Dzisiaj jest sobota 25 czerwca 2022 r. imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI
sesja_9/2007

Stare Babice dnia 20 czerwca 2007 r.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) - z w o ł u j ę IX sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 28 czerwca 2007r o godz.15.00 w sali im.St.Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z VIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2007-2013 oraz Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Stare Babice na lata 2007-2013.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie scalania i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Zielonki Wieś.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu pod poszerzenie drogi we wsi Stare Babice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod infrastrukturę techniczną towarzyszącą modernizacji drogi wojewódzkiej nr 580.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej nieczynne wysypisko oznaczonej nr ew. 513/1 położonej we wsi Klaudyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu pod drogę gminną we wsi Koczargi Stare.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej we wsi Borzęcin Duży.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącej powołania Przedszkola Specjalnego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.płka J.Strzałkowskiego w Lesznie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi.
 16. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na przeprowadzenie badań wad podstawy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Babice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Stanisławy i Romana Zacharek na działalność Wójta Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do Stowarzyszenia Gmin "Metropolia Warszawska"
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego oraz własności gruntów do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Spółka z o.o. w zakresie infrastruktury wodociągowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego oraz własności gruntów do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Spółka z o.o. w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 22. Zapoznanie radnych z protokółami z kontroli Komisji Rewizyjnej
 23. Interpelacje, zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
HENRYK KUNCEWICZ

Projekty uchwał dostępne są do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP (www.babice-stare.waw.pl).

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.