Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Po sąsiedzku z... Marszałkiem. Rozmowa z Wicemarszałkiem Woj. Mazowieckiego, Waldemarem Roszkiewiczem
Pielgrzymkowe wędrowanie
Z sesji Rady Gminy
Nowe ulice po wakacjach - o tym, co w gminie zmieniło się w ostatnim czasie
Będzie kanalizacja z unijnej kieszeni?
Po zasiłki - do Gminy!
Temat miesiąca
Wielki Festyn Stare Babice
Mieszkańcy naszej gminy
Florentczyk w Babicach. Rozmowa z Witoldem Casetti
comunita Montana del Lazio w Polsce, czyli Goście z Włoch odwiedzili naszą gminę
Kultura | Oświata | Sport
Festiwal Muzyczny "W krainie Chopina"
"Taniec z gwiazdami" - za kulisami...
Konie czy Pegazy?
Bezpieczna Gmina
Uwaga, uwaga! Zarządzam ewakuację szkoły!
Jeśli masz problem, przyjdĽ, możemy Ci pomóc! - Nowy Punkt Konsultacyjny
Oczko - trochę o ekologii
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 07-08/2006

Po zasiłki do Gminy!

Początek roku szkolnego to trudny czas dla rodziców. Z roku na rok podręczniki i przybory szkolne są coraz droższe. Nie chcemy, żeby nasze dzieci czuły się gorsze od innych, ale nie zawsze możemy zrealizować ich marzenia. Jak zdobyć pieniądze na książki do szkoły? Jaką pomoc oferuje rodzinom Gmina? Czy istnieje szansa na wzrost świadczeń rodzinnych?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Rodzicom dzieci w wieku szkolnym Gmina proponuje w ramach świadczeń rodzinnych pomoc w postaci dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Został on podwyższony do stu złotych (z poprzednich 90 zł). Aby starać się o dofinansowanie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej należy złożyć: zaświadczenie o dochodach rodziny za rok 2005 - dochód rodziny nie może przekraczać 504 zł netto na osobę. Poza tym osoby bezrobotne powinny przedstawić zaświadczenie, że są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Dodatek przysługuje jednorazowo, raz do roku. Wcześniej można się było o niego ubiegać przez cały rok szkolny, teraz tylko do 3 miesięcy od jego rozpoczęcia.
Świadczenia rodzinne obejmują ponadto zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania).
GOPS zapewnia ponadto środki m. in. na: dożywianie i zakup opału na okres grzewczy (1 tona węgla z dowozem).

Zmiany świadczeń rodzinnych
Warte odnotowania są zmiany świadczeń rodzinnych, które nastąpiły w ostatnim czasie. Zwiększyła się kwota zasiłku rodzinnego: na dziecko do 5 lat przysługuje 48 zł, od 5 do 18 lat 64 zł, od 19 do 24 lat 68 zł. Wyższy jest także dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności: do 5 lat wynosi 60 zł, powyżej 5 lat 80 zł. Zmienił się również dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dofinansowanie na dojazd przysługuje w wysokości 50 zł. Jeśli dziecko nie tylko dojeżdża do szkoły, ale także mieszka w internacie, na stancji lub w bursie, dodatek wynosi 90 zł. Dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku) wzrósł do 80 zł. Zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 153 zł. Osobom, które mają orzeczenia o trwałej niepełnosprawności, świadczenia zostaną przyznane na stałe (wcześniej świadczenia były przyznawane od początku do końca okresu zasiłkowego).
Oprócz wymienionych, pojawiły się także inne zmiany w procedurach przyznawania dofinansowania.
Osoby, które nie mają dochodów i przynoszą zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, mają obowiązek napisania oświadczenia, z czego się utrzymują (np. czy pomaga im rodzina).
Jeśli chodzi o ustalanie dochodów, w tym roku brane są pod uwagę także zaliczki alimentacyjne. Osoby, które pobierały zaliczkę alimentacyjną, muszą włączyć do dochodów jej kwotę za cztery miesiące (świadczenia zostały wprowadzone we wrześniu ub. roku, więc nalicza się je za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2005 r.).
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach muszą dostarczyć wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy miały dochody czy nie (np. osoby pełnoletnie, uczące się, rolnicy). Przy naliczaniu dochodów rodziny brane są pod uwagę dzieci do 25 roku życia, chyba że np. weszły w związek małżeński, założyły własną rodzinę. Jeśli matka ma przyznany urlop wychowawczy i pobiera w związku z tym odpowiedni dodatek do zasiłku rodzinnego, ma obowiązek dostarczenia z ZUSu, pod który podlega jej zakład pracy, zaświadczenia o objęciu składkami (powinien być na nim wyszczególniony numer płatnika i okres objęcia składkami). Kobiety, które są na urlopie wychowawczym, muszą także dostarczyć zaświadczenie z pracy o udzielonym urlopie.
Jeśli chodzi o rolników, którzy złożyli wnioski w lipcu, sierpniu lub wrześniu nie będą one rozpatrzone wcześniej niż po ogłoszeniu przez Prezesa GUS przeliczenia dochodu z rolnictwa na 2005 rok na jego podstawie jest przeliczany dochód rozliczeniowy w danym okresie zasiłkowym.
Jeśli istnieje podejrzenie, że dana osoba składa nieprawdziwe zeznanie, żeby wyłudzić świadczenia, pracownik socjalny ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Stypendia
Gmina przyznaje stypendia socjalne. Wnioski na rok 2006/2007 mogą być składane do 15 września br. W tej chwili trwa realizacja wniosków za rok 2005/2006 ze 152 złożonych, pozytywnie zostało rozpatrzonych 138. Kwota stypendium socjalnego wynosi 45 zł miesięcznie na dziecko. Z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel przyznano 2860 zł, pozostałe koszty pokrywa Gmina.

Strategia integracji i...
Na zakończenie warto wspomnieć ondokumencie, który przygotowują pracownicy GOPS. Jest to "Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych" - należy ona do obowiązkowych zadań gminy. Powstaje na podstawie materiałów diagnostycznych, głównie ankiet, które rozprowadzane będą na terenie gminy. Umożliwią one określenie najbardziej niepokojących problemów społecznych i wskażą pracownikom GOPSu najważniejsze obszary działania. Dzięki Strategii będą mogli pomagać potrzebującym osobom jeszcze skuteczniej.
Nie można zapomnieć o inicjatywach podejmowa nych przez GOPS dla dobra naszej społeczności: o pomocy udzielanej ludziom z problemem alkoholizmu, o zajmowaniu się kwestią przemocy wśród dzieci, o działającym w Starych Babicach wolontariacie i wsparciu dla bezrobotnych poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych. Pracownicy zamierzają interweniować również w sprawie narkomanii - od 4 września powołany został punkt dla osób uzależnionych, spotkania będą się odbywały raz w tygodniu.

kg.

W sierpniu 2006 r. już po raz drugi dzieci z gminy Stare Babice mogły uczestniczyć w akcji "Wakacyjny wypoczynek LATO 2006". Program obejmował m.in. wyjazdy do kina, na basen oraz do parku rozrywki "Kolorado" i "Hulakula". Dwa dni w tygodniu dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych i sportowych zorganizowanych w świetlicy Grupy Środowiskowej w Klubie Sportowym "Naprzód" w Zielonkach. Każdego dnia w zajęciach brało udział ok. 30 osób - głównie z Ogniska TPD w Borzęcinie Dużym oraz z Grupy dla Dzieci z Zielonek, jednak wielu uczestników nie było w ogóle związanych z tymi dwiema placówkami. Od września serdecznie zapraszamy uczniów z klas IVVI szkoły podstawowej na zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy organizowane od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 w świetlicy Grupy dla Dzieci w Klubie Sportowym "Naprzód" w Zielonkach ul. Białej Góry 4.
Uczniowie przychodzący do świetlicy otrzymają pomoc w odrabianiu lekcji i likwidowaniu zaległości szkolnych. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 722-90-11
.
ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy