Dzisiaj jest środa 15 lipca 2020 r. imieniny Henryka, Igi, Włodzimierza
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Warsztaty HACCP
Kwiaty zamiast śmieci
Nastał czas radości!
Z sesji rady gminy
Razem o naszych sprawach
Babickie Towarzystwo Cyklistów
Temat miesiąca
Dzień Ziemi
Powiatowy Konkurs Muzyczny
Bezpieczna gmina
Strzały w Babicach
Spotkanie przed szczytem
Nie muszę być bezbronna!
Informacje
Nowości w zasiłkach
Za pięć dwunasta - dopłaty dla rolników
Sport
Dwa razy srebro...
To jest piłka!
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 04/2004

Na dopełnienie formalnoŚci pozwalających uzyskać dopłaty rolnikom pozostało niewiele czasu...

Od 15 kwietnia br. Biuro Powiatowe ARiMR w Wojcieszynie rozpoczęło przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Termin składania tych dokumentów upływa 15 czerwca br. Jednak, aby rolnicy mogli złożyć wnioski potrzebne do uzyskania dopłat, powinni najpierw zarejestrować się w Biurze Powiatowym, co powoduje przyznanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego.
Jak dowiedzieliśmy się w Wojcieszynie, jeszcze nie wszyscy producenci rolni z naszej gminy dopełnili tej formalności, a trzeba wiedzieć, że procedura rejestracyjna trwa 3 tygodnie. Dlatego też czasu pozostało naprawdę niewiele. Osoby, które chcą zdążyć w wyznaczonym terminie muszą złożyć wniosek o "wpis do ewidencji producentów" nie później niż do 20 maja- 3 tygodnie przed złożeniem wniosku w sprawie dopłat.
Wypełnienie wniosków może niezorientowanym przysparzać sporo trudności, dlatego też w gminie organizowano szkolenia dla rolników, podczas których wyjaśniano wszelkie zawiłości związane z wypełnianiem druków. Jednak frekwencja na nich nie była zbyt duża, zwłaszcza na pierwszych kursach. Szacuje się, że w szkoleniach wzięło udział około 30% rolników z naszej gminy. Kto nie wie, jak wypełnić wniosek, może skorzystać z pomocy pracowników ODR-u, którzy są obecni w godzinach porannych w Urzędzie Gminy lub udać się do Biura ARiMR do Wojcieszyna. Mimo że przychodzi tam codziennie kilkudziesięciu rolników z całego powiatu, jeszcze nie ma kolejek. Warto zatem dopełnić formalności wcześniej, nie czekając do ostatnich dni wyznaczonego terminu, uniknie się wtedy nerwowych sytuacji i długiego oczekiwania.
- Na razie jeszcze stosunkowo niewielu rolników złożyło wnioski- mówi Marek Białowąs - kierownik Biura Powiatowego IACS- ARiMR w Wojcieszynie. - Być może niektórzy kalkulują czy to im się opłaci- trzeba mieć pole utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Kilkanaście osób w naszym biurze jest stale do dyspozycji. Mamy zgromadzone wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich gospodarstw powyżej 1 ha. Dysponujemy zatem danymi pomocnymi w wypełnianiu formularzy. Jednak druki muszą wypełnić sami rolnicy, my ze swej strony możemy im jedynie pomóc i sprawdzić, czy dane zostały wpisane w odpowiednie rubryki. Nie jesteśmy jednak w stanie weryfikować prawdziwości wszystkich informacji, dlatego też w przypadku nieścisłości konsekwencje poważnych błędów - powyżej 30% areału- poniosą rolnicy. W takim przypadku dopłaty mogą być cofnięte. Przepisy określają dopuszczalny margines błędu na poziomie 3%. Wnioski będą weryfikowane losowo, kilka procent w skali kraju.
- Zdajemy sobie sprawę, że teraz rolnicy muszą pokonać największe trudności. Druki wszyscy wypełniają po raz pierwszy i uczą się nowych procedur. Pocieszające jest to, że za rok będzie już łatwiej - powiedział kierownik Białowąs.
- Jakie błędy rolnicy popełniają najczęściej?
- Często dokumenty wypełniane są nieczytelnie, dlatego też mówimy wszystkim, aby wnioski wypełniali drukowanymi literami. Rolnicy powinni założyć sobie konta w banku - imię i nazwisko wnioskodawcy powinno zgadzać się z danymi właściciela konta- dopuszczalna jest także współwłasność. Wielu rolników wpisuje stare numery kont, wynika to z tego, że jeszcze nie wszystkie banki przeszły na 26 cyfrowe numery rachunków i będą musiały nadrobić te zaległości do czerwca br. Trzeba zatem domagać się przy zakładaniu kont- tych z nowymi numerami. Posiadacze kont w starym systemie numerów będą musieli przeprowadzić korektę danych - ale to można już wykonać bez pośpiechu po 15 czerwca. Najważniejsze jest teraz złożenie wszystkich dokumentów na czas - powiedział Marek Białowąs. Osobą uprawnioną do uzyskania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych jest producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, utrzymane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony Środowiska. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Przez osobę uprawnioną rozumie się właściciela gospodarstwa rolnego, a także osobę która posiada prawa do tego gospodarstwa z innego tytułu, np. dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp.

mł.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy