Dzisiaj jest niedziela 5 lipca 2020 r. imieniny Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Każdy głos na wagę złota - rozmowa z Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Teresą Salamuchą
Demokracja wymaga poświęceń 0 rozmowa z Sekretarzem Gminy i Urzędnikiem Wyborczym Wiesławą Wojtachnio
Z sesji Rady Gminy - poznajemy nowych radnych
Temat miesiąca
Nieznana zbrodnia Wehrmachtu!? - hitlerowski mord w Umiastowie i Topolinie
Kultura | Oświata | Sport
11 Listopada - relacja z obchodów Święta Niepodległości
Patriotyzm i tradycja - Święto ZSP w Borzęcinie Dużym
Lato w Obiektywie - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i spektakl "Młodych z Pasją"
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 11/2006

Demokracja wymaga pracy...

Większości z nas wybory kojarzą się jedynie z postawieniem krzyżyka przy nazwisku odpowiedniego kandydata. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że w ich przygotowanie zaangażowany jest cały sztab ludzi. Dbają oni o to, abyśmy w praktyce mogli korzystać z osiągnięć demokracji. Ich praca rozpoczyna się na długo przed kulminacyjnym dniem głosowania.


Terminy przygotowania i przeprowadzenia wyborów określa kalendarz wyborczy. Możemy w nim znaleźć między innymi informacje dotyczące powołania Gminnej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych, terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), przygotowania spisów wyborców.
Zadaniem Gminnej Komisji Wyborczej było przede wszystkim przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Gminy i na wójta oraz sprawdzanie, czy spełniają one warunki określone w ordynacji wyborczej, a także zatwierdzanie składu komisji obwodowych. To one zajmowały się przeprowadzaniem głosowania w poszczególnych obwodach. W tym roku w naszej gminie takich komisji było aż siedem, dodatkowy obwód stworzono bowiem dla mieszkańców Koczarg, którzy dotychczas głosowali w Zielonkach.

Nowy punkt wyborczy mieścił się w Gimnazjum w Koczargach Starych. W każdej komisji zasiadało od 7-9 osób. Kandydaci do komisji obwodowych byli typowani przez komitety wyborcze - zgłoszenia przyjmował Wójt Gminy, który miał także prawo zaproponowania po jednym kandydacie do poszczególnych komisji. Ich skład zatwierdzała uchwałą Gminna Komisja Wyborcza. Wszystkie prace przygotowawcze do wyborów koordynowała Sekretarz Gminy -Wiesława Wojtachnio (jako urzędnik wyborczy) i Kierownik Biura Rady - Mirosława Majchrzak (z-ca urzędnika wyborczego), natomiast nad obsługą informatyczną czuwał pełnomocnik komisarza wyborczego, informatyk UG Jerzy Pawlikowski.
-Urzędnik wyborczy jest jednocześnie pełnomocnikiem wojewódzkiego komisarza wyborczego w gminie, który odpowiada za przygotowanie wyborów na jej terenie - mówi Wiesława Wojtachnio - a w związku z tym, zadaniem urzędnika jest wykonywanie zgodnie z kalendarzem wyborczym określonych czynności, między innymi przygotowanie niezbędnych materiałów wyborczych (obwieszczeń, kart do głosowania), zapewnienie pomocy administracyjnej i obsługi komisji przy rejestracji kandydatów, czy losowaniu list komitetów wyborczych. Ponadto przeprowadzenie szkolenia dla osób powołanych do obwodowych komisji, przygotowanie i przekazanie komisjom niezbędnych materiałów, zorganizowanie i przygotowanie lokali wyborczych oraz sprawdzenie ich stanu. Urzędnik wyborczy współpracuje na bieżąco z Gminną Komisją i Państwową Komisją Wyborczą Delegatury w Warszawie, a w dniu wyborów, wraz Gminną Komisją pełni dyżury i przyjmuje od komisji obwodowych protokoły z wyborów.
Przez okres dwóch tygodni przed terminem zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy i na wójta, członkowie Gminnej Komisji Wyborczej musieli pełnić dyżury w Urzędzie Gminy. Jak twierdzi Wiesława Wojtachnio: -Wielu z nich było zaskoczonych, że przygotowanie wyborów pochłania tak dużo czasu - trzy osoby zrezygnowały z pracy już na pierwszym spotkaniu. Po ich rezygnacji, aby zapewnić minimalną ilość członków tej komisji, Wojewódzki Komisarz Wyborczy powołał kolejne 3 osoby.
Ostatecznie w skład komisji weszły: Teresa Salamucha (Przewodnicząca), Aniela Zdziech (Z-ca Przewodniczącej), Jadwiga Parzydło, Jadwiga Sotomska, Barbara Ślusarska, Zofia Leśniewska i Małgorzata Suchecka. Od 3 października członkowie komisji pełnili dyżury (w godzinach pracy Urzędu): do 13 października (do godz. 24.00) przyjmowali zgłoszenia kandydatów na radnych do Rady Gminy, zaś do 18 października - kandydatów na wójta.
- Niektóre komitety zgłaszały kandydatów na radnych dopiero późnym wieczorem 13 października, podczas gdy termin upływał o północy. Być może był to element strategii politycznej, albo po prostu przejaw zwykłej niefrasobliwości. Komitety, które zgłosiły kandydatów na radnych do co najmniej połowy okręgów, mogły do 18 października zgłaszać kandydatów na wójta. W naszej gminie były 3 takie komitety: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa" i KWW "Nasza Gmina", każdy zgłosił swojego kandydata.
Wybory samorządowe odbyły się 12 listopada. Głosowanie trwało od godziny 6 rano do 20.
- W tym roku frekwencja była bardzo duża - najwięcej osób głosowało w Zielonkach i w Babicach. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz w głosowaniu w naszej gminie uczestniczyło tak wiele osób. Komisje bardzo długo liczyły głosy: pierwsza z nich pojawiła się w Urzędzie Gminy po godz. 2 w nocy, ostatnia przyjechała dopiero o 7 rano. Być może wiązało się to z faktem, że zgodnie z nowymi zarządzeniami komisje po przeliczeniu głosów i sporządzeniu odręcznego protokołu musiały wprowadzić dane do komputerów. Z tego powodu w pracach każdej z nich uczestniczył "operator informatyczny" - osoba wprowadzająca dane do programu wyborczego i przesyłająca je przez internet do Krajowego Biura Wyborczego. Po wykonaniu tego zadania, sporządzano wydruk, który członkowie komisji sprawdzali, podpisywali i dopiero wtedy udawali się z nim do Urzędu Gminy.
Gminna Komisja Wyborcza (podobnie jak komisje obwodowe) pracowała w dniu wyborów od 5 rano i pełniła dyżury wraz z pracownikami Ewidencji Ludności w Urzędzie, a od godz. 20 w pełnym składzie nieustannie czekała na protokoły z wynikami głosowania. Po otrzymaniu protokołów ze wszystkich komisji obwodowych, wykonano zbiorcze zestawienie, które zostało przez Przewodniczącą Gminnej Komisji i urzędników wyborczych dostarczone do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Warszawie. Wyniki wyborów dowieziono na Plac Bankowy około godziny 16. Komisja zakończyła pracę w poniedziałek o 17.30.

Pragnę serdecznie podziękować współpracownikom z Urzędu Gminy: Referatu Organizacji i Kadr, Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Rady a przede wszystkim mojej zastępczyni Mireczce Majchrzak za osobiste zaangażowanie i bardzo sprawną pomoc w przygotowa niu wyborów - mówi Wiesława Wojtachnio - Podziękowania chciałabym również skierować do osób uczestniczących w pracach gminnej i obwodowych komisji wyborczych, za wykonanie wszystkich czynności proceduralnych w sposób prawidłowy - dzięki nim wybory zostały przeprowadzone spokojnie i bez zakłóceń.

kg

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy