Dzisiaj jest wtorek 26 września 2023 r. imieniny Cypriana, Justyny, Łucji
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Minister Szyszko w Babicach
Marzenia stały się rzeczywistością! - rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Regulskim o samorządach
Certyfikat Funduszy Strukturalnych
Z sesji Rady Gminy
Podsumowanie prac Rady Gminy IV Kadencji
Nowe nawierzchnie na gminnych drogach
Temat miesiąca
Fabryka czystej wody - rozbudowa oczyszczalni zakończona
Kultura | Oświata | Sport
Jan Paweł II jakiego pamiętamy - wystawa fotograficzna Ryszarda Rzepeckiego
Do szkoły autobusem
Kierownica i kwiaty - Dzień Edukacji Narodowej w naszej gminie
W przedszkolu po szlachecku
Przełaje w Zielonkach
Posłańcy Dobrej Nowiny
Bezpieczna Gmina
Musimy poprawić bezpieczeństwo naszych dróg! - rozmowa z nowym Komendantem Policji Powiatowej Tadeuszem NiedĽwieckim
Policja w oczach dziecka - konkurs plastyczny
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 10/2006

Fabryka czystej wody
Rozbudowa oczyszczalni zakończona!


W Starych Babicach zakończono II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków. Gmina pozyskała na tę inwestycję 17,5 mln zł z Unii Europejskiej. 27 paĄdziernika br. nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przy udziale władz samorządowych gminy i powiatu, a także przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska i wykonawców obiektu. Zmodernizowana oczyszczalnia świetnie spełnia swoje zadania - w ciągu doby jest w stanie przerobić 3, a nawet 4 tysiące m3 ścieków, oczyszczona woda ma wyższą jakość niż wymagają tego przepisy prawne. Kto by pomyślał, że jednym z najważniejszych elementów skomplikowanego procesu oczyszczania są... bakterie.


Drugi etap modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach miał na celu zwiększyć jej wydajność i poprawić standardy funkcjonowania. Wykonanie tego zadania było konieczne, oczyszczalnia bowiem już od kilku lat przerabiała większe ilości ścieków niż te, dla których została zaprojektowana. W ramach modernizacji wybudowana została nowa nitka obiektów technologicznych, wprowadzono także nowoczesne urządzenia.
- Dziś możemy ten obiekt nazwać "fabryką czystej wody"- potwierdzają to wyniki badań- powiedział Wójt Krzysztof Turek podczas uroczystego otwarcia. Oczyszczalnia została rozbudowana przy pomocy środków UE w ramach ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Jesteśmy dumni, że udało się nam uzyskać dofinansowanie w kwocie 17,5 mln zł. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł około 25 mln zł. Jest to wielkie osiągnięcie naszej gminy. Dodatkowo mamy jeszcze jeden powód do radości. Kilka dni temu wpłynęło do nas ponad 13 mln zł z całości przyznanego dofinansowania. To także jest sukces, ponieważ na ogół fundusze refinansujące duże inwestycje przychodzą z opóĄnieniem.
Specyfiką oczyszczalni w Starych Babicach jest jej położenie - w Otulinie KPN. Narzuca ono rygorystyczne normy oczyszczania ścieków, ponieważ woda z tego obiektu trafia do Parku Narodowego. Okazuje się jednak, że oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi powyżej oczekiwań, co świadczy o dobrym projekcie i wykonawstwie obiektu. Dzięki oczyszczalni nasza gmina może się harmonijnie rozwijać. W myśl przepisów, nowe domy powstające na terenie Otuliny KPN muszą być podłączone do kanalizacji (nie można budować szamb). Obiekt jest zatem kluczem do kolejnego etapu rozwoju gminy.
W imieniu Ministra Ochrony Środowiska podczas uroczystości przemówił Marek Kaliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska. - Otwarcie tego obiektu jest ważnym wydarzeniem dla społeczności i wyrazem troski samorządu o stan środowiska. To mądre i odpowiedzialne wykorzystanie funduszy europejskich. Jak widać na przykładzie tej gminy, potrafimy dobrze gospodarować unijnymi pieniędzmi.
Wojewodę Tomasza Kozińskiego reprezentowała Ewa Stępniewska dyr. Wydz OŚUW. - Gratuluję podjęcia tak odważnej decyzji. Oczyszczalnia w Babicach daje nam przykład, jak można w zrównoważony sposób żyć i szanować przyrodę. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Starosta Jan Żychliński. - Gmina Stare Babice jest gminą uporządkowaną. Od lat istnieją tu plany zagospodarowania przestrzennego. Samorząd ma wizję rozwoju tych terenów. Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w ten scenariusz. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jest niezwykle ważne dla gminy, która przylega do Warszawy i Parku Narodowego. Polska, aby wejść do struktur UE zapłaciła pewną cenę.
Dziś naszym patriotycznym obowiązkiem jest korzystanie z funduszy, wyrównywanie szans i dysproporcji. Babicka gmina jest liderem w powiecie jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z Unii - dobrze wypełnia swoje zadania. Po zakończeniu części oficjalnej przedstawiciele władz samorządowych i goście udali się na zwiedzanie obiektu.
Oczyszczalnia imponuje swoim rozmachem, a wielość i różnorodność zainstalowanych tam urządzeń budzi skojarzenia ze stacją kosmiczną i opowieściami z książek science fiction. - Urządzenia, w które została wyposażona oczyszczalnia, są najlepszymi, jakie można kupić w Polsce. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne powstały na podstawie konsultacji prowadzonych w najnowszych obiektach tego typu. Korzystaliśmy również z własnych doświadczeń - podkreśla prezes GPK "Eko-Babice" Paweł Turkot.
Na wybudowanie oczyszczalni wykonawca - firma WARBUD miała 9 miesięcy. Udało się jej zrealizować wszystkie prace w terminie, co w dzisiejszych czasach jest sporym osiągnięciem - większość inwestycji z różnych przyczyn ulega opóĄnieniom. Wyniki, które WARBUD uzyskał w badaniach wykonanych przez WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) potwierdziły wydajność i wysoką jakość nowo wybudowanej oczyszczalni.
- Okazało się, że jest nawet lepiej, niż przewidywaliśmy - mówi Paweł Turkot - Woda, która od nas "wychodzi", jest czystsza niż wymaga tego prawo. Zgodnie ze stosowaną dawniej skalą, można jej przypisać drugą klasę czystości. Dla porównania woda w Wiśle nie mieści się na żadnej skali, jest bezklasowa - tak wysoki jest stopień jej zanieczyszczenia.
Oczyszczona woda trafia do rowu Z7, a stąd do Puszczy Kampinoskiej. Z tego powodu musi spełniać wysokie normy określone przez Radę Naukową Kampinoskiego Parku Narodowego. Ze względu na specyficznego odbiorcę wód pościekowych, proces oczyszczania jest też bardziej skomplikowany.
Poprawa jakości wody to nie jedyny sukces projektantów i eksploatatorów nowej oczyszczalni. W sierpniu podczas ulewnych opadów okazało się, że ścieków jest więcej niż mogłaby przyjąć nowa linia technologiczna (zgodnie z założeniami projektanta). Jednak urządzenia poradziły sobie z tą ilością i wykazały, że oczyszczalnia może przerobić nawet 4 tysiące m3 na dobę.
Prezes GPK Eko-Babice, Paweł Turkot W 1996 roku, kiedy powstała oczyszczalnia, przyjmowaliśmy 600 m3 ścieków na dobę, po modernizacji 4 lata temu 1200 m3, a teraz jest to 3000 m3 (a nawet 4000 m3)- mówi Prezes "Eko-Babic". - W przyszłości, przy zasiedleniu gminy w granicach 40 tysięcy mieszkańców, powinniśmy przerabiać 5-6 tys. m3 ścieków na dobę. W związku z tym niezbędna stanie się kolejna rozbudowa. Jednak dzięki osiąganym przez nas wynikom, nie będzie to konieczne wcześniej niż za kilka lat. Jest to dobra informacja zarówno dla naszej firmy, jak i dla gminy. Nie boimy się niesprzyjających warunków atmosferycznych - ulew, burz, nawałnic, ponieważ wiemy, że nawet przy zwiększonej ilości ścieków, jesteśmy w stanie uporać się z nimi bez obaw o środowisko. Z punktu -widzenia interesu gminy oddala to perspektywę dalszej rozbudowy oczyszczalni. Wysokie koszty, jakich wymaga realizacja tego projektu, będzie można rozłożyć na dłuższy czas, co najmniej na kilka lat.
Wskutek modernizacji poprawie uległa także gospodarka osadowa oczyszczalni. Dzięki zakupowi nowej prasy do osadów można je teraz hałdować, ponieważ uzyskały gęstszą konsystencję. To pozwala myśleć o ich przyszłym zagospodarowaniu. Istnieje w związku z tym kilka projektów.
Jeden z nich przewiduje zasilanie osadem sadzonek wierzby energetycznej, z której będą wykonywane brykiety do opalania gminnych szkół. Na polach w Zielonkach można by stworzyć plantację drzew tego gatunku. Projekt będzie współfinansowany z Funduszu Spójności. Najpierw jednak Gmina musi pozyskać około 30 ha pól. Trzeba będzie także przestawić dwie kotłownie szkolne na opalanie brykietami.
Innym sposobem zagospodarowania osadu jest wykorzystanie go jako składnika nawozu, który będzie sprzedawany rolnikom. W tej chwili to "Eko-Babice" płaci za jego usunięcie, w przyszłości firma będzie mogła na tym zarobić.
Osad to sprasowane szczątki organiczne przetworzone przez bakterie. Do jego powstania prowadzi długa i technologicznie skomplikowana droga. Cały proces oczyszczania jest sterowany przez komputer. Kiedy ścieki dostają się do oczyszczalni, są poddawane analizie: określa się między innymi ich ilość, ph, zawartość tlenu, temperaturę. Niektóre badania są wykonywane codziennie, inne raz na tydzień. Zależnie od wyników przeprowadza się korektę ustawień urządzeń - tutaj przewagę nad komputerem zyskuje człowiek, który zależnie od składu ścieków i warunków atmosferycznych wprowadza odpowiednie zmiany.
Pierwszy etap oczyszczania polega na usunięciu zanieczyszczeń mechanicznych. PóĄniej ścieki trafiają do bioreaktora, składającego się z 4 komór - w każdej z nich żyją inne bakterie, które żywią się zanieczyszczeniami ze ścieków. To one odgrywają w procesie oczyszczania najważniejszą rolę. Jeśli z jakiegoś powodu wyginą, trzeba kupić osad z innej oczyszczalni i znów go zaszczepić. Tak samo postępuje się, budując oczyszczalnię od podstaw. Oczyszczona woda jest oddzielana od osadu w osadniku wtórnym. Za pośrednictwem filtra piaskowego i zbiornika retencyjnego płynie do rowu Z7 i Puszczy Kampinoskiej. Z kolei nadmierny osad powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków jest kierowany do ciągu odwadniającego i komory stabilizacji (tutaj zostaje pozbawiony przykrego zapachu), skąd dostaje się na prasę. Odwodniony osad zostaje poddany higienizacji wapnem. Następnie składuje się go na zadaszonym placu, gdzie może być przetrzymywany nawet przez okres 3 lat. Tak przygotowany, bezpieczny pod względem sanitarnym osad można wykorzystać np. do nawożenia roślin.
Jak widać, proces oczyszczania jest bardzo skomplikowany. Jednak dzięki nowym urządzeniom odbywa się bardzo sprawnie. Wybudowano zbiornik retencyjny, nowe osadniki wtórne, stworzono dodatkowy punkt zlewny ścieków. Zmodernizowano także zbiorniki, w których są one gromadzone - dzięki dużej kubaturze (średnica 12 i 18 m) można w nich pomieścić większą ilość ścieków - automatycznie wydłużył się czas na ich oczyszczanie (z jednej doby do dwóch).
Równolegle z budową oczyszczalni przedsiębiorstwo "Eko-Babice" z własnych środków rozbudowało i unowocześniło część administracyjno-biurową. Głównym celem tego przedsięwzięcia było ułatwienie obsługi interesantów w Biurze Obsługi Klienta. W tej chwili biuro znajduje się na parterze, został także wybudowany podjazd dla wózków inwalidzkich. Dzięki wykonanemu remontowi również osoby niepełnosprawne mogą załatwić swoje sprawy w komfortowych warunkach.
Powiększenie i modernizacja gminnej oczyszczalni jest elementem większego projektu, który zakłada także rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Starych Babicach, Babicach Nowych, Koczargach Starych, Kwirynowie i Janowie. Wartość całej inwestycji wynosi 24 537 759 zł przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17 529 687 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 000 000 zł. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców w naszej gminie.

Karolina Gwarek, Marcin Łada

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy