Dzisiaj jest czwartek 2 grudnia 2021 r. imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny
PROJEKTY

STREFA REKREACJI

INWESTYCJE ZPORR

PROGRAMY DOFINANSOWANE
Projekty -- Dziedzictwo twóczości ludowej

13.12.2011

"Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej
– kapliczki, krzyże, figury i obeliski
w Gminie Stare Babice"
– start projektu Gminy i Fundacji Hereditas

Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego to cele projektu "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice". Wykonawcą zadania - na zlecenie Gminy Stare Babice - jest warszawska Fundacja Hereditas, organizacja pożytku publicznego, zajmująca się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kultury.

Gmina Stare Babice to rejon niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym
i rekreacyjnym. Zdrowy klimat i świeże powietrze, które zapewnia otulina Kampinoskiego Parku Narodowego, zachęcają do aktywnego wypoczynku - uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a urządzone ścieżki zdrowia, place zabaw i obiekty sportowo-rekreacyjne są doskonałą propozycją spędzenia czasu także dla dzieci i rekonwalescentów. Lista atrakcji gminy nie byłaby jednak nawet w połowie pełna, gdyby nie wspomnieć o lokalnych zabytkach, reliktach kultury, miejscach pamięci narodowej i pamiątkach związanych z literaturą polską.

Na terenie gminy znajdują się cenne zabytki sztuki sakralnej, jak kościoły w Borzęcinie, Starych Babicach i Lipkowie, rezydencjonalnej (zespoły dworsko- i pałacowo-parkowe w Lipkowie i Zielonkach), sepulkralnej - cmentarz parafialny w Borzęcinie i wojenny w Starych Babicach. Kiedy dodamy do tego bez mała kilkadziesiąt przykładów tzw. małej architektury, jak przydrożne kapliczki, krzyże, figury etc., otrzymamy obraz niezwykle atrakcyjnej pod względem kulturowym okolicy, zasługującej na należytą opiekę i utrwalenie w postaci dokumentacji zarówno fotograficznej, jak opisowej.

Zachowaniu lokalnego dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej posłuży właśnie realizacja projektu Fundacji Hereditas. W ramach zadania przygotowane zostanie opracowanie z charakterystyką cennych dla obszaru obiektów twórczości ludowej i artystycznej Gminy Stare Babice (kapliczki, krzyże, figury i obeliski) wraz z przygotowaniem kart adresowych (jako części składowych gminnej ewidencji zabytków).

Autorzy opracowania przeprowadzą na wstępie badania terenowe, podczas których będą starali się dotrzeć do możliwie szerokich ˇródeł historycznych, archiwalnych, kronik parafialnych itp. Do trwałych efektów realizacji projektu należeć będą: folder Kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice (na bazie mapy turystycznej gminy) oraz "spacerownik" z galerią zdjęć i przykładowymi trasami turystyczno-edukacyjnymi w formie strony www. Wszystkie obiekty, które wejdą w zakres programu, zostaną trwale oznakowane - odpowiednimi tablicami.

W celu rzetelnego przygotowania powierzonego projektu wyznaczone z ramienia Fundacji Hereditas osoby przeprowadzą także wywiady wśród lokalnej społeczności - na obszarze lokalizacji obiektów - z potomkami właścicieli, fundatorów, obecnych mieszkańców i właścicieli posesji, na których usytuowane są kapliczki, krzyże etc. Uprzejmie prosimy o wykazanie zrozumienia i okazanie pomocy osobom realizującym badania terenowe na rzecz projektu.

Działania realizowane będą w okresie grudzień 2011 - czerwiec 2012.


Katarzyna Komar-Michalczyk
Fundacja Hereditas

Krzysztof Turek
Wójt Gminy

fot. M. Łada


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.