Dzisiaj jest środa 19 czerwca 2024 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
PROJEKTY

STREFA REKREACJI

INWESTYCJE ZPORR

PROGRAMY DOFINANSOWANE
Projekty -- Dziedzictwo twóczości ludowej

30.11.2011

Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej
- kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice

Gmina Stare Babice rozpoczęła realizację kolejnego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dofinansowanie uzyskano dzięki udziałowi Gminy w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Między Wisłą a Kampinosem". Nabór do konkursu odbywał się w kwietniu 2010 r.

Projekt powstał z inicjatywy Pani Jolanty Stępniak, byłej zastępcy Wójta Gminy Stare Babice.
Wniosek o dofinansowanie projektu opracowali pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. Główny dokument to sporządzony na formularzu PROW wniosek z wymaganymi załącznikami.

Wniosek podlegał ocenie przez Komisję w LGD. Otrzymał on 17,80 punktów (najwyżej punktowany wniosek miał 27p.), co dało nam 5 miejsce na liście. Oceny akceptującej kwalifikowalność kosztów dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Ostatecznie w dniu 21 lipca 2011r. Gmina Stare Babice podpisała umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice".

W okresie powakacyjnym zebrano oferty potencjalnych wykonawców i ostatecznie wyłoniono wykonawcę głównych zadań w projekcie. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Referat Architektury. Czas trwania projektu - 07.2011 r.- 09.2012 r.

Celem projektu jest zdobycie i upowszechnienie informacji o walorach zabytkowych, historycznych i artystycznych obiektów małej architektury sakralnej oraz wypromowanie tych obiektów jako lokalnych atrakcji turystycznych. Ponadto, celem przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społeczności lokalnej poprzez dokumentowanie kultywowania miejscowych tradycji, wydarzeń związanych z w/w obiektami. Podniesienie wiedzy przez mieszkańców i turystów o historii i znaczeniu małych obiektów sakralnych w kulturze regionu będzie możliwe dzięki m.in. wykonaniu oznakowania tych obiektów oraz udostępnieniu interaktywnego spacerownika na stronie internetowej i wydaniu w przystępnej formie folderu - mapy prezentującego kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice.

Projekt polega na:

  1. Opracowaniu charakterystyki 50 -ciu obiektów wraz z rysem historycznym w formie pracy monograficznej.
  2. Opracowaniu kart adresowych obiektów z załącznikami i dokumentacją niezbędną do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
  3. Wydaniu folderu - mapy w przystępnej formie dla turystów.
  4. Opracowaniu spacerownika z galerią zdjęć w formie elektronicznej.
  5. Oznakowaniu obiektów w formie tablic.
  6. Publikacji artykułów upowszechniających wiedzę o projekcie, w tym o w/w obiektach.

Wartość zadania 49 815 zł brutto, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów - wg umowy 24 800 zł.

(BT)

więcej :

Start projektu Gminy i Fundacji Hereditas -"Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"


 


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.