Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Będzie nowa poczta
Inwestycia ruszyła - rozmowa z Pawłem Turkotem, prezesem GPK "Eko-Babice"
Z sesji Rady Gminy
Trudny problem odrolnień
Co nowego w spółce wodnej
Czy grozi nam surowa zima - prognoza "Eko-Radia"
Pieniądze dla rolników - dopłaty bezpośrednie i nie tylko
Temat miesiąca
Czym jest dla mnie ojczyzna? - zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców naszej gminy
Mieszkańcy naszej gminy
Od 5 lat mamy "Czas dla Serca" - konferencja z okazji jubileuszu programu profilaktyki zdrowotnej
Kultura | Oświata | Sport
Jazz w Babicach - gościliśmy Trio Andrzeja Jagodzińskiego
Piękny ogród - fianł konkursu
O czym szumi jesienny wiatr? Wierdze seniorów
Światowy Dzień Pluszowego Misia - w babickim przedszkolu
Punkt Wspierania Integracji w Łubcu zaprasza
Legioniści w Podstawówce - do szkoły w Babicach przyjechali piłkarze I ligi
Bezpieczna gmina
Nie jedźmy na "podwójnym gazie"
Zabójca zatrzymany
Listy do redakcji
Co z tą młodzieżą.
Parę słów o właścicielach Babic

Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 11/2005

Inwestycja ruszyła

Podpisanie w listopadzie umowy na wykonanie "Rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice" sprawia, że wkrótce nasza gmina stanie się terenem intensywnych robót budowlanych. Po zakończeniu tej inwestycji, do 46 km sieci kanalizacyjnej dołączone zostanie kolejne 15 km. Ponad dwu i półkrotnie zwiększy się też wydajność gminnej oczyszczalni ścieków. Jakie są perspektywy rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i co prowadzona inwestycja oznacza dla nas w praktyce? O rozmowę na te tematy poprosiliśmy Pawła Turkota, prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babice".

Realizacja tej ważnej i potrzebnej inwestycji związanej z budową sieci kanalizacyjnej w naszej gminie oraz rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Starych Babicach już się rozpoczęła. 23 listopada nastąpiło oficjalne przekazanie wykonawcom terenów pod zaplecze magazynowo - socjalne: rozbudowy oczyszczalni w Starych Babicach oraz sieci kanalizacji w Koczargach Starych. Pierwsze prace przy budowie kanalizacji będą wkrótce wykonywane w Koczargach Starych w rejonie ul. Dolnej i gen. Maczka, w Babicach Nowych przy ul. Dolnej i Ogrodniczej, w Janowie przy ul. gen. Maczka i Andersa. Te ww. gminne drogi są gruntowe, a zatem najprawdopodobniej jeszcze przed zimą uda się położyć tam pierwsze odcinki sieci. Trudno oczywiście przewidzieć, jak długo utrzymają się sprzyjające warunki atmosferyczne. Zaraz po ustąpieniu zimy robotnicy przystąpią do prac na drogach powiatowych asfaltowych. Również firma Warbud już wykonuje pierwsze prace na terenie oczyszczalni ścieków, budując zaplecze.

Na czym będzie polegała rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków?
Wszystkie zaplanowane działania mają na celu zwiększyć wydajność oczyszczalni i poprawić standardy jej funkcjonowania. Zamierzeniem jest podniesienie dotychczasowej wydajności 1200 m3 na dobę do 3000 m3. Wybudowana zostanie nowa nitka obiektów przeznaczonych do oczyszczania ścieków. Będziemy wtedy dysponować dwoma niezależnymi ciągami technologicznymi oczyszczalni, co bardzo ułatwi pracę i kontrolę nad tym procesem. Dotychczasowe obiekty zostaną zmodernizowane tak, aby ograniczyć ich uciążliwość na zewnątrz. Część zbiorników zostanie zhermetyzowana, tzn. obudowana odpowiednimi przykryciami. Powstaną także dodatkowe filtry oczyszczające powietrze z budynku, gdzie odbierane są wszelkie śmieci płynące w ściekach, tak zwane "skratki". Dopilnowaliśmy także, aby powstał profesjonalny projekt nasadzeń drzew i krzewów, zarówno ozdobnych, jak i o charakterze ochronnym, tworzących naturalną barierę dla ewentualnie wydostających się zapachów. Zastosowane przy modernizacji technika i technologia dają gwarancję, że tzw. uciążliwość tego obiektu będzie mieściła się w granicach ogrodzenia oczyszczalni.

Dlaczego modernizacja jest konieczna? Wykonanie tego zadania jest naprawdę pilne i ważne, gdyż oczyszczalnia już od roku przerabia skutecznie dużo większe ilości ścieków niż ilości, na które została zaprojektowana. Teraz średnio dobowo z oczyszczalni wypływa 1600 m3 oczyszczonych ścieków. Jest zatem przeciążona hydraulicznie, jak to się fachowo nazywa. W przyszłym roku pierwsi mieszkańcy będą się podłączali do nowo wybudowanej kanalizacji. Szacujemy, że do oczyszczalni będzie przypływało wtedy ok. 2000 m3 ścieków na dobę. Prowadzona rozbudowa nie jest ostateczną, biorąc pod uwagę tempo rozwoju gminy i dynamicznie przybywającą liczbę mieszkańców. Kolejna rozbudowa będzie zatem konieczna, jednak nie wcześniej niż za ok. 5-10 lat.

Czy obecne przeciążenie wpływa na jakość efektów pracy oczyszczalni? Mimo że oczyszczalnia przerabia więcej niż powinna, ścieki udaje nam się należycie oczyścić. Potwierdziła to tegoroczna kompleksowa kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przeprowadzona 2 i 14 listopada. Zbadany został skład wód odpływających z oczyszczalni. Wyniki tych badań wskazały, że praca oczyszczalni odbywa się zgodnie z wyśrubowanymi parametrami pozwolenia wodno-prawnego wydanego dla gminy Stare Babice. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie przedstawił Przedsiębiorstwu żadnych uwag czy zaleceń pokontrolnych do wykonania. A trzeba podkreślić, że wymogi dotyczące oczyszczonych przez nas ścieków są naprawdę zaostrzone. Określiła je Rada Naukowa Kampinoskiego Parku Narodowego, gdyż ścieki z oczyszczalni płyną kanałem Z7 do Puszczy Kampinoskiej. Ze względu na specyficznego odbiorcę naszych wód pościekowych, proces ich oczyszczania jest bardziej skomplikowany.

Jakie są możliwości podłączenia do już istniejącej i nowo budowanej sieci kanalizacyjnej gminy?
Do kanalizacji mieszkańcy mogą podłączyć się w każdej chwili. Wystarczy dobrowolna inicjatywa wnioskodawcy, którym może być właściciel nieruchomości lub osoba nią zarządzająca. Osoba zainteresowana zwraca się do GPK "Eko-Babice" o wydanie warunków, jakim podłączenie musi odpowiadać. Następnie należy uregulować opłatę ryczałtową w wysokości 500 zł, uchwaloną kilka lat temu. Po spełnieniu tego warunku wydajemy stosowny dokument i zapewniamy nadzór nad pracami prowadzonymi przy wykonaniu przyłącza aż do momentu odbioru. Kilka miesięcy temu zmieniło się prawo budowlane i nie są już wymagane pozwolenia na budowę przyłącza. Wykonanie przyłacza można zlecić naszemu Przedsiębiorstwu lub innemu wykonującemu takie usługi.
Przyłączyć do kanalizacji można się w każdej chwili, jednak namawiam osoby rozważające taką możliwość, aby jak najszybciej podjęły decyzję. Jeżeli bowiem ktoś na etapie przygotowywania projektów nie deklarował zamiaru podłączenia się do kanalizacji gminnej, może okazać się że nie został dla niego przewidziany kawałek przykanalika czyli odcinka pomiędzy rurą kanalizacyjną w ulicy a płotem. Wtedy może pojawić się kłopot z dodatkowym wykonaniem tego odcinka. Zgodnie z ustaleniami, te krótkie przykanaliki będą budowane razem z siecią główną w jezdni, najlepiej zatem chęć podłączenia się niezwłocznie zgłosić do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy, a następnie do naszego Przedsiębiorstwa.

Kiedy mieszkańcy będą mogli przyłączyć się do nowych odcinków kanalizacji gminnej?
Właściciele nieruchomości będą mieli taką możliwość niejako na bieżąco, w trakcie wykonywania robót. Nawet po wybudowaniu kilkuset metrów sieci, obejmujących także przepompownię, "Eko - Babice" będzie mogło zaproponować mieszkańcom wykonanie odcinka przyłącza kanalizacyjnego. Przypomnijmy, że przyłącze jest to odcinek pomiędzy granicą nieruchomości i drogi gminnej a budynkiem bądź szambem, jeżeli właściciele postanowili je wykorzystać jako element kanalizacji, a nie ma przeciwwskazań technicznych.
Propozycje wykonania tych robót będziemy składać mieszkańcom na piśmie już od początku 2006 roku. Więcej informacji na temat tej skomplikowanej ale nieuchronnej procedury zostanie przekazanych poprzez kolejne publikacje w prasie lokalnej, ale przede wszystkim podczas spotkań wiejskich z udziałem sołtysów, radnych i przedstawicieli władz gminy.

Czy zdarzają się przypadki nielegalnych podłączeń do kanalizacji?
Taką próbę złamania przepisów mieliśmy w tym roku. Co ciekawe, podjął ją człowiek, który od lat mieszka na tych terenach i zna zasady korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej. Podobno został wprowadzony w błąd przez wykonawcę. Sprawa wyjaśniła się, odstąpiliśmy od wyciągnięcia konsekwencji z tego incydentu. Mieszkaniec złamał również prawo jeżeli chodzi o korzystanie z pasa drogowego. Bezprawnie bowiem wkroczył w drogę powiatową, to właśnie drogowcy zauważyli podejrzany wykop.
Takie "dzikie" podłączenia to na szczęście tylko marginalne przypadki. Świadomość w tym względzie z roku na rok wzrasta. Najgorsze były pierwsze lata naszej działalności, kiedy wiele osób nie wiedziało lub udawało, że nie wie o istnieniu Przedsiębiorstwa zajmującego się podłączaniem do kanalizacji.
Konsekwencje nielegalnego przyłączenia się do kanalizacji gminnej określa Ustawa o zaopatrzeniu w wodę, są one wystarczająco surowe, aby skutecznie zniechęcić. W przypadku odkrycia nielegalnego przyłącza wodociągowego możemy nałożyć karę w wysokości 5 tys. zł, a w przypadku kanalizacyjnego - 10 tys. zł. Nawet jeżeli osoba przyłapana na nielegalnym przyłączeniu się do sieci gminnej chciałaby się odłączyć, karę niestety musi ponieść. Taki proceder po prostu się nie opłaca.

Tylko część gminy zaopatrywana jest w wodę z naszych ujęć. Czy są perspektywy zmiany tej sytuacji?
Dla mieszkańców zachodniej i środkowej części gminy mamy dobrą informację. 17 listopada otrzymaliśmy wyniki badań technologicznych trzech nowo wywierconych studni w Borzęcinie Dużym, które potwierdzają, że tamtejsze wody mają bardzo dobrą jakość. Badania wykonał Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Prowadzone są już kolejne działania, aby w przyszłym roku wybudować i udostępnić nową stację uzdatniania wody w Borzęcinie. Większa część gminy byłaby wtedy zasilana z naszych własnych ujęć. Dotychczas na zachodnich terenach rozprowadzana jest woda kupowana od gminy Leszno. Jej jakość nie jest najlepsza. Mieszkańcy często z tego powodu mają do nas pretensje, a przecież "Eko-Babice" nie ma żadnego wpływu na parametry wody z ujęcia w Feliksowie. Jeżeli chodzi o wodę ujmowaną i dostarczaną przez nasze Przedsiębiorstwo, jej jakość jest dobra. Potwierdzają to comiesięczne kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, z których wynika, że woda spełnia wszystkie wymogi określone przez Ministra Zdrowia. Bez komentarza zatem pozostawię oszczerstwa i pomówienia pod naszym adresem, które zostały opublikowane we wrześniu w prasie ogólnopolskiej.

Z pewnością wiele osób jest zainteresowanych, czy planowane są zmiany taryf za dostarczaną wodę i odbierane ścieki?
Na to pytanie dokładnie można będzie odpowiedzieć na przełomie lutego i marca przyszłego roku, kiedy takie taryfy będą tworzone. Dziś mogę jedynie powiedzieć, że możliwe jest utrzymanie wysokości taryf na poziomie roku bieżącego. Tzn. drugi rok bez podwyżek. Wskazują na to zadowalające wyniki finansowe przedsiębiorstwa od stycznia do października br. Wielokrotnie byliśmy krytykowani za ustalanie zbyt wysokich cen, jednak powoli stają się one niższe niż w sąsiednich gminach. Przyczyn takiego stanu należy się dopatrywać w przyjętej przez nas strategii działania i w wielkim zaangażowaniu pracowników oraz wysokiej sprawności działania przedsiębiorstwa. Od kilku lat nie zwiększyliśmy ceny za ścieki dowożone do oczyszczalni, od 2 lat na ścieki dopływające, a drugi rok utrzymuje się ta sama cena za wodę. W innych gminach stawki te są podnoszone co roku. Nasze taryfy zaczynają być poniżej średniej powiatowej. Jest to sukces tym cenniejszy, że takie efekty udaje nam się osiągnąć bez zaangażowania finansowego gminy -tzn. gmina z budżetu od ponad pięciu lat nic nie dopłaca do gospodarki wodno-ściekowej.
Muszę jednak poinformować, że taryfy w przyszłości będą powiększone o dotychczas nie kalkulowany element tj. amortyzację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Jest to związane z koniecznością przestrzegania obowiązującej w UE zasady- "zanieczyszczający płaci", co oznacza konieczność kalkulowania wszystkich kosztów dostawy wody i odbioru ścieków.

Aneta Kołaczyńska

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy