Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Misja sprawdziła inwestycje - wyniki za kilka miesięcy
Komisja Bezpieczeństwa w sprawie ochrony przeciwpożarowej
Zawsze staramy się pomóc - rozmowa z Alicją Napurką, kierownikiem GarchS
Z sesji Rady Gminy
Od 1 czerwca nowe taryfy za wodę i ścieki
Rocznica śmierci Jana Pawła II
Przystanek Alaska?
Temat miesiąca
Dzień Ziemi - święto ekologii w gminie
Bezpieczeństwo
Spłonął autobus
Nieznana ofiara wypadku
Zawiadomić czy milczeć?
Kultura | Oświata | Sport
3 Maja. Relacja z gminnego święta
Kontrola trójki w gimnazjum.
Teatr Rodziców już po raz dziesiąty!
Nie tylko zabawa. Święto SP w Babicach
Klasycznie, ludowo i nowocześnie. Byliśmy na 10 Przeglądzie Tanecznym
Dzień Ziemi w szkołach
Nowa sala i internet w bibliotece
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 04/2007

Od 1 czerwca nowe taryfy za wodę i ścieki

Zgodnie z art. 24 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice 70 dni przed planowaną datą wejścia w życie nowych taryf, przedstawiło Radzie Gminy wniosek o ich zatwierdzenie. Radni 26 kwietnia po zapoznaniu się z przedłożonymi danymi zawartymi w dostarczonych dokumentach stwierdzili, że kalkulacja cen za wodę i odbiór ścieków została sporządzona rzetelnie i spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Budownictwa. Uchwała określająca nową taryfę cen za wodę i odprowadzanie ścieków została zatem podjęta.


Nikt z nas oczywiście nie lubi podwyżek, ale warto zauważyć, że wprowadzone zmiany nie uszczuplą zbytnio domowych budżetów.
Różnica pomiędzy starymi i nowymi opłatami za wodę wyniesie 17 gr za m3 (z 2,49 zł na 2,66 zł), za ścieki natomiast 41 gr za m3 (3,70 zł na 4,15 zł).
Zakładając, że każdy mieszkaniec gminy zużywa około 36 m3 w ciągu całego roku, wzrost kosztów opłat za wodę wyniesie 6,16 zł, a za odprowadzenie ścieków 14,64 zł rocznie. Generalnie rzecz ujmując podwyżka pokrywa koszty inflacji, warto przypomnieć, że dotychczasowe stawki obowiązywały od kwietnia 2005 r.
Razem z nowymi taryfami zmieniono również tzw. opłaty abonamentowe na 5,53 zł. Nastąpiła zatem podwyżka dla gospodarstwa domowego o 4,46 zł w ciągu miesiąca, czyli o 14 zł rocznie. W sumie opłata abonamentowa dla gospodarstwa domowego wyniesie 17,85 zł rocznie.
Ile zatem wg nowej taryfy zapłaci w ciągu roku 1 osoba w naszej gminie za wodę, odprowadzenie ścieków i wzrost ceny abonamentu?
Jeśli przyjmiemy zużycie wody zgodne z normą, na którą wskazuje statystyka (3 m3 na osobę/mies., czyli 3,22 zł), będzie to suma 38,65 zł.
Wydatki związane ze zużyciem wody mogą się zmienić, jeśli wodą z wodociągu podlewamy ogrody, zasilamy oczka wodne czy baseny. Wówczas koszty będą dużo wyższe. Może zatem warto jeszcze teraz, zanim nadciągną do nas kolejne fale upałów, wykopać studnię, z której będziemy czerpać wodę do podlewania trawników i roślin? Woda z wodociągu jest uzdatniana tak, aby nadawała się do picia i do celów higieniczno-sanitarnych, jednak wcale nie jest najlepsza dla roślin, które dużo lepiej rosną, gdy podlewa się je wodą podskórną.
Woda jest dobrem, które warto oszczędzać, za litr wody w sklepie zapłacimy około 2 zł. Z gminnego wodociągu za 2,66 zł otrzymujemy 1 m3 wody, czyli 1000 litrów.
Porównując opłaty za wodę i ścieki w powiecie warszawskim zachodnim dotychczasowe stawki uplasowały nas na średnim poziomie. Więcej od babiczan musieli płacić mieszkańcy gmin: Leszno, Ożarów Maz. i Błonie. Taniej było jedynie w Łomiankach i Izabelinie. Obecnie wszystkie gminy planują podwyżkę cen za wodę i odprowadzanie ścieków. W przedstawionych nowych taryfach nie uwzględniono amortyzacji majątku. Obliczono tylko koszty eksploatacyjne. Zmieni się to, gdy wdrożona zostanie procedura związana z przystąpieniem gminy do Funduszu Spójności.
Przypomnijmy, że nasz samorząd ubiega się o kolejne dofinansowanie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków Unii Europejskiej. Pod koniec roku zatem możemy się spodziewać kolejnego wzrostu taryf- powiększonego o koszty amortyzacji. Jest to wymóg Unii Europejskiej. Tym razem planuje się, że dodatkowe koszty zostaną pokryte z budżetu gminy. Podwyżki nie dotkną zatem bezpośrednio mieszkańców. W tym celu jednak potrzebna będzie kolejna uchwała Rady Gminy.
W związku z podwyżką cen poprosiliśmy o komentarz Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka.
-Warto zauważyć, że wprowadzana od 1 czerwca podwyżka ceny wody jest bardzo niewielka. Za tysiąc litrów zapłacimy o 17 groszy więcej, czyli 2 zł i 66 gr. Wszystkie taryfy skalkulowano nie zakładając zysku. Obecnie regulują je bardzo precyzyjne przepisy, które nie uwzględniają w kalkulacjach żadnych działań niezwiązanych z określonymi usługami. Społeczeństwo jest zatem prawnie chronione przed eskalacją cen. Dostarczanie wody i odbiór ścieków realizuje się po najniższych możliwych kosztach. W związku z tym, że przepisy narzucają rygorystyczną kalkulację cen przedsiębiorstwo Eko-Babice nie ma żadnego finansowego marginesu bezpieczeństwa na nieprzewidziane wzrosty kosztów działalności. A przecież mogą one zawsze wystąpić np. w sytuacji awarii urządzeń czy wzrostu cen energii elektrycznej.
Przypomnijmy sobie, że w czerwcu i lipcu ub. roku wystąpiły ogromne upały, wówczas pobór wody przez mieszkańców naszej gminy był rekordowy. Wiele osób podlewało obficie ogrody chroniąc je przez suszą, a inni schładzali chodniki wokół domów. W rezultacie musieliśmy zakupić ogromne ilości wody z zewnątrz. Pierwszy raz w historii naszej gminy zdarzyło się, że więcej wody kupowaliśmy niż pobieraliśmy z własnych źródeł. Jeśli taka sytuacja miałaby się powtarzać istnieje niebezpieczeństwo deficytu w Eko-Babicach.
Obecna nowa kalkulacja taryf jest m.in. konsekwencją ubiegłorocznych działań. Dlatego też apeluję do Państwa, woda z wodociągu jest dobrem, które powinniśmy wspólnie szanować. Gospodarujmy tymi zasobami rozsądnie i z umiarem. Już za pół roku sytuacja w gminnej gospodarce wodnej znacznie się poprawi. Procedury związane z budową nowego ujęcia wody w Borzęcinie są już na ukończeniu. Jednak będziemy mogli z nich korzystać dopiero pod koniec bieżącego roku. Do tej pory zachowajmy umiar w podlewaniu ogrodów i działajmy racjonalni

kg

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy