Dzisiaj jest sobota 28 listopada 2020 r. imieniny Jakuba, Stefana, Romy
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI
Untitled Document

24 czerwca 2010

Stare Babice, dnia 22 czerwca 2010r.
RPP - 7322 /101 / 2010


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice

Na podstawie Art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz dziewięciu Uchwał Rady Gminy Stare Babice: Nr XXII/207/08 , Nr XXII/208/08 Nr XXII/209/08, Nr XII/210/08, Nr XXII/211/08, Nr XXII/212/08, Nr XXII/213/08, Nr XXII/214/08 i Nr XXII/215/08 - wszystkie z dnia 18 września 2008, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice obejmującego obszar określony tymi uchwałami (prawie całej Gminy Stare Babice), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. Pn. 8.00-18.00, od Wt. do Pt. 8.00-16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2010 roku (poniedziałek)
w "dużej" sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 o godz. 18.00.

W myśl Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnosić do niego uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2010 roku do godz. 16.00.


do pobrania

wstecz

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.