Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI
Untitled Document

Zmiany w komunikacji miejskiej ZTM w Warszawie i okolicach

Najważniejsze zmiany wynikające z nowych przepisów to nowa taryfa i personalizacja. W nowej taryfie zmieniono:

ULGA 50% ZAMIAST 48%
W nowej taryfie wysokość ulg została ujednolicona. Osoby, którym dzisiaj przysługują przejazdy z ulgą 48% będą uprawnione do przejazdów z ulgą 50%.

STREFA 1 i 2 - PRZEJRZYSTE ZASADY
Zmianie ulega nazewnictwo stref biletowych. Dotychczasowa strefa miejska oznaczona będzie liczbą "1", natomiast podmiejska - "2". Równocześnie wprowadzone zostały jasne zasady wnoszenia opłat za przejazd, w przypadku przekraczania granicy strefy biletowej - przejazd ze strefy 1 do 2 lub ze strefy 2 do 1. Jeżeli pasażer będzie posiadał ważny bilet obowiązujący w strefie 1, zobowiązany będzie jedynie do skasowania lub aktywowania biletu obowiązującego w strefie 2, najpóźniej w momencie przekraczania przystanku granicznego. Wszystkie bilety obowiązujące w strefie 2 uprawniają również do przejazdu w strefie 1.

NOWE BILETY CZASOWE
Wszystkie bilety minutowe ważne są w obu strefach 1 i 2
Wprowadzono bilety czasowe - ważne przez 20, 40, 60 lub 90 minut.
Korzystanie z biletów czasowych daje możliwość przesiadania się do różnych środków transportu, pozwalając tym samym na skrócenie czasu podróży do minimum.

Bilety czasowe [na okaziciela]
- (uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
normalny
ulgowy
Bilet 20 - minutowy uprawniający
do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 20 minut od momentu skasowania
2,00 zł
1,00 zł
Bilet 40 - minutowy uprawniający
do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 40 minut od momentu skasowania
2,80 zł
1,40 zł
Bilet 60 - minutowy uprawniający
do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 60 minut od momentu skasowania
4,00 zł
2,00 zł
Bilet 90 - minutowy uprawniający
do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 90 minut od momentu skasowania
6,00 zł
3,00 zł

BILETY JEDNORAZOWE - ZMIENIONE ZASADY
Wprowadzone zostało rozróżnienie dla biletów jednorazowych obowiązujących w strefie 1 oraz w strefie 2.
I tak: bilet jednorazowy ważny w strefie 1 (dotychczasowej miejskiej) nie uprawnia do przejazdu w strefie 2 (podmiejskiej), do przejazdu w strefie 2 lub do przejazdu między strefami upoważnia osobny rodzaj biletu jednorazowego.
Ponadto każdy bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu jednym środkiem transportu, w którym został skasowany, nie dłużej jednak niż 120 minut (2 godziny) od momentu skasowania. Po upływie 120 minut pasażer zobowiązany jest skasować nowy bilet. Oznacza to również, że pasażer korzystający z biletu jednorazowego, będzie mógł przebywać w strefie biletowej w metrze przez 120 minut od momentu skasowania.
więcej http://www.ztm.waw.pl/taryfa/cennik.php

BILET SENIORA (roczny)
Ważny w obu strefach 1 i 2

Wyjątkowo korzystna propozycję dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Osoby te mogą zakupić bilet seniora za jedyne 40 zł. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 366 dni od momentu skasowania takiego biletu. Bilet ten będzie ważny wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera. Należy pamiętać, iż do tego biletu nie stosuje się innych ulg, dotyczących przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. Bilet ten będzie dostępny we wszystkich punktach doładowania Warszawskiej Karty Miejskiej. Jednocześnie przypominamy, że osobom powyżej 70. roku życia przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na podstawie dokumentu tożsamości, potwierdzającego wiek pasażera.

PODRÓŻOWANIE LINIAMI NOCNYMI
Nowością jest możliwość posługiwania się każdym rodzajem biletu (poza biletem międzyszczytowym, ważnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 14.00) podczas przejazdu liniami nocnymi. Przejazd autobusem linii nocnej kosztuje tyle samo co przejazd dowolnym pojazdem linii dziennej. Należy pamiętać, że podział na strefy 1 i 2 obowiązuje również w liniach nocnych. Dotyczy to linii przekraczających granicę strefy biletowej (wyjeżdżających poza Warszawę).

BILETY WYCOFANE Z TARYFY
Z nowej taryfy zostały wycofane następujące rodzaje biletów:
- BILET ABONAMENTOWY MIEJSKI I SIECIOWY
- BILET 120-MINUTOWY MIEJSKI I SIECIOWY
- BILET 30-DNIOWY MIEJSKI NA OKAZICIELA
- BILET 90-DNIOWY MIEJSKI NA OKAZICIELA
- ZAKUP BILETÓW U PROWADZĄCEGO POJAZD LUB PRZEZ OBSŁUGĘ POJAZDU

Od 2 czerwca 2008 r. w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego dopuszcza się sprzedaż biletów jednorazowych przez obsługę pojazdów za odliczoną kwotę, bez konieczności wnoszenia opłaty manipulacyjnej. W mocy pozostają zapisy Regulaminu przewozu osób i bagażu, na mocy których prowadzący pojazd może odmówić sprzedaży, gdy opóźnienie pojazdu przekroczy 3 minuty.

OPŁATY DODATKOWE
W nowej Taryfie przewozowej zmianie uległa wysokość opłat dodatkowych. Została ustalona zgodnie z art. 34 a ust. 2 ustawy "Prawo przewozowe" (Dz. U. 2000, Nr 50, poz. 601 ze zm.), który daje Radzie m.st. Warszawy uprawnienie do ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:
a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
c) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
W celu uniknięcia problemów przy wprowadzaniu nowej taryfy biletowej przez pół roku będą obowiązywały następujące przepisy przejściowe:
Wszystkie rodzaje i typy biletów ZTM nieskasowane lub też nieaktywowane o nieaktualnej wartości nominalnej, wycofane z taryfy z dniem 2 czerwca 2008 r., mogą być zwracane w kasach ZTM w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej taryfy, oczywiście bez pobierania opłaty manipulacyjnej (Ostateczny termin zwrotu biletów upływa z dniem 2 grudnia 2008 r.).
Dopuszcza się korzystanie z biletów krótkookresowych, długookresowych i długookresowych na 1 linię skasowanych lub aktywowanych przed dniem wejścia w życie nowej taryfy przewozowej, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej taryfy przewozowej.
Dopuszcza się korzystanie z biletów jednorazowych o nieaktualnej wartości nominalnej poprzez ich skasowanie wraz z biletami uzupełniającymi w celu uiszczenia opłaty zgodnej z nową taryfą przewozową, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

PERSONALIZACJA WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Już od 2 czerwca pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać ze spersonalizowanych kart miejskich. Dzięki temu udogodnieniu, korzystanie z biletów długookresowych stanie się jeszcze łatwiejsze, przyjemniejsze i bezpieczniejsze.

Jakie będą korzyści ze stosowania spersonalizowanej WKM?

 • W przypadku zgubienia lub kradzieży WKM, będzie możliwość jej zablokowania i odzyskania niewykorzystanej części biletu. Obecnie otrzymujemy rocznie ok. 1000 wniosków od pasażerów w tej sprawie. Wszystkie są odrzucane.
 • W trakcie kontroli biletów, pasażerowie posługujący się spersonalizowanymi kartami nie będą musieli mieć przy sobie żadnego dowodu tożsamości. To dobra wiadomość dla wszystkich osób „zapominalskich”. W przypadku braku dokumentu ze zdjęciem, bilet okresowy na Karcie Miejskiej jest nieważny i w takiej sytuacji kontroler może wystawić wezwanie do zapłaty. Oczywiście posiadacze spersonalizowanej Karty Miejskiej, którzy korzystają z biletów ulgowych, będą musiały mieć przy sobie dokument poświadczający prawo do ulgi.
 • Dzięki personalizacji WKM Warszawa zaoszczędzi na samych kartach. Obecnie przy każdym kodowaniu biletu pasażer może otrzymać całkiem nową kartę. W ciągu ponad 6 lat wydawaliśmy ich co miesiąc średnio ok. 38 tys., przy czym w ostatnich latach i miesiącach ta ilość zdecydowanie wzrosła (w pierwszym kwartale 2008 roku było to już ponad 58 tyś. kart miesięcznie). Od momentu wprowadzenia do użytku Warszawskiej Karty Miejskiej w obiegu pojawiło się w obiegu już ponad 3 mln sztuk tego nośnika biletów.

W jaki sposób można otrzymać spersonalizowaną WKM?

 • Wystarczy złożyć stosowny wniosek (ze zdjęciem legitymacyjnym) w którymś z Punktów Obsługi Pasażera ZTM. W formularzu pasażerowie muszą podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z kodem pocztowym. Po weryfikacji danych, do czego konieczny będzie dowód tożsamości, pasażer otrzyma kartę od ręki. Wypełniony formularz, wraz ze zdjęciem, można też wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. . Kartę odbiera się osobiście w siedzibie ZTM przy ul. Senatorskiej 37. pobierz Formularz
 • Kartę spersonalizowaną będą też mogły wyrobić osoby, które mają prawo do bezpłatnych przejazdów.

Czy wymiana karty miejskiej na spersonalizowaną będzie obowiązkowa?

 • Nie. W obiegu w dalszym ciągu będą funkcjonowały karty miejskie bez zdjęcia.

Ile kosztuje wyrobienie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej?

 • Pierwszy egzemplarz jest bezpłatny. Pasażerowie, którym zmieniły się dane osobowe umieszczone na karcie nie zapłacą również za jej duplikat. Duplikat będzie bezpłatny także w przypadku gdy karta uległa zniszczeniu nie z winy pasażera a także po 10 latach od wydania pierwszej karty (na tyle czasu jest przewidziana jej trwałość). W pozostałych sytuacjach, także w przypadku zgubienia lub kradzieży, za wyrobienie duplikatu pasażer będzie musiał zapłacić 10 zł.

Czy dane zbierane osobowe zbierane przez ZTM podczas procesu personalizacji karty są bezpieczne?

 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926), możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe niezbędne w trakcie procesu personalizacji karty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024), dane przez nas przechowywane mają najwyższy stopień bezpieczeństwa. Są chronione fizycznie oraz przez systemy teleinformatyczne.

Gdzie można kodować bilety na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej?

 • W każdym punkcie wyposażonym w terminal do kodowania kart, czyli w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM (ul. Senatorska, Metro Ratusz-Arsenał, Metro Świętokrzyska, Metro Plac Wilsona, Metro Marymont), na każdej poczcie, oraz w kioskach oznaczonych logo sieci Strefa a także w automatach biletowych na stacjach metra oraz na Dworcu Centralnym.

DODATKOWE GODZINY OTWARCIA PUNKTÓW OBSŁUGI PASAŻERA
W dniach 31 maja (sobota) i 1 czerwca (niedziela) POP-y będą dodatkowo otwarte w następujących godzinach:

 • stacja metra Marymont 8:30 - 15:30
 • stacja metra Plac Wilsona 9:00 - 16:00
 • stacja metra Ratusz - Arsenał 9:30 - 16:30
 • stacja metra Świętokrzyska 10:00 - 17:00
 • siedziba ZTM, ul. Senatorska 37, wejście "E" 10:00 - 17:00

Szczegółowe informacje dotyczące nowej taryfy można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.ztm.waw.pl/taryfa/.

Opracowanie na podstawie informacji
rzecznika prasowego ZTM Igora Krajnowa

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.