Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI

29 września 2011

28 września w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu Wojewody Mazowieckiego "Najaktywniejsze Sołectwo".

Borzęcin Duży
najaktywniejszym sołectwem Mazowsza!

Borzęcin Duży uzyskał dwie nagrody:
I miejsce wśród projektów infrastrukturalnych i IV miejsce wśród projektów miękkich.
Sukces Borzęcina na arenie województwa mazowieckiego jest wprost niebywały, bowiem jest to obecnie jedyne sołectwo, które w jednym konkursie Wojewody zdobyło aż dwie nagrody!

W projekcie infrastrukturalnym doceniono działalność mieszkańców Borzęcina dotyczącą instalacji monitoringu. Kamery przyczyniły się do ujęcia wandali niszczących przystanki autobusowe. Minitoring pilnuje także skweru Chopina przy ul. Spacerowej.
W dziedzinie projektów miękkich doceniono: organizację pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców sołectwa, selekcję odpadów komunalnych, organizację zbiórki krwi przeprowadzoną przez OSP Borzęcin, a także utworzenie strony internetowej dla mieszkańców sołectwa.

Jak doszło do udziału Borzęcina Dużego w konkursie?

I tu przechodzimy do sprawy najważniejszej - sukces bowiem wymaga nie tylko szczęścia, ale także ogromnej pracy wielu osób- tak było właśnie w przypadku naszego sołectwa.
Na pomysł udziału Borzęcina Dużego konkursie wpadł radny Krzysztof Szuba, on to właśnie prowadząc stronę internetową www.borzecin.eu i przeglądając różne ogłoszenia dla samorządów trafił na informację o konkursie najaktywniejszych sołectw. Przygotował koncepcję wniosku, w którym opisał wszystkie działania podejmowane przez sołectwo. Podczas tej pracy szczegóły uzgadniał z sołtysem Wojciechem Wiśniewskim - prezesem borzęcińskiej OSP.
Podstawą do opracowania projektu był "Plan Odnowy Miejscowości Borzęcin Duży na lata 2010-2017" opracowany w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy. Zarówno przy tym dokumencie jak i przy ostatecznej wersji projektu zgłoszonego na konkurs pracowały: Jolanta Pieńkowska kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy i inspektor tego referatu - Beata Tuzimek. Osobą zgłaszającą opracowany ostatecznie dokument był Wójt Krzysztof Turek.

Nie byłoby oczywiście sukcesu Borzęcina, gdyby nie udział w różnych pracach dla społeczności mieszkańców tego sołectwa, księży z borzęcińskiej parafii wraz z proboszczem ks. Prałatem Bogdanem Wosławskim, druhów z OSP, a wśród nich dh Marcina Jaskólskiego, który zainstalował kamery, radnych: Tadeusza Wiśniewskiego, Sławomira Sumki (z sąsiednich miejscowości, którzy uczestniczyli w różnych akcjach) oraz bardzo wielu osób dobrej woli. Wszystkim składamy serdeczne gratulacje i podziękowania!

Fot. Uroczysta gala konkursu

Profesjonalny dokument

Blisko trzydziestostronicowy dokument złożony na konkurs Wojewody Mazowieckiego ogląda się z prawdziwą przyjemnością. Jest bardzo przejrzysty, zawiera dużo zdjęć i różnych informacji o sołectwie. Już sam tytuł "Integracja przez działanie" mówi, że autorzy tego opracowania dynamicznie podeszli do całego zagadnienia.
Wypunktowano poszczególne zadania: systemową pomoc najuboższym, monitoring zainstalowany własnymi siłami, program - "Środowisko przede wszystkim", wszechstronną działalność OSP i program "Nasze miejsce w sieci (internetowej)".

Wszystkie z tych punktów zasługują na uwagę. Omówimy je z konieczności bardzo skrótowo.

Dzięki podpisaniu przez borzęcińską Parafię umowy z fundacją "SOS Bank Żywności" można było dopomóc najbiedniejszym rodzinom z Borzęcina i jego okolic. Do akcji włączyło się wielu wolontariuszy, druhowie z OSP i okoliczni, mieszkańcy. Wiele osób własnymi samochodami woziło żywność. Przez prawie rok działalności pomoc udzielono ponad 160 osobom. Rozdano żywność o wartości ok. 60 tys. zł.

Akty wandalizmu powtarzające się w okolicach Borzęcina skłoniły mieszkańców do zainstalowania własnymi siłami monitoringu. Kilka kamer umieszczonych w pobliżu przystanków autobusowych i skweru Chopina przyczyniło się do ujęcia sprawców zniszczeń. Centrum zarządzania monitoringiem znajduje się w borzęcińskiej OSP.

W dziale "Środowisko przede wszystkim" zawarto działania mieszkańców dotyczące oczyszczenia stawów, terenu pod skwer Chopina i selektywnej zbiórki odpadów. Na uwagę zasługuje tu doskonała współpraca sołectwa z Gminą, udział w pracach realizowanych przy pomocy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, a także w programie "Budowy infrastruktury społecznej" finansowanego z programu Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013, oraz w działaniach Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem".

W punkcie dotyczącym wszechstronnej działalności OSP omówiono zadania podejmowane przez straż, które wykraczają poza jej tradycyjne zajęcia związane z gaszeniem pożarów. Jednostka prowadzi akcje krwiodawstwa, organizuje dni otwarte i prowadzi szeroką pracę upowszechnieniową związaną z działalnością przeciwpożarową.
Program "Nasze miejsce w sieci"- świadczy o tym, że mieszkańcy sołectwa stali się już częścią światowej, globalnej wioski. Własna strona internetowa sołectwa powstała dzięki środkom finansowym mieszkańców i ich aktywności twórczej. Działalność ta została również dobrze oceniona przez jury konkursowe.

Na zakończenie pozostaje nam tylko jeszcze raz wszystkim serdecznie pogratulować i zachęcić pozostałe sołectwa babickiej gminy do udziału w kolejnej edycji konkursu Wojewody. Nagrody czekają. Borzęcin Duzy wygrał system nagłaśniający i zestaw do monitoringu. Warto być aktywnym!

Na zakończenie pozostaje nam tylko jeszcze raz wszystkim serdecznie pogratulować i zachęcić pozostałe sołectwa babickiej gminy do udziału w kolejnej edycji konkursu Wojewody. Nagrody czekają. Borzęcin Duzy wygrał system nagłaśniający i zestaw do monitoringu. Warto być aktywnym!

 


Na zdjęciu od lewej:
Jolanta Pieńkowska, Krzysztof Szuba, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Wojciech Wiśniewski

Zapraszamy po więcej informacji w Gazecie Babickiej 09.2011

Marcin Łada

wstecz

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.