Dzisiaj jest wtorek 26 września 2023 r. imieniny Cypriana, Justyny, Łucji
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI


19.07.2012

II miejsce w Polsce!
Gmina Stare Babice znalazła się po raz kolejny wśród najlepszych samorządów kraju

16 lipca uczestniczyliśmy w siedzibie redakcji dziennika "Rzeczpospolita" w ogłoszeniu XV Rankingu Samorządów. Gmina Stare Babice zajęła II miejsce w Polsce - wśród gmin wiejskich, które najskuteczniej potrafią pozyskiwać fundusze unijne, i IV miejsce - wśród gmin o największej innowacyjności. Znaleźliśmy się także pośrodku tabeli 100 najlepszych gmin wiejskich, po uwzględnieniu wszystkich kryteriów finansowych i rozwojowych tych jednostek samorządowych.

Sukces został potwierdzony specjalnym dyplomem, który z rąk prof. Jerzego Buzka odebrał Z-ca Wójta Gminy Marcin Zając.

Gmina Stare Babice od wielu lat klasyfikowana jest na wysokich pozycjach w różnych rankingach. Wielokrotnie była na czołowych miejscach także w rankingu "Rzeczpospolitej". Warto wiedzieć, że jest to pierwszy i najstarszy ranking organizowany dla polskich samorządów. Jego początki datujemy na rok 1998, wówczas powstawał przy współpracy "Centrum Badań Regionalnych". Od 2005 roku wszystkie zestawienia i analizy ekonomiczne opracowuje samodzielnie dziennik "Rzeczpospolita".

Zdaniem profesora Buzka...

To właśnie za rządów premiera Jerzego Buzka powstała reforma samorządowa, która jest podstawą obecnego ustroju Polski. Profesor Buzek dostrzega dziś trudną rolę samorządów i ich kłopoty finansowe.

- Nie ma dziś klimatu na samorządność - mówił do zebranych podczas ogłoszenia wyników rankingu. - Proszę nie traktować tego jako ataku na rządzących. Klimatu na samorządność nie ma w całej Unii Europejskiej. Jednak uważa się, że to, co stworzyliśmy w Polsce, jeśli chodzi o samorządność, jest wzorcowe. Przez 2,5 roku kierując Parlamentem Europejskim, miałem ścisły kontakt z Komitetem Regionów, nasi samorządowcy są tam widoczni i doceniani. W epoce kryzysu światowego następuje wyraĽna centralizacja władzy, gdyby jeszcze postępowała ona w Brukseli - w strukturach Unii Europejskiej, może łatwiej byłoby nam przezwyciężyć kryzys. Centralizacja następuje jednak w poszczególnych państwach Unii. To nie ułatwia nam zadania.

- Sukces ostatnich lat w Polsce związany jest ściśle z samorządami i z efektywnością ich działania - kontynuował prof. Buzek. - Tego sukcesu gratulują nam przedstawiciele UE, mamy obecnie jedną z najlepiej zorganizowanych struktur samorządowych w Europie. Jeśli nie ma dziś atmosfery na samorządność, to sytuacja ta wynika z dużego zagrożenia zewnętrznego dla strefy euro i Unii jako całości. Pół roku temu byłem większym optymistą niż dzisiaj. Obecnie dla nas najważniejsze jest to, aby Unia przetrwała w dobrej kondycji. Dziś wiele osób zastanawia się, ile środków dostaniemy dla Polski w przyszłym okresie budżetowym UE. Czy będzie to 70 czy 80 mld euro? Zrobimy wszystko, aby pula środków była jak największa, ale do tego potrzebna jest właśnie dobra kondycja UE jako całości.

- Obecnie możemy zastanawiać się, jak zamienić te miliardy, które, mam nadzieję, do nas przyjdą, na dobre przedsięwzięcia, np. na efektywność energetyczną, do której zachęcam gminy i marszałków województw. Klimat wokół samorządności i wokół każdej poważnej inicjatywy politycznej, która może zmienić kraj i Europę, zależy od tysięcy ludzi biorących udział w akcji promocyjnej. Nie ma lepszej grupy ludzi niż samorządowcy. To Państwo możecie wpłynąć na przyszły rozwój Polski i Europy w klimacie tworzenia dobrych podstaw działania samorządowego. Starajmy się o to, bo to jest nasza wspólna przyszłość. Życzę wszystkim samorządowcom, aby to przedsięwzięcie się udało!

Stare Babice w centrum Polski i Mazowsza

Przeglądając wydanie "Rzeczpospolitej" z 17 lipca, w którym opisano ranking samorządów, na str. R15 zauważyłem mapę Polski z naniesionymi województwami i najlepszymi samorządami XV rankingu. Na Mazowszu zaznaczono tylko gminę Stare Babice! To daje satysfakcję zarówno władzom samorządowym, jak i mieszkańcom gminy. Na Mazowszu jesteśmy najlepsi!

Chwilę po odebraniu dyplomu za II miejsce dla naszej gminy, Z-ca Wójta Marcin Zając powiedział: - Tak ogromny sukces w ogólnopolskim rankingu dało nam pozyskanie blisko 130 mln zł z Funduszu Spójności na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego. Nad tym projektem pracował cały zespół ludzi pod kierunkiem Wójta Krzysztofa Turka, ale pamiętajmy również, że rozbudowa kanalizacji rozpoczęła się już w początkach działalności samorządu gminy Stare Babice, a zatem na dzisiejszy sukces złożyło się 20 lat pracy wielu osób. Ciągłość władzy zapewniła ciągłość polityki dynamicznego rozwoju gminy i dziś to procentuje.
Równie prestiżowe jest zajecie IV miejsca w Polsce w rankingu "Innowacyjny Samorząd", w którym oceniono sprawność działania urzędu i obsługi mieszkańców, wprowadzenie unikalnych rozwiązań wspierających rozwój gminy, różnorodność kanałów komunikacji społecznej oraz komputeryzację gminy.
Do drugiego etapu zaproszono grupę 250 gmin, które podlegały ocenie na podstawie przygotowanych konkursowych ankiet.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do obecnej pozycji babickiej gminy w obu ogólnopolskich rankingach, należą się serdeczne podziękowania i gratulacje.

Marcin Łada

  • Najlepsze gminy wiejskie, jeśli chodzi o efektywność pozyskiwania funduszy UE:
    Stara Kamienica - woj. dolnośląskie, Stare Babice - woj. mazowieckie, Płaska - woj. podlaskie.
  • Najlepsze gminy wiejskie w klasyfikacji ogólnej:
    Stepnica - woj. zachodniopomorskie, Słupsk - woj. pomorskie, Tarnowo Podgórne - woj. wielkopolskie. (Gmina Stare Babice zajmuje 51 miejsce w setce najwyżej klasyfikowanych gmin)
  • Najlepsze miasta na prawach powiatu, jeśli chodzi o efektywność pozyskiwania funduszy UE: Konin, Przemyśl, Kielce.
  • Najlepsze gminy miejskie i miejsko-wiejskie, jeśli chodzi o efektywność pozyskiwania funduszy UE: Uniejów - woj. łódzkie, Muszyna - woj. małopolskie, Ryn - woj. warmińsko-mazurskie.
  • Najlepsze gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Kołobrzeg, Ełk, Dobczyce.
  • Najlepsze miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Poznań, Sopot.

Więcej o rankingu i gali wręczenia nagród:

Tomasz Wróblewski, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej", otwierając uroczystość, powiedział: - Samorządy tworzą dziś Polskę. Tam działają ludzie, którzy wiedzą, gdzie i jak powinny być kierowane pieniądze. Cieszymy się, że w wielu samorządach jest ciągłość władzy, to procentuje akumulacją wiedzy i doświadczenia, które przekładają się również na wyniki naszego rankingu.

Ranking "Rzeczpospolitej" przygotowała Kapituła w składzie: prof. Jerzy Buzek - poseł Parlamentu Europejskiego (były przewodniczący PE), prof. Michał Kulesza - współtwórca reformy samorządowej, Andrzej Porawski - Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Dariusz Daniluk - Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Adam Kowalewski - Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP, Hanna Majszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Zygadło - Wicedyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Anna Cieślak-Wróblewska - dziennikarka działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej" specjalizująca się w tematyce samorządowej.
Andrzej Porawski, przybliżając zebranym kryteria oceny samorządów, podkreślił: - Jednym z walorów tego rankingu jest jego stabilność co do kryteriów oceny samorządów. Ranking jest ciekawy, ponieważ obejmuje gminy, a trzeba wiedzieć, że z ponad 160 mld zł, jakie zostały w ciągu ostatnich 4 lat (2008-2011) zainwestowane przez samorządy w Polsce, 120 mld zł zainwestowały gminy, a 40 mld zł pozostałe jednostki samorządu terytorialnego.

Samorządy, jak co roku, oceniano w trzech grupach. Były to: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W pierwszym etapie na podstawie danych Ministerstwa Finansów oceniano sytuację finansową gmin ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku inwestycyjnego. W drugim etapie - jakość życia mieszkańców i jakość zarządzania. Analiza punktowała dynamikę wielu działań w ostatnim okresie. Oceniano także współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi, priorytety inwestycyjne oraz wyniki testów uczniów w gminnych szkołach - za wszystkie te czynniki przyznawano określoną liczbę punktów.

 

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.