Dzisiaj jest wtorek 21 maja 2019 r. imieniny Jana, Moniki, Wiktora
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI


11.05.2012

Czy uda się nawiązać partnerstwo z niemiecką gminą?

Delegacja samorządowców w Murnau

Samorządy lokalne są przedstawicielami małych społeczności, które w codziennym życiu mogą realizować własne pomysły i określać kierunki działań. W ten właśnie sposób rodzi się partnerstwo pomiędzy różnymi miastami i regionami w Polsce, a także pomiędzy polskimi i zagranicznymi gminami.

Murnau jest miasteczkiem położonym nieopodal Monachium, u podnóża Alp i znanym z tego, że od wielu dziesięcioleci istnieje tam ośrodek kultury światowej związany z malarstwem. Miejsce to jest szczególne również dla naszych rodaków, bowiem w czasach II Wojny Światowej funkcjonował tam Oflag VIIA, czyli obóz odosobnienia dla polskich oficerów, którzy trafili do niego zarówno po Kampanii Wrześniowej jak i po Powstaniu Warszawskim. Pod koniec wojny przebywało tam ponad 5 tys. oficerów. Doczekali się wyzwolenia przez Amerykanów.
Pierwsze kontakty z Murnau nawiązano już w ub. roku. Wójt Krzysztof Turek wystosował list do Burmistrza tej miejscowości, w którym zawarł propozycję nawiązania współpracy. Ponieważ w odpowiedzi Burmistrz zaprosił do złożenia wizyty w Murnau, nasi samorządowcy udali się w podróż.

27 kwietnia w Murnau doszło do spotkania samorządowców z władzami bawarskiego miasta, przy udziale konsularnych władz polskich. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając, Burmistz Murnau dr Michael Rapp, Prezes Koła ZOR RP w Starych Babicach Marcin Łada, Wiceprezes Koła ZOR RP Bogdan Mińkowski. Stronę najwyższych władz polskich reprezentowali m.in.: Konsul Generalny RP w Monachium Elżbieta Sobótka i Konsul Aleksander Korybut Woroniecki.

Podczas spotkania Za-ca Wójta Marcin Zając przedstawił propozycję nawiązania kontaktów w dziedzinie kultury i wymiany młodzieżowej, obie gminy mają wiele do zaoferowania, co może być atrakcyjne dla ich mieszkańców. Podziękował również za opiekę nad polską kwaterą wojenną w Murnau. Starosta Jan Żychliński zaproponował nawiązanie kontaktów w dziedzinie sportu i zaprosił przedstawicieli Murnau do złożenia wizyty w Polsce podczas Piłkarskich Mistrzostw Europy, które już niedługo odbędą się w Warszawie. Poruszano również sprawy związane z umieszczeniem pamiątkowych tablic w Murnau: tablicy Konsulatu Generalnego RP, która będzie umieszczona przed dawnym Oflagiem i tablicy od samorządu naszej gminy, która zostanie złożona na grobie mjr. Jacka Decowskiego obrońcy Reduty Babice z 1939 r.

Rozmowy toczyły się w przyjaznej atmosferze i Burmistrz Murnau pozytywnie odniósł się do przedstawionych propozycji. Wymagają one jeszcze omówienia i doprecyzowania w szerszym gronie wśród przedstawicieli radnych Murnau.

Również zagadnienia związane z pamiątkowymi tablicami w najbliższych miesiącach znajdą swój szczęśliwy finał. Zarówno Konsulat Generalny RP jak i gmina Stare Babice otrzymały już wszystkie potrzebne zgody władz niemieckich i aprobatę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Teraz przyszedł czas na wykonanie tablic i umieszczenie ich w określonych miejscach.

Na uwagę zasługuje to, że działania te realizowane są w gronie ludzi, którzy pozytywnie i z dużym zaangażowaniem odnoszą się do pomysłu upamiętnienia polskich oficerów i są to zarówno polskie władze konsularne, przedstawiciele samorządu Murnau, niemieckie władze wojskowe jak i przedstawiciele naszego samorządu. W gronie ludzi, którzy chcą ze sobą rozmawiać i kierują się wzajemną życzliwością rodzą się prawdziwe przyjaźnie europejskie i kontakty między mieszkańcami wspólnej Europy.

Podczas spotkania w Murnau delegacja samorządowców wspólnie z polskimi władzami konsularnymi, władzami Murnau i Komendantem Jednostki Wojskowej, odwiedziła polską kwaterę wojenną na cmentarzu parafialnym. Wspólnie złożono wieńce i zapalono znicze pamięci. Oddano cześć naszym rodakom, którzy spoczywają u podnóża Alp. Wśród nich również obrońcy babickiej ziemi mjr. Jackowi Decowskiemu.

M. Łada

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.