Dzisiaj jest sobota 28 listopada 2020 r. imieniny Jakuba, Stefana, Romy
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI

5.11.2010

Zarządzenie Nr 359/2010
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stare Babice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 175 poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Stare Babice w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

LP

NAZWA MIEJSCOWOŚCI
SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA
UMIESZCZONEJ TABLICY OGŁOSZENIOWEJ
1

Babice Nowe

ul. Ogrodnicza (przy rondzie)
2
Blizne Jasińskiego/Lubiczów ul. Warszawska (koło przystanku autobusowego)
3

Borzęcin Duży

ul. Warszawska/Poprzeczna
4

Janów

ul. W. Sikorskiego
5
Klaudyn - ul. W. Lutosławskiego 9
- ul. J. Ciećwierza 51
6
Kwirynów Plac Kwirynowski
7
Koczargi Stare ul. Akacjowa 12 (przy przystanku autobusowym)
8

Latchorzew

ul. mjr H.Dobrzańskiego "Hubala" - (w rejonie przystanku autobusowego)
9 Lipków ul. J. Paschalisa Jakubowicza nr 113 - (przy sklepie spożywczym)
10 Mariew przy zbiegu ul. Spacerowej i Kwiatowej (w rejonie przystanku autobusowego)
11 Stare Babice w Rynku
12 Wojcieszyn ul. Warszawska 511 (koło sołtysa)
13 Zielonki Parcela ul. Warszawska (przy sklepie"Sagina")

2. Tablice ogłoszeniowe sołtysów wyznacza się na umieszczanie tylko obwieszczeń urzędowych

§ 2

Powyższe zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice, tablicach sołeckich oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy - Urzędnikowi Wyborczemu

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.wstecz

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.