Dzisiaj jest sobota 24 października 2020 r. imieniny Marty, Marcina, Rafała
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Środki unijne dla gospodarstw rolnych - rozmowa z Marcinem Zającem, Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR Warszawa Zachód w Wojcieszynie
Atak zimy
Przeszła wichura
Z sesji Rady Gminy
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - finał konkursu KRUS
Finał Konkursu Świątecznego w Wojcieszynie
Pięćdziesiąt lat to godny jubileusz - urosziny ks. prałata Jana Szubki
Temat miesiąca
Babinicz po raz dziesiąty!
Kultura | Oświata | Sport
Kolęda po góralsku
Jasełka Nauczycieli
Zaklinanie Zimy - koncert rodziny Pospieszalskich
Dzień Babci i Dziadka
Żywa szopka w Kościele pw. Św. Wincentego Ferreriusza
Karnawał w przedszkolu
Bal seniorów
Młodzi duchem - spotkanie opłatkowe nastarszych mieszkańców gminy
Bezpieczna gmina
Zatrzymać przemoc - relacja z prac Zespołu Interdyscyplinarnego
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 01/2007

Zatrzymać przemoc

12 grudnia 2006 roku uroczyście obchodzono pięciolecie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Alkoholizmowi i Innym Patologiom Społecznym. Tego samego dnia Wójt Krzysztof Turek wydał zarządzenie w sprawie oficjalnego, prawnego usankcjonowania działalności Zespołu w naszej gminie.


Kiedy w 2001 roku w całej Polsce odbywały się debaty pod hasłem "Dzieciństwo bez przemocy", konferencję na ten temat zorganizowano również w Starych Babicach. Nad jej organizacją i przebiegiem czuwała Wanda Morawska, która prowadzi Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób z Przemocą Domową i Problemem Alkoholizmu, grupę "Rodzina bez Przemocy-Jutrzenka", jest także członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach. Pani Wanda była inicjatorką projektu utworzenia na terenie naszej gminy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Po debacie wysłała pisma do G.O.P.S.-u, Policji, Sądu, przychodni i szkół z prośbą o wytypowanie osób gotowych do pracy w tym Zespole. W listopadzie 2001 roku odbyło się pierwsze spotkanie, na które przybyli przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach, kuratorzy sądowi, lekarze, pielęgniarki środowiskowe, pedagodzy szkolni, psycholog i ksiądz. Od tego momentu spotkania Zespołu odbywają się systematycznie.

Praca Zespołu
Zespół Interdyscyplinarny składa się z osób przygotowanych do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. Jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie szczegółowego rozeznania sytuacji w rodzinie, w której dochodzi do aktów przemocy, a następnie opracowanie planu interwencji, rozdzielenie zadań dla poszczególnych instytucji i osób pomagających rodzinie. Celem Zespołu jest szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom i powstrzymania przemocy domowej.

Działajmy razem
Przemoc domowa jest zjawiskiem bardzo złożonym, często trwa wiele lat, dotyczy różnych aspektów życia. W rodzinie, w której dochodzi do aktów przemocy, występują także inne poważne problemy, między innymi niedostatek materialny, problemy psychologiczne i zdrowotne u osób poszkodowanych. Trudna sytuacja rodzinna wymaga podjęcia odpowiednich kroków zarówno wobec ofiar, jak i sprawców.
Z doświadczeń wiadomo, że w przypadku przemocy domowej działania w pojedynkę nie przynoszą pożądanych efektów, stają się natomiast źródłem frustracji dla osób, które bezskutecznie próbują interweniować na własną rękę. Działania są dobrze zaplanowane i skuteczne, jeśli opierają się na współpracy rozmaitych służb, instytucji i osób prywatnych.
Nie podejmowanie żadnych kroków w celu przeciwstawienia się przemocy utwierdza sprawcę w bezkarności, a ofiary w bezradności. Zazwyczaj sprawcy zmuszają krzywdzone osoby do zachowania w tajemnicy tego, co dzieje się w domu. Ukrywanie przemocy umożliwia jednak jej trwanie. Im więcej służb wie o fakcie przemocy domowej, tym skuteczniejsza może być pomoc.

Korzyści z pracy zespołowej
Szybszy przepływ informacji, lepsza diagnoza sytuacji i zaplanowanie działań adekwatnych do potrzeb konkretnej rodziny lub osoby, która doświadcza przemocy domowej - to efekty współpracy osób wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Praca w grupie pomaga im zdobywać dodatkową wiedzę i doskonalić umiejętności, członkowie zespołu uczą się bowiem od siebie nawzajem. Na spotkaniach dzielą się doświadczeniami, rozmawiają o sukcesach i porażkach, a także wspierają się psychicznie.

Składam wyrazy szacunku, uznania i podziękowania Władzom Gminy Stare Babice za udzielone wsparcie w realizacji programu pomocy rodzinom, które borykają się z problemem przemocy domowej i alkoholizmu.
Członkom Zespołu Interdyscyplinarnego dziękuję za zaangażowanie i codzienną, trudną pracę w zatrzymywaniu przemocy oraz wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Gratuluję i życzę wielu dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wanda Morawska

ODEZWA DO OFIAR PRZEMOCY I ŚWIADKÓW
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo. Jeżeli jesteś świadkiem przemocy lub sam jej doświadczasz, ratuj siebie i Twoich bliskich. Nie wstydź się szukać pomocy. Prawo stoi po Twojej stronie. Pamiętaj! - Jeśli sprawca czuje się bezkarny, będzie dalej stosować przemoc, bez względu na składane obietnice. Możesz zatrzymać przemoc!!! Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich!!!
Jest to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej Rodziny!!!
Na początek zrób dwa kroki:
- zanotuj przebieg zdarzenia, pamięć bywa zawodna,
- zgłoś się do ludzi, instytucji zobowiązanych do udzielenia Ci pomocy i wsparcia.
Zapraszamy wszystkie osoby, które doznają przemocy i czują się osamotnione w tym problemie do naszego Punktu Konsultacyjnego i uczestnictwa w grupie wsparcia. Zapraszamy również osoby, które nie doznają przemocy domowej, ale któryś z członków rodziny pije nadmiernie. Pomożemy Wam poradzić sobie z tymi problemami.



ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy