Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
ZPORR

 

Projekt wspó³finansowany z Unii Europejskiej
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Opis Inwestycji

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stare Babice - Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu była rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Starych Babicach oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stare Babice. Poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby projekt przyczynił się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców i tym samym do osiągnięcia jednego z głównych celów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004 - 2006 jakim była rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionów.

Projekt współfinansowany był z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Operacyjnego. Jego całkowita wartość wyniosła 26 487 331 zł przy dofinansowaniu z powyższego funduszu w wysokości 17 500 342 zł.
Realizacja Projektu rozpoczęła się w dniu 07.12.2005 i trwała 18 miesięcy.
Rozbudowaną oczyszczalnię ścieków oddano do eksploatacji we wrześniu 2006 roku. Budowę sieci kanalizacyjnej zakończono 06.06.2007 roku. Wybudowano 15 514 mb sieci kanalizacyjnej.

W wyniku realizacji inwestycji liczba osób korzystających z kanalizacji sanitarnej w całej Gminie Stare Babice zwiększy się o 1242 osoby (272 przyłącza)i wyniesie 6710. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przyczyni się do spełnienia zobowiązań z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych wynikających a Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej.

 1. Rozbudowa oczyszczalni polegała na dobudowie w istniejącej oczyszczalni reaktora biologicznego, osadników wtórnych, wiaty składowania osadu, adaptacji obecnego osadnika wtórnego na zbiornik uśredniający, rozbudowie punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz wyposażenia w nowe, dodatkowe urządzenia istniejących budynków technicznych.
  W wyniku rozbudowy przepustowość oczyszczalni zwiększyła się z 1200 m3 do 3000 m3 na dobę.
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej objęła 5 zadań:
  • Sieć kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych,
  • Sieć kanalizacji sanitarnej w Babicach Nowych ul. Ogrodnicza, ul. Dolna
  oraz w Starych Babicach, ul. Warszawska.
  • Kanalizację sanitarną we wsiach Kwirynów i Janów - ul. Gen. Maczka,
  • Sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Janów - ul. Andersa i ul. Pohulanka,
  • Sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Babice Nowe - ul. Ogrodnicza i ul. Dolna (do granic gminy)
 3. Wybudowano 6 przepompowni ścieków:
  - Przepompownia "Górki" na zbiegu ul. Akacjowej i ul. Górki, w Koczargach Starych,
  - Przepompownia "Klonowa" przy ul. Klonowej i ul. Sosnowej, w Koczargach Starych,
  - Przepompownia "Akacjowa" na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Klonowej, w Koczargach Starych
  - Przepompownia "Pohulanki" na skrzyżowaniu ul. Pohulanki i ul. Andersa, w Janowie
  - Przepompownia "Dolna" na ul. Dolnej, w Babicach Nowych,
  - Przepompownia "CPN" na ul Warszawskiej w Babicach Nowych.
 4. Dokonano modernizacji rowu Z - 7 znajdującego się w zlewni Kampinoskiego Parku Narodowego.

Inwestycja jest eksploatowana i konserwowana przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko-Babice" Sp. z o.o. Spółka została utworzona w celu prowadzenia eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Stare Babice. Jest to jednoosobowa spółka Gminy Stare Babice.

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.