Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI


6.07.2011

JASPERS radzi i ...ocenia

4 lipca na teren naszej gminy przybyli eksperci z organizacji unijnej JASPERS. Podczas wizyty studyjnej zapoznali się z projektem rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, który jest realizowany na naszym terenie pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Stare Babice". Dokonali także analizy założeń technicznych, ekonomicznych i środowiskowych tego przedsięwzięcia. Wizytowali również obiekty systemu wodno-kanalizacyjnego: oczyszczalnię ścieków w Starych Babicach oraz stację uzdatniania wody i główną przepompownię ścieków w Borzęcinie Dużym. Wizyta zakończyła się wspólnym seminarium, podczas którego eksperci przekazali nam swoje sugestie i wydali wstępne oceny naszego projektu. Wypadły one bardzo pomyślnie.

Wizyta ekspertów unijnych budziła w gremiach osób realizujących największy projekt w historii naszej gminy wiele emocji. Zastanawiano się, jak eksperci z Unii Europejskiej ocenią nasze działania. Mimo że zrobiono wszystko, aby dobrze przygotować całą dokumentację, zawsze może znaleźć się coś nieoczekiwanego, zwłaszcza że eksperci bazują na wieloletnich doświadczeniach i realiach Europy Zachodniej.

Wśród delegacji JASPERS znaleźli się: Magnus Emanuelsson - kierownik zespołu, inżynier technolog; Ken Valentine - specjalista ds. ekonomicznych i Sergio Carpano Neuschuler - specjalista ds. ochrony środowiska. Ekspertom unijnym towarzyszyli przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska z Dyrektor Marią Ptaszyńską na czele. Ze strony naszej gminy obecni byli przedstawiciele samorządu z Wójtem Krzysztofem Turkiem i przedstawiciele Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babice" z Prezesem Zarządu Pawłem Turkotem.

JASPERS, czyli "Joint Assistance to Support Projects in European Regions", jest organizacją europejską zajmującą się wsparciem dla projektów w europejskich regionach. Jej działanie dotyczy przeważnie dużych przedsięwzięć o wartości powyżej 50 mln euro, które kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Wsparcie ma charakter doradczy i polega m.in. na: weryfikacji przygotowanej dokumentacji (studium wykonalności, sposobu wyliczenia poziomu dofinansowania, dokumentacji środowiskowej) i analizy wybranych kwestii problemowych. Za korzystanie z usług ekspertów tej organizacji beneficjent nie ponosi kosztów finansowych.

Spotkanie rozpoczęło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach. Po powitaniu Magnus Emanuelsson przedstawił cele działania organizacji JASPERS. Powiedział m.in.: - Naszym zadaniem jest pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, chcemy, aby jak najprędzej przeszły one przez ocenę ekspertów w Brukseli. Będziemy czytać babicki projekt po raz pierwszy, nie znając tutejszych realiów, dlatego też postaramy się doprowadzić do takich zmian zapisów, aby wszyscy mogli go dobrze zrozumieć. Ważne jest tu odpowiednie zdefiniowanie problemu, który chcecie Państwo rozwiązać, analiza różnych wariantów postępowania i określenie działań przynoszących pożądany efekt, a zatem rozwiązanie problemu.

Ekspert wyjaśnił także kulisy oceny wniosków przez urzędników Brukseli: - Jeśli, czytając projekt, nie mogą oni znaleźć jakiejś informacji, przechodzą do Studium Wykonalności, dlatego też warto we wniosku umieszczać tabele z różnymi danymi i wyjaśnieniami poszczególnych kwestii. Warto również dokładnie opisywać realia danego terenu, ponieważ ktoś, kto czyta wniosek, ocenia go jedynie przez pryzmat dyrektywy prawa krajowego i jeśli coś nie jest z nią zgodne w stu procentach, musi posiadać odpowiednie uzasadnienie.

Eksperci, oceniając nasz wniosek, wnieśli kilka uwag natury redakcyjnej. Proponowali zmiany dotyczące nieco innego układu rozdziałów i omawianych w nich kwestii. Ważna jest przejrzystość i pewna schematyzacja wniosków, która ułatwia ich ocenę w Brukseli.
Wizyta ekspertów w naszej gminie wypadła pomyślnie. Nasz projekt został oceniony powyżej średniej w zestawieniu ze wszystkimi projektami proekologicznymi realizowanymi w Polsce. Czy będzie oceniany jeszcze przez ekspertów w Brukseli? Dziś wydaje się, że nie ma takiej potrzeby, jego wartość wynosi bowiem 49,5 mln euro, co plasuje go jeszcze w grupie projektów małych. Tymczasem Unia Europejska ocenia głównie projekty duże, o wartości powyżej 50 mln euro. Jednak wizyta ekspertów JASPERS była potrzebna, utwierdziła bowiem przedstawicieli Jednostki Realizującej Projekt co do słuszności przyjętych koncepcji i rozwiązań technicznych.

Na obecnym etapie umowa podpisana z NFOŚiGW dotycząca dofinansowania projektu pt. "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Stare Babice" jest ostatecznym dokumentem, w którym zatwierdzono wszystkie zapisy określające podejmowane działania. Dlatego też nie wydaje się możliwe, aby można zmieniać jakieś zapisy projektu, nawet w zakresie poprawek natury redakcyjnej, i wprowadzać dodatkowe wyjaśnienia. Jeśli jednak zapadną takie postanowienia pomiędzy NFOŚiGW a JASPERS, przedstawiciele JRP są gotowi do wprowadzenia wszystkich koniecznych zmian uaktualniających projekt.

Marcin Łada

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.