Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 06-07/2011
Untitled Document

Gazeta Babicka nr 6-7 2011

Włączyliśmy "Turbo"!

Środki pozyskane z Unii Europejskiej umożliwią niezwykłe przyspieszenie rozwoju babickiej gminy...

W związku z podpisaniem w NFOŚiGW umowy dotyczącej dofinansowania największego projektu inwestycyjnego w historii naszej gminy, w wysokości ponad 128 mln zł, poprosiliśmy Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka o rozmowę. Zapytaliśmy, jakie zmiany tak wielka inwestycja wprowadzi w życiu mieszkańców. Czy w związku z realizacją projektu dotyczącego "Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice" czekają nas większe wydatki, czy może wręcz przeciwnie, utrzymanie gospodarstw domowych będzie tańsze?

- Eksperci mówią o tym, że jest to największy projekt inwestycyjny w historii naszej gminy. Jak to rozumieć?
— Podpisanie umowy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej jest najbardziej znaczącym impulsem do dalszego rozwoju gminy, bowiem umożliwia realizację projektu o wartości około 212 mln zł (brutto), dzięki któremu blisko 100% terenów gminy Stare Babice będzie posiadało kanalizację. Jesteśmy realistami i w dającej się przewidzieć perspektywie 20 lat nie spodziewamy się już więcej tak ogromnych inwestycji. Oczywiście po zakończeniu projektu wodno-kanalizacyjnego będziemy realizować inne duże projekty, w tym głównie modernizację dróg, ale ich wielkość nie będzie już tak znacząca.

- Projekt będzie realizowany w ciągu następnych trzech lat?
— To prawda. Cały projekt musimy zakończyć w 2014 roku, co wiąże się z ogromnym przyspieszeniem procesu inwestycyjnego.
Trzeba wiedzieć, że prowadzenie w skali gminy tak dużej inwestycji będzie wiązało się z pewnymi uciążliwościami. Będziemy musieli pogodzić się z różnymi objazdami i utrudnieniami w ruchu. Oczywiście postaramy się zorganizować wszystkie prace tak, aby uciążliwości te były jak najmniejsze, niestety nie da się ich zupełnie uniknąć. Myślę jednak, że warto ponieść ten trud, zyskujemy bowiem dobro cywilizacyjne, jakim jest kanalizacja, która będzie funkcjonować na naszym terenie już zawsze! Będziemy starali się wyłonić solidnych wykonawców, takich którzy zagwarantują możliwie najkrótszy czas wykonania wszystkich prac.

- Przy budowie kanalizacji rozkopanych będzie wiele dróg?
— Na pewno niektóre z dróg osiedlowych, ale w kontraktach znajdą się zapisy mówiące o tym, że wykonawcy będą musieli odtworzyć drogi w co najmniej takim standardzie, w jakim były. A będziemy starali się, aby przy okazji odtwarzania dróg uzyskały one wyższy standard. Inwestycja stanie się bowiem okazją do modernizacji wielu dróg, których nie mogliśmy remontować wcześniej, przewidując że i tak zostaną uszkodzone na skutek budowy kanalizacji.
Jak Państwo widzicie, całe realizowane przez nas przedsięwzięcie poprawi znakomicie standard życia w babickiej gminie i to w stosunkowo krótkim czasie.

- Co spowodowało, że kanalizacja od lat traktowana jest przez nasz samorząd priorytetowo?
— Musimy uwzględnić to, że nasza gmina ma specyficzne położenie, 80% terenów znajduje się w Otulinie Puszczy Kampinoskiej, w tym około 18% stanowią tereny Kampinoskiego Parku Narodowego, są to tereny czyste ekologicznie. Obecne przepisy nie pozwalają już dla nowych obiektów budować szamb, co stanowi barierę hamującą kanalizacji jest dziś koniecznością i stała się stymulatorem rozwoju gminy.

- Czy w związku z budową kanalizacji mieszkańcy mogą spodziewać się jakichś obciążeń finansowych?
— Mieszkańcy gminy będą musieli ponieść jedynie koszty podłączenia się do kanalizacji, która będzie doprowadzona do granicy ich nieruchomości. I tak niewielkie koszty wykonania przyłącza kanalizacyjnego będzie można jeszcze obniżyć wykonując samemu część prac ziemnych, pod nadzorem przedstawicieli eksploatatora systemu kanalizacyjnego GPK "Eko-Babice".

- Mówiło się jednak o opłacie adiacenckiej, którą mieszkańcy będą musieli zapłacić po podłączeniu się do kanalizacji?
— Chciałbym poinformować, że nie będę wnioskował- jako organ wykonawczy gminy, do Rady Gminy o uchwalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania kanalizacji.
Naturalnie, w dobie kryzysu finansów publicznych, gmina poszukuje różnych form poprawy dochodów budżetu i kwestia opłat adiacenckich była i jest nadal przedmiotem wielu dyskusji. Jednak ze względu na specyficzną wagę tego elementu infrastruktury, nie będę wnioskował do Rady Gminy o wprowadzenie opłat adiacenckich z tytułu budowy kanalizacji.

- Gdybyśmy mogli przedstawić mieszkańcom gminy korzyści wynikające z budowy kanalizacji, to co znalazłoby się na pierwszym miejscu?
— Zdecydowanie chciałbym wymienić korzyści ekologiczne. Nie będziemy zanieczyszczać środowiska naturalnego. Zarówno otulina, jak i tereny Puszczy Kampinoskiej, które znajdują się w naszej gminie, pozostaną czyste ekologicznie.
Oczywiście dla wielu osób duże znaczenie będą mieć aspekty ekonomiczne. Pozbywanie się ścieków poprzez system kanalizacyjny jest kilkakrotnie tańsze niż oczyszczanie szamb przy pomocy wozów asenizacyjnych. Poza tym nieruchomość wyposażona w kanalizację znacznie zyskuje na wartości. Ważne są także względy praktyczne. Kanalizacja jest po prostu wygodna i nie sprawia żadnego kłopotu mieszkańcom. Nie trzeba pamiętać o wybraniu szamba i oczekiwać niecierpliwie na przyjazd przedstawicieli firm asenizacyjnych, co jest kłopotliwe zwłaszcza przed świętami.
Istotną kwestią są także umowy międzynarodowe. Polska zobowiązała się, że do roku 2015 wszystkie ścieki w kraju będą oczyszczone, w innym wypadku gminy będą musiały płacić specjalną opłatę ekologiczną. Po zakończeniu naszej inwestycji będziemy gminą o pełnej infrastrukturze technicznej, co w warunkach polskich nie jest zbyt powszechne. Do dziś nie wszystkie miasta mają pełną infrastrukturę techniczną, nawet nasza stolica większość ścieków wypuszcza do Wisły. W tym kontekście my - gmina wiejska - za 3 lata będziemy mieli blisko 100% wodociągów, gazociągów i kanalizacji. Czy nie jest to dobra perspektywa?

- Co spowodowało, że Pan Wójt zainteresował się gospodarką wodno-kanalizacyjną już wiele lat temu?
— Zawsze były mi bliskie sprawy środowiska naturalnego, stąd powstało moje zainteresowanie tym tematem. Kiedy jednak obejmowałem urząd, to o budowie kanalizacji można było jedynie pomarzyć. W 1995 roku pierwsze odcinki kanalizacji budowaliśmy w Bliznem, jako powiększenie kanalizacji warszawskiej. W tamtym właśnie czasie możemy mówić o początkach budowy kanalizacji w babickiej gminie. Uważam to za swego rodzaju osobisty sukces, że dzięki konsekwencji i pewnemu nawet uporowi, sieć kanalizacyjna jest budowana nieprzerwanie od tego czasu. Dzięki temu dziś już widzimy przysłowiowe światełko w tunelu, czyli realną perspektywę zakończenia tej inwestycji. Kiedy przed laty wizytowałem okolice Hamburga i powiaty podobne w charakterze do naszego powiatu- warszawskiego zachodniego, pytałem, w jakim czasie skanalizowano tamte tereny. Okazało się, że Niemcy potrzebowali na te działania około 20 lat, a przecież Hamburg jest jednym z najbogatszych miast niemieckich. Dziś, dzięki naszemu projektowi, który otrzymał wsparcie Unii Europejskiej, mamy podobne realia do naszych zachodnich sąsiadów. Myślę, że jest to dobre osiągnięcie naszego samorządu.

- Dzisiejszy sukces gminy jest sukcesem wielu osób, które przyczyniły się do powstania projektu inwestycyjnego i wspierały działania samorządu ...
— To prawda, dzisiejsze osiągnięcie zawdzięczamy wielu ludziom i wszystkim, korzystając z łamów "Gazety Babickiej", chciałbym serdecznie podziękować. Poczynając od mieszkańców babickiej gminy, którzy głosując na mnie w wyborach samorządowych opowiedzieli się za określonym kierunkiem rozwoju gminy, poprzez radnych wszystkich kadencji, którzy akceptując Wieloletnie Plany Inwestycyjne, dokumenty strategiczne i uchwały budżetowe na kolejne lata, przeznaczali środki finansowe na rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy, w tym szczególnie osobom, które przez lata prowadziły inwestycje kanalizacyjne. Składam podziękowania Pani Jolancie Stępniak i Pani Jolancie Pieńkowskiej, które osobiście były zaangażowane w początkowej fazie realizacji tego projektu. Podziękowania i gratulacje należą się również pracownikom GPK "Eko-Babice", które w pewnej fazie projektu, zgodnie z wymogami Funduszu Spójności przejęło jego realizację, tworząc w tym celu Jednostkę Realizującą Projekt. Dziękuję zatem jej kierownikowi Panu Jarosławowi Jasińskiemu, a także odpowiedzialnemu za całość tego historycznego przedsięwzięcia- Panu Prezesowi Pawłowi Turkotowi, który pełni funkcję MAO (Measure Authorising Officer), czyli Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

- Dziękuje Pan Wójt wielu osobom, ale właściwie nie wspomina Pan o sobie ...
— Ponieważ uważam, że ludzie są najważniejsi. Wójt może działać efektywnie wówczas, gdy ma poparcie społeczeństwa i radni chcą z nim współpracować, dlatego też dziś możemy mówić o wspólnym sukcesie.
A ja po prostu utożsamiam się z babicką gminą i urzędu nie traktuję tylko jako miejsca pracy, ale jak placówkę, w której można dbać o dobrą przyszłość następnych pokoleń.
Od urodzenia mieszkam na Ziemi Babickiej, z nią wiążę wszystkie osobiste plany życiowe i perspektywy mojej rodziny. Dlatego też oddaję tym terenom wiele lat pracy nie licząc godzin i dni potrzebnych na realizację strategicznych zagadnień, a to dzięki konstruktywnej współpracy z wieloma osobami przynosi efekty dla całej społeczności. Szacujemy, że budowana dziś kanalizacja będzie służyć mieszkańcom babickiej gminy i funkcjonować prawidłowo przez co najmniej 100 lat.
Dziękuję zatem całemu społeczeństwu naszej gminy, które akceptowało programy strategiczne i potrafiło wykazać się pragmatycznym myśleniem. Dzięki temu udało się tak trudny projekt odpowiednio przygotować i doprowadzić do jego realizacji, a jest to nowy niezwykły impuls w rozwoju naszej gminy.

Marcin Łada

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy