Dzisiaj jest czwartek 2 grudnia 2021 r. imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny
PROJEKTY

STREFA REKREACJI

INWESTYCJE ZPORR

PROJEKTY DOFINANSOWANE
Projekty -- Plac zabaw w Borzęcinie

20.10.2011

Dotacja unijna na plac zabaw w Borzęcinie Dużym

Plac zabaw w Borzęcinie Dużym to pierwsze w naszej gminie przedsięwzięcie zrealizowane z dofinansowaniem środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, uzyskanych dzięki udziałowi Gminy
w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Między Wisłą a Kampinosem". Nabór do konkursu odbywał się w marcu 2010 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu powstał w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy. Główny dokument to opracowany na formularzu PROW wniosek z wymaganymi załącznikami. Konieczne było także opracowanie i uchwalenie "Planu Odnowy Miejscowości wsi Borzęcin Duży na lata 2010-2017". Dokument ten przyjęto uchwałą Rady Gminy 25 marca 2010 r. Prace poprzedzające złożenie wniosku to także: przygotowanie projektu i kosztorysu planowanej inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia placu zabaw, zgłoszenie do Starostwa wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę - tj. montażu zabawek i urządzeniu terenu placu zabaw. W prace te włączył się też Referat Gospodarki Komunalnej.

Wniosek podlegał ocenie przez Komisję w LGD. Otrzymał on 14 punktów (najwyżej punktowany wniosek miał 17,5 p.), co dało nam 5 miejsce na liście. Oceny akceptującej kwalifikowalność kosztów dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Ostatecznie w dniu 27 stycznia 2011r. Gmina Stare Babice podpisała umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa infrastruktury społecznej we wsi Borzęcin Duży". Wiosną odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy i ruszyły prace budowlane. Nadzór nad wykonaniem inwestycji sprawował Referat Inwestycji.

Projekt polegał na budowie placu zabaw wraz z oświetleniem, u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej. Teren działki pełnił już funkcje rekreacyjne. Wykonano na niej wcześniej remont zbiornika wodnego oraz zagospodarowano jego otoczenie, urządzono ścieżki spacerowe, zasadzono ozdobną roślinność - krzewy, drzewa.

Uruchomiony w sobotę plac zabaw o wymiarach 29mx19m, jest etapem kończącym zagospodarowanie tego terenu na cele rekreacyjne i turystyczne.
W okolicy placu zabaw przebiega jeden z głównych ciągów komunikacyjnych do Puszczy Kampinoskiej. Powyższy teren będzie służył młodym mieszkańcom gminy, a także turystom zmierzającym na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na ww. placu zamontowane zostały urządzenia zabawowe spełniające aktualne normy bezpieczeństwa PN-EN. Wykonawcą przedsięwzięcia była wyłoniona w przetargu Firma RODO.

Wartość zadania 232 383 zł brutto, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi" - wg umowy 170 868 zł. (które w ostatecznym rozliczeniu wniosku może ulec zmianie).

Przy okazji prowadzonych prac, poza zakresem projektu, Gmina z własnych środków wykonała oświetlenie terenu rekreacyjnego przy stawie na Placu Chopina, za kwotę 20 tys., zł brutto.

Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw w Borzęcinie Dużym - relacja z dn. 15.10.2011


W dniu 18.10.2011 r. Gmina złożyła do LGD wniosek w kolejnym konkursie z działania Odnowa i rozwój wsi. Tym razem projekt obejmuje budowę dwóch placów zabaw - w Koczargach Starych i Bliznem Jasińskiego oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół nich.

Oprac. Beata Tuzimek
Referat Rozwoju i Promocji Gminy
Urzędu Gminy Stare Babice

Fot. 17.09.2011
Przed otwarciem plac zabaw już cieszył się zainteresowaniem (mp)


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.