowę ronda na skrzyżowaniach Górczewskiej z Lazurową, a także ul. Przejazd z Warszawską. Okoliczne tereny przewidziano pod działalność usługową. Może tam zatem wystąpić ruch dużych pojazdów, które powinny mieć możliwość zawracania na tym odcinku drogi. Dla gminy ważna jest także kwestia wyprowadzeń dwujezdniowych z węzła komunikacyjnego z trasą ekspresową i z proponowanych rond. Modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku Bliznego Łaszczyńskiego powinna się zakończyć w październiku 2007 r.
Zdaniem dyr. GDDKiA Wojciecha Dąbrowskiego, inicjatywa gminy jest bardzo ważna. Po wybudowaniu drogi ekspresowej, tereny pomiędzy ul. Lazurową a obwodnicą oraz pomiędzy trasą AK i drogą w kierunku Ożarowa bardzo się zurbanizują. To, co zaproponowały władze gminy jest logicznym rozwiązaniem, do którego trzeba pilnie doprowadzić.
Jestem zaskoczony, że mimo dwutygodniowego wyprzedzenia zaproszenia, tak naprawdę poza dyrektorem Gen Dyrekcji- który jest decyzyjny, nikt z dyrektorów nie przyszedł - jest to smutne i żenujące.
Zapytaliśmy dyr. Dąbrowskiego również o dalsze losy trasy S7, która bulwersowała wielu mieszkańców naszej gminy.
- Dziś jeszcze nic nie wiadomo, zmieniła się bowiem ustawa "prawo środowiskowe". Nakazuje ona GDDKiA przed rozpoczęciem procesu dotyczącego uzyskania decyzji lokalizacyjnej uzyskać uwarunkowania środowiskowe. Przygotowujemy teraz niezbędne materiały i wystąpimy do Wojewody Mazowieckiego o wydanie uwarunkowań i on właśnie wskaże, który z wariantów trasy jest najbardziej optymalny. Oczywistym jest, że jako zarządca drogi będziemy wskazywali na wariant nr 2 przechodzący przez Bemowo. Jaka będzie jednak decyzja, dziś nie mogę powiedzieć - dodał Dyrektor.
Spotkanie zakończyło się po godzinie. Nie podpisano żadnych porozumień, wyrażono jedynie intencję dobrej woli doprowadzenia sprawy przebudowy ul Warszawskiej na dwujezdniową do szczęśliwego końca. Niektórzy przedstawiciele zarządów mówili o konieczności uzgodnień propozycji wysuwanych przez gminę z projektantami. Wójt Krzysztof Turek jest dobrej myśli. -Mimo że dziś nie mogliśmy dokonać ostatecznych ustaleń, czuje się dobrą wolę wszystkich partnerów - powiedział. - Stanowisko Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego dotyczące naszych propozycji jest znane, potrzebujemy jeszcze jedynie akceptacji naszych propozycji przez MZDW i ich realizacji.
W sprawie modernizacji omawianego odcinka ul. Warszawskiej będą trwały dalsze spotkania, tym razem już indywidualne. Poinformujemy Czytelników o postępach w tej sprawie.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy