Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
ZPORR

 

Projekt wspó³finansowany z Unii Europejskiej
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 113
27 lipca 2007 r.

Budowa kanalizacji zakończona. Dnia 6 czerwca zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice". Na terenie oczyszczalni umieszczono tablicę pamiątkową wskazująca na współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Apelujemy do mieszkańców Gminy Stare Babice o podłączanie się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Inwestycja finansowana jest z funduszy Unii Europejskiej i w końcu września upływa wyznaczony dla projektu termin wykonania tego rodzaju przyłączeń. Zgłoszenia o wykonanie przyłączeń po upływie tego terminu będą mogły być realizowane jedynie w miarę możliwości technicznych administratora sieci. W celu załatwienia koniecznych formalności należy zgłaszać się do GPK "Eko-Babice" ul. Kutrzeby 36, tel. 022-722-90-08.


SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 97
9 marca 2007 r.

Apelujemy do mieszkańców Koczarg Starych, Janowa wzdłuż ul. Andersa i ul. Pohulanki, Kwirynowa ul. Maczka, Babic Nowych ulic Ogrodniczej i Dolnej o podłączanie się do nowo wybudowanych, w ramach ZPORR, sieci kanalizacyjnych. W celu załatwienia koniecznych formalności należy zgłaszać się do GPK "Eko-Babice" ul. Kutrzeby 36, tel. 022-722-90-08.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 96
2 marca 2007 r.

Apelujemy do mieszkańców Babic Nowych ulic Ogrodniczej i Dolnej o podłączanie się do nowo wybudowanych, w ramach ZPORR, sieci kanalizacyjnych. W celu załatwienia koniecznych formalności należy zgłaszać się do GPK "Eko-Babice" ul. Kutrzeby 36, tel. 022-722-90-08.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 95
23 lutego 2007 r.

Apelujemy do mieszkańców Koczarg Starych, Janowa wzdłuż ul. Andersa i ul. Pohulanki oraz Kwirynowa ul. Maczka o podłączanie się do nowo wybudowanych, w ramach ZPORR, sieci kanalizacyjnych. W celu załatwienia koniecznych formalności należy zgłaszać się do GPK "Eko-Babice" ul. Kutrzeby 36, tel. 022-722-90-08.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 79
27 paĽdziernika 2006 r.
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków otwarta!
Dnia 27 paĽdziernika miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej Gminnej Oczyszczalni ścieków w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 36. Projekt: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice" współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmował rozbudowę istniejącej w gminie Stare Babice oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnej w Starych Babicach, Babicach Nowych, Koczargach Starych, Kwirynowie i Janowie.
Wartość całego projektu wynosi 24 537 759 zł przy dofinansowaniu ze środków EFRR w wysokości 17 529 68 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 000 000 zł.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 76
6 paĽdziernik 2006 r.
Inwestycje gminne w toku.
Zgłoszone zostało przez wykonawcę zakończenie robót budowlanych na terenie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Starych Babicach. Trwa budowa kanalizacji w Koczargach Starych w ul. Akacjowej.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 73
1 września 2006 r.
Kanalizacja w gminie.
Odebrana została sieć kanalizacyjna na ulicach Ogrodniczej, Dolnej w Babicach Nowych, część ulicy Andersa i pozostała część ulicy Maczka w Janowie. Prace trwają dalej w Koczargach Starych na ul. Akacjowej.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 68
30 czerwca 2006 r.
Budowa kanalizacji w Babicach Nowych.
W dniu 28 czerwca br. odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczył Starosta Jan Żychliński oraz Wójt Krzysztof Turek. Na spotkaniu dyskutowano na temat budowy kanalizacji w ul. Ogrodniczej i Dolnej w Babicach Nowych oraz na temat planowanej przebudowy drogi ul. Ogrodniczej, która będzie realizowana przez Starostę. W związku z zaistniałymi utrudnieniami decyzją Zarządcy Dróg Powiatowych ulica Ogrodnicza będzie zamknięta na czas robót, czyli na ok. 1 m-c .Obie inwestycje będą dofinansowane ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 64
2 czerwca 2006 r.
Stacja Mechanicznego Odwadniania Osadu.
Na terenie modernizowanej oczyszczalni oddany został do użytkowania po przebudowie budynek odsączania osadu wraz prasą. Składowanie tego osadu odbywa się w nowo wybudowanej wiacie.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 57
14 kwietnia 2006 r.
Rozbudowa kanalizacji.
Ruszył kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stare Babice. Tym razem prace trwają na ul. Andersa w Janowie oraz ciągu bocznym od ul. Pohulanka w Starych Babicach. Według harmonogramu Wykonawca firma POL - AQUA na wykonanie sieci kanalizacyjnej w tej ulicy ma czas do końca sierpnia br.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 41
16 grudnia 2005

Ruszyła budowa kanalizacji

Rozpoczęła się budowa kanalizacji w ramach inwestycji "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji w gminie Stare Babice", realizowanej przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Firma Pol-Aqua, która zajmie się robotami przy budowie kanalizacji przystąpiła do zadania w Koczargach Górki, po obu stronach ul. Szkolnej. Przygotowywane jest także zaplecze budowy na terenie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków oraz trwają prace przygotowawcze na terenie oczyszczalni. Wykonawca przekazał gminie harmonogram prac oraz ustawiono tablice informacyjne, wymagane kontraktem na pozyskanie środków unijnych.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 38
25 listopada 2005

O kanalizacji w Koczargach
W czwartek, 1 grudnia o godz. 18.00 w gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12 odbędzie się spotkanie poświęcone rozpoczęciu budowy kanalizacji w Koczargach Starych. Udział w nim wezmą przedstawiciele Urzędu Gminy oraz wykonawcy robót. Zapraszamy mieszkańców do udziału.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 35
4 listopada 2005

Umowa na kanalizację Gminy podpisana!

4 listopada została podpisana umowa na wykonanie największej inwestycji w dziejach gminy - "Rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice". Dokument został podpisany z wykonawcą, tj. Konsorcjum Firm, jego liderem - Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Pol- Aqua S.A. z siedzibą w Piasecznie oraz z członkiem konsorcjum - firmą Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie. Firma Pol-Aqua zajmie się budową kanalizacji, Warbud - oczyszczalni. Zgodnie z umową, termin wykonania całego zadania to 18 miesięcy. Po podpisaniu umowy, rozpocznie się procedura wprowadzania Wykonawcy na odcinki budowy oraz przekazywanie dokumentacji. Przypomnijmy, że ta ogromna inwestycja warta ok. 25 mln zł w 75% zostanie sfinansowana ze środków europejskich, realizowana jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 33
21 paĽdziernika 2005

Wykonawca na największą inwestycję wyłoniony!
Zakończyło się trwające od lipca br. postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice", realizowanego w ramach ZPORR. Trudności związane z wyłonieniem wykonawcy wynikały z przeszkód proceduralnych.
W wyniku składanych przez oferentów protestów na dokonany wybór wykonawcy w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyły się dwukrotnie posiedzenia zespołu arbitrów.
10 paĽdziernika zapadła ostateczna decyzja. Obecnie trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy z wykonawcą, którym jest Konsorcjum Firm Pol-Aqua S.A. i Warbud S.A.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 23
15 lipca 2005

Wybrano Konsultanta największej inwestycji w dziejach gminy

6 lipca rozstrzygnięto przetarg nieograniczonego na wybór organizacji Konsultanta dla zamówienia publicznego obejmującego "Rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Stare Babice". Wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych "EKO-INWEST" S.A. z siedzibą w Szczecinie. Cena oferty to 732 tys. zł brutto.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 21
27 czerwca 2005
Spotkanie przed przetargiem
24 czerwca br. w UG odbyło się spotkanie przedofertowe dla wykonawców zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice". Osoby zainteresowane m.in. obejrzały obiekt oczyszczalni w Starych Babicach.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 18
6 czerwca 2005
Przetarg na największą inwestycję w historii Gminy
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy Robót dla zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice", realizowanego w ramach ZPORR. Oferty należy składać do 6 lipca br. Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, u Pawła Błażejewskiego i Danuty Wąsowicz, nr tel. 722 95 36.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 15
16 maja 2005

Przetarg na Inżyniera

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla zadania głównego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice". Inżynier Kontraktu będzie instytucją nadzorującą realizację całości projektu. Oferty należy składać w sekretariacie UG do 21 czerwca br. W Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych trwają procedury przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 9
4 kwietnia 2005

Finansowanie projektu

Gmina otworzyła rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice", realizowany w ramach ZPORR. Złożyła również w BGK wniosek o przyznanie prefinansowania na ww. projekt. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na jego prefinansowanie. Jeżeli w ciągu 30 dni nie zostanie podpisana z Wojewodą Mazowieckim umowa na finansowanie projektu, umowa z Bankiem wygaśnie.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 3
21 lutego 2005

Kolejny etap realizacji inwestycji

W Wydziale Inwestycji UG trwają prace nad przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu i wykonawcy robót na realizację projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice". Jest to największa inwestycja przewidziana do realizacji w br. Projekt o wartości blisko 25 mln zł przeszedł wszystkie stopnie weryfikacji i został zatwierdzony do realizacji. Otrzymamy środki na 75% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 1
7 lutego 2005

Praca nad budżetem

1 lutego obradowała Komisja Gospodarki Finansowej. Było to już drugie posiedzenie poświęcone przygotowaniu opinii dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2005. Najważniejszym zadaniem dla Komisji jest obecnie określenie planu inwestycyjnego, który jest jednym z najistotniejszych punktów budżetu. Największą inwestycją realizowaną w br. będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej przy pomocy środków Unii Europejskiej. Projekt o wartości blisko 25 mln zł przeszedł wszystkie stopnie weryfikacji został zatwierdzony do realizacji- co jest ogromnym sukcesem Gminy- dostaniemy bowiem środki na 75% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina ponadto będzie w br. realizować jeszcze inne inwestycje m.in.: dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej- ze środków własnych, oraz inwestycje drogowe na ul. Granicznej, Berberysowej, Modrzewiowej i Irysowej- te wszystkie zadania będą musiały zostać uwzględnione w budżecie. Komisja Gospodarki Finansowej pracuje ponadto nad innymi projektami pozwalającymi uzyskać dofinansowanie UE. Następne posiedzenie w tej sprawie- 8 lutego.
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.