Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Każdy głos na wagę złota - rozmowa z Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Teresą Salamuchą
Demokracja wymaga poświęceń 0 rozmowa z Sekretarzem Gminy i Urzędnikiem Wyborczym Wiesławą Wojtachnio
Z sesji Rady Gminy - poznajemy nowych radnych
Temat miesiąca
Nieznana zbrodnia Wehrmachtu!? - hitlerowski mord w Umiastowie i Topolinie
Kultura | Oświata | Sport
11 Listopada - relacja z obchodów Święta Niepodległości
Patriotyzm i tradycja - Święto ZSP w Borzęcinie Dużym
Lato w Obiektywie - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i spektakl "Młodych z Pasją"
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 11/2006

Z sesji Rady Gminy
Poznajmy nowych radnych


24 listopada o godz. 14:00 rozpoczęła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Stare Babice. Uczestniczyli w niej wszyscy radni (15 osób), przedstawiciele władz samorządowych, a także wielu mieszkańców gminy.


Sesję rozpoczął radny senior Stanisław Lesisz, który prowadził obrady aż do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy. Rozpoczęto uroczyście od wysłuchania Hymnu Państwowego i uczczenia chwilą ciszy tragicznej śmierci górników z kopalni Halemba. Następnie radni złożyli przysięgę i powiedzieli parę słów o sobie.
Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Gminy, w tym celu powołano Komisję Skrutacyjną w skład której weszli Jerzy Piętocha, Tomasz Szuba i Waldemar Szelenbaum.

Zgłoszono dwóch kandydatów - Henryka Kuncewicza i Waleriana Żyndula.
Po pierwszym głosowaniu obaj z nich otrzymali po 7 głosów. Jedna osoba z grona radnych nie dopełniła wymaganej procedury i oddała głos nieważny. Wśród radnych rozpoczęła się dyskusja nad dalszym trybem postępowania w tej sprawie. Po konsultacji z radcą prawnym Krzysztofem Buglą postanowiono przeprowadzić powtórne głosowanie.
Zakończyło się ono wynikiem 8 głosów do 7 i w rezultacie Przewodniczącym Rady Gminy został Henryk Kuncewicz.
W dalszej części obrad wybrano Wiceprzewodniczących RG - Tadeusza Wiśniewskiego i Adama Kotwickiego.
W ostatniej części posiedzenia głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Turek, który przedstawił informację "o stanie Gminy Stare Babice po IV Kadencji Samorządu".

Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym zakończyła się około godz. 17:15. Następna odbędzie się po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wyników zbiorczych dotyczących wyborów wójtów i burmistrzów na terenie całego kraju. Podczas obrad kolejnej Sesji Rady Gminy przewidziano m. in. zaprzysiężenie Wójta Gminy, ustalenie nazw Komisji Rady, wybory ich prezesów i składów osobowych.

Oto pełny skład Rady Gminy Stare Babice V kadencji Samorządu: Tomasz Druzd, Krzysztof Grzelak, Adam Kotwicki, Henryk Kuncewicz, Stanisław Lesisz, Witold Maziarz, Lucyna Molak, Jerzy Piętocha, Leszek Poborczyk, Jan Puścian, Justyna Szczepanik, Waldemar Szelenbaum, Tomasz Szuba, Tadeusz Wiśniewski, Walerian Żyndul.

mł.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy