Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Dobry początek - rozmowa z Henrykiem Kuncewiczem - Przewodniczącym Rady Gminy
Mistrz Ortografii
Z sesji Rady Gminy
Nowe gniazda dla bocianów
Z gminy na Polagrę
Partnerstwo z Holandią
Ogrodnicza już po remoncie
Temat miesiąca
Historia sprzed 100 lat. O rodzinie Cholewińskich opowiada Elżbieta Lubicz Bakanowska
Kultura | Oświata | Sport
Dzień Kangura
Mistrz matematyki
Jest Wiosna - jak świętowano 21 marca
Ekologia bliżej nas
Już za chwilę Wielkanoc. Byliśmy w "Grupie dla Dzieci" w Zielonkach
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 03/2007

Z Sesji Rady Gminy

Tego jeszcze u nas nie było! 31 marca br. w Szkole Podstawowej w Starych Babicach zorganizowano po raz pierwszy w gminie konkurs - dyktando dla wszystkich chętnych mieszkańców


Na początku obrad Przewodniczący Rady i Wójt Gminy przekazali informacje o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W tym czasie Wójt Krzysztof Turek uczestniczył między innymi w naradzie z przedstawicielem firmy konsultingowej, która dotyczyła możliwości wdrażania programu pn. "Budowa społeczeństwa informatycznego" w naszej gminie. Brał także udział w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie zasad uzyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej dla projektów gminnych. Razem ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Komendantem Powiatowym Policji dokonał ponadto oględzin koszar na terenie Jednostki Wojskowej w Borzęcinie Dużym, które można by zaadaptować dla potrzeb policji. W tym samym celu przeprowadził negocjacje w sprawie najmu części budynków Warszawskiej Brygady Rakietowej na Bemowie. Oprócz tego w okresie międzysesyjnym Wójt uczestniczył w spotkaniu na temat możliwości budowy wielofunkcyjnej platformy teleinformatycznej w naszej gminie oraz w zebraniu burmistrzów ze Starostą PWZ w kwestii wdrożenia elektronicznego systemu udostępniania ewidencji gruntów i budynków wraz z infrastrukturą.
Na początku piątej sesji głos zabrała również radna Justyna Szczepanik - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Przedstawiła ona opinię Komisji dotyczącą realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w budynku komunalnym w Borzęcinie Dużym. W związku z rozwiązaniem firmy Medicus Familiaris, która do tej pory świadczyła usługi w tym zakresie, konieczny okazał się wybór nowego wariantu opieki medycznej dla mieszkańców zachodniej części gminy Stare Babice. Członkowie Komisji opowiedzieli się za wynajęciem ośrodka zdrowia dr Ewie Popek - byłej Kierownik rozwiązanej spółki.
W czasie obrad radni podjęli między innymi uchwały w sprawach: przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Stare Babice, nabycia gruntów pod poszerzenie drogi gminnej, scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Zielonki Wieś, zmian do uchwały budżetowej na rok 2007.
Określili także tygodniowy wymiar zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów, pracujących w szkołach na terenie gminy. Radni ustalili ponadto wysokość opłat za świadczenia przekra -czające podstawę programową w przedszkolach w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przyjęcie opłaty miesięcznej za pobyt dzieci w tych placówkach w wysokości 165 zł -członkowie RG zaakceptowali tę propozycję. Podczas piątej sesji zadecydowano także o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu. Wójt poinformował zebranych, że cała kwota przewidziana na udział Gminy w remoncie ulicy Ogrodniczej została określona na 550 tys. zł. Środki te rozłożono na okres dwóch lat budżetowych: w 2006 r. Gmina przekazała Powiatowi 450 tys. zł, zatem w 2007 r. wsparcie finansowe powinno wynosić 100 tys. zł.
W kolejnej części obrad znalazł się czas na interpelacje i zapytania radnych. Dotyczyły one między innymi planowanej likwidacji linii autobusowej 113, która obsługuje mieszkańców Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, części wsi Latchorzew i Osiedla Groty. Wójt wyjaśnił, że ZTM dokonuje obecnie korekty niektórych linii - w ramach tych działań wycofano autobus 113, z którego korzysta wiele osób. W związku z tym zostało skierowane pismo do ZTM o wstrzymanie zmian do czasu opracowania nowego układu komunikacyjnego na terenie gminy.
Pytania radnych dotyczyły również kwestii dowożenia dzieci do szkoły. Zastępca Wójta wyjaśniła, że obecnie sporządzana jest aktualizacja wszystkich szkolnych przystanków, planowane jest także odpowiednie ich urządzenie, zaopatrzenie w wiaty i wysepki. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w autobusie szkolnym oprócz kierowcy zatrudniono opiekunkę, która ma obowiązek wysiąść na każdym przystanku i dopilnować, aby dzieci zostały odebrane przez rodziców bądĽ bezpiecznie poszły w stronę domu.
Radna Lucyna Molak poprosiła ponadto Wójta o wypowiedĽ w sprawie doniesień, że pijany kierowca wiózł uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Krzysztof Turek poinformował, że w poniedziałek 19 lutego kierowca autobusu dowożącego dzieci, wyjeżdżając z bazy, został skontrolowany przez policję - wynik kontroli był pozytywny, toteż mężczyznę zwolniono dyscyplinarnie. Zastępca Wójta dodała, że policja powiadomiła o incydencie dyrektorkę szkoły, która pojechała na miejsce zdarzenia i odzyskała od funkcjonariuszy kluczyki. Dzięki jej szybkiej interwencji autobus nie został postawiony na policyjnym parkingu. Po zatrzymaniu kierowcy uczniów do szkoły dowozili pracownicy ZTM.
W ostatniej części obrad Wójt poinformował, że wniosek aplikacyjny do tzw. Funduszu Norweskiego o dofinansowanie projektu rekreacji dziecięcej w Borzęcinie Dużym za ponad 6 mln zł, otrzymał ostateczną akceptację i można przystąpić do jego realizacji. Radny Adam Kotwicki w imieniu swoim i całej Rady złożył podziękowania pracownikom Urzędu Gminy, którzy przyczynili się do pozyskania na ten cel środków z Unii Europejskiej.

kg

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy