Dzisiaj jest poniedziałek 20 maja 2019 r. imieniny Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Dla dobra innych - rozmowa z radną Agnieszką Matuszewską
Z sesji Rady Gminy
Złożyliśmy wnioski do ZPORR
Środki z Unii dla każdego?
Dożynki w Borzęcinie
Po góralsku i babicku - Dożynki w Starych Babicach
Parę słów o kontrolach NIK
NIK w LKS-ie. Rozmowa z prezesem Henrykiem Kuncewiczem
Większe wydatki zawsze we wrześniu...
Zostań wolontariuszem...
Najdłuższy most
Na tropach historii
Masakra w Borzęcinie - to działo się w naszej gminie!
Żyją w naszej pamięci. - Uczciliśmy pamięć poległych
Postawmy tablicę pamięci...
Temat miesiąca
Festyn Babice 2004
Bezpieczna gmina
Kraksa przy szkole
Mało wrażeń na meczu?
Policja poszukuje chętnych do pracy
Śmigło w kapuście
Mieszkańcy naszej gminy
Z Babic do Austrii
Kultura, Oświata
Okiem dyrektora
Kto tak pięknie gra?
Zaproszenie
Informacje
Czyściej niż zwykle
Plastik, szkło, papier
Redakcja pod lupą
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 08-09/2004

Od 23 września br. w Urzędzie Gminy w St. Babicach działa punkt informacyjny, w którym można uzyskać porady dotyczące Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Pracują w nim stażyści skierowani do nas przez Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu. Osoby te posiadają wyższe wykształcenie i certyfikat "doradcy europejskiego". Są do dyspozycji mieszkańców gminy codziennie w godzinach pracy Urzędu.
W punkcie informacyjnym osoby zainteresowane uzyskają pomoc w zakresie: doradztwa unijnego, konstruowania projektów i wypełniania wniosków aplikacyjnych o dotacje w ramach programów operacyjnych.
Pomoc strukturalna i regionalna Unii Europejskiej przeznaczona jest w Polsce na wspomaganie rozwoju i dostosowanie infrastruktury regionów opóźnionych w rozwoju do standardów europejskich. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z następujących funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Odbiorcami pomocy finansowej mogą być m.in.: rolnicy, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, placówki prowadzące kształcenie ustawiczne, instytucje sportowe i kulturalne, organizacje społeczne, ochotnicza straż pożarna, a także kościoły.
W dużej mierze od inicjatywy samych mieszkańców danego regionu zależy jakie nowe pomysły i inwestycje będą realizowane w ich najbliższym otoczeniu. Najlepsze projekty, zorientowane przede wszystkim na zwiększenie zatrudnienia, lepszy dostęp do edukacji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw - będą miały szansę na refundację poniesionych kosztów potrzebnych do ich realizacji, nawet do 100%. Dla przykładu Gmina Stare Babice stara się obecnie o dofinansowanie budowy kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków w ramach ZPORR. W Powiecie warszawskim-zachodnim realizowany jest także program stypendialny dla młodzieży z ubogich rodzin. Pieniądze na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zachęcamy do współpracy i zasięgnięcia informacji o nowych możliwościach finansowania różnorodnych przedsięwzięć. Warto wykorzystać tę szansę w najbliższym czasie, tym bardziej, że zanosi się na to, iż w kolejnych okresach budżetowych UE, fundusze strukturalne przeznaczone dla Polski będą mniejsze.
Punkt informacyjny będzie działał do 31 grudnia br. Jego siedziba znajduje się na II piętrze Urzędu Gminy. Zapraszamy!

Sylwia Zalewska

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy