Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
PROJEKTY

STREFA REKREACJI

INWESTYCJE ZPORR

PROGRAMY DOFINANSOWANE
Projekty -- Radosna Szkoła

5.12.2012

"Radosna Szkoła" - opis projektu

Program rządowy "Radosna szkoła" zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

W ramach programu "Radosna szkoła" organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymują wsparcie finansowe m.in. na urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.

Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

W dniu 16.05.2012 r. Gmina Stare Babice podpisała umowę z Mazowieckim Kuratorem Oświaty o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa modernizacji szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

Projekt modernizacji szkolnego placu zabaw został wykonany został przez firmę AMITABA w dniu 26.07.2012 r. Zaprojektowano zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 500 m2 (prostokąt o wymiarach 36 m x 14 m), na którym zlokalizowano plac zabaw z poliuretanową nawierzchnią bezpieczną, w kolorze czerwonym, na podbudowie z tłucznia (ok. 240 m2), zieleń (ok. 210 m2), elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz ciągi komunikacyjne (ok. 50 m2) wykonane z poliuretanu w kolorze niebieskim.

Wykonano także fragment chodnika z kostki betonowej, który stanowi dojście do placu zabaw.
Zaprojektowano umieszczenie na placu zabaw następujących elementów:

1) zestaw IXO J2523,
2) sprężysta gałąĽ J986,
3) drążki gimnastyczne potrójne,
4) małpi gaj ze ścianką wspinaczkowa,
5) piramida linowa, wys. 3 m,
6) ławka z oparciem - 2 szt,
7) kosz na śmieci - 1 szt,
8) tablica regulaminowa/informacyjna - 1 szt.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę (PLAYTIME, Agnieszka Sereda), który dokonał modernizacji placu zabaw zgodnie z wykonanym projektem.

Inwestycję zakończono w dniu 30.10.2012 r. podpisaniem protokołu odbioru.

Wartość inwestycji wraz z projektem wyniosła 211 443,15 zł brutto.

Dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosło 50%, co stanowi kwotę 105 721,57 zł. Pozostała kwota w wysokości 105 721,58 zł pokryta została z budżetu Gminy Stare Babice oraz dofinansowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Babicach (57 725,00 zł).

Zmodernizowany plac zabaw wyposażony został w zabawki i nawierzchnie spełniające normy PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009. Posiada pozytywne orzeczenie techniczne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych. Inwestycja pozytywnie przeszła kontrolę zgodności z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W dniu 21.11.2012 Gmina Stare Babice złożyła w Kuratorium Oświaty w Warszawie rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego.

Opr. Referat Inwestycji

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.