Dzisiaj jest środa 19 czerwca 2024 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI
kolektory

27 stycznia 2011Gmina Stare Babice złożyła wniosek do konkursu o dofinansowanie kolektorów słonecznych ze środków Unii Europejskiej

28 grudnia 2010 r. Gmina Stare Babice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Gminy Stare Babice poprzez instalację urządzeń solarnych dla mieszkańców gminy" do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (działanie 4.3).

Projekt polegać będzie na zakupie i montażu 498 zestawów instalacji solarnej w 497 budynkach/ lokalach mieszkalnych oraz 1 zestawu w Urzędzie Gminy Stare Babice.
Wartość planowanego projektu: 7 884 940 zł, w tym wnioskowana dotacja 5 519 458 zł.

Mieszkańcy, którzy nie podpisali umów, a wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie rejestrowani są na tzw. liście rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane do podpisania umowy na realizację projektu jedynie w przypadku wycofania się mieszkańców będących na liście podstawowej.

Informujemy, że nastąpiła niezależna od Gminy Stare Babice zmiana zasad dofinansowania w/w projektu ze środków UE. Zgodnie z regulaminem Konkursu, Marszałek Województwa będzie podpisywał z gminami umowy o dofinansowanie projektów, w których poziom dotacji nie przekracza 70% wartości kosztów kwalifikowanych (wstępnie Urząd Marszałkowski zakładał dofinansowanie na poziomie 85%). Ponadto przystępujący do projektu właściciele nieruchomości zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o niezarejestrowaniu i nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku, w którym planowane jest założenie kolektorów.

W związku z powyższym, po rozstrzygnięciu konkursu, w przypadku uzyskania dotacji UE, Gmina Stare Babice zaproponuje właścicielom budynków już zgłoszonych do projektu możliwość podpisania aneksu do zawartych umów. Aneks będzie zawierał m.in. zobowiązanie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 30% wartości przedsięwzięcia.

Zgodnie z regulaminem konkursu termin jego rozstrzygnięcia przewidywany jest na II kwartał 2011 roku.

Informacja o uzyskaniu przez gminę dotacji z UE, będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, newsletterze gminnym i w prasie lokalnej.

Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie wpisów w Księgach Wieczystych, tak by aktualny odpis zawierał informację, że działka jest zabudowana.


Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o projekcie w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy, Urzędu Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32, pokój 31, telefon (22) 752- 90-83 lub pisać
na adres: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl


(-) Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice

 

więcej:

Kolektory - archiwum akcji

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.