Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
PROJEKTY

STREFA REKREACJI

INWESTYCJE ZPORR

PROGRAMY DOFINANSOWANE
Projekty -- Rozwój e-usług

13.07.2012

"Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Stare Babice"

Urząd Gminy Stare Babice mając na uwadze rosnące wymagania technologiczne w zakresie obsługi mieszkańców, które narzuciła nam ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zakres dotychczasowych rozwiązań informatycznych stosowanych w codziennej pracy, zlecił przygotowanie kompleksowego projektu unijnego w zakresie rozwoju usług elektronicznych.

6 czerwca br. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Wójt Gminy Krzysztof Turek podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą "Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Stare Babice".

Wartość projektu wynosi 912.090,29 zł., a przyznane dofinansowanie to 748.752,72. zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II "Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza" Działanie 2.2. "Rozwój e-usług".

Projekt, który koordynuje doradca ds. ekonomiczno-gospodarczych Maciej Tuzimski, został podzielony na dwie główne części.

  • Pierwszą - analityczną, w której zdiagnozowano występujące w infrastrukturze oraz oprogramowaniu problemy wpływające na działanie i korzystanie z rozwiązań IT (rozwiązań informatycznych) w Urzędzie.
    Na podstawie przeprowadzonych audytów, określono zakres niezbędnych modyfikacji i rozbudowy, zarówno w tzw. hardware jak i software, (w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania).
  • Druga część projektu - wykonawcza polega na wyposażeniu Urzędu Gminy w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, w oparciu o wykonane wcześniej analizy.

W ramach projektu sfinansowano zakup oprogramowania pozwalającego zdigitalizować (przetworzyć w formie elektronicznej) obieg spraw i dokumentów w pracy Urzędu (tzw. EOD). Dokonano integracji systemów bazodanowych (przede wszystkim związanych z aspektami finansowymi działania Gminy i Urzędu) oraz zakupiono specjalistyczne oprogramowanie dziedzinowe, wspierające pracę referatów urzędu.

Zakupiono także profesjonalne urządzenia serwerowe celem migracji istniejących systemów bazodanowych na jedną, wydajną platformę sprzętową. A zatem skupiono wiele danych w jednym miejscu, co ułatwi w praktyce dostęp do nich i skróci czas obiegu dokumentów.

Celem zachowania spójności sieci lokalnej, eliminacji zagrożeń związanych z nieautoryzowanym dostępem (a zatem korzystania z bazy danych osób do tego nieuprawnionych) oraz w celu harmonijnego działania wszystkich wprowadzonych rozwiązań informatycznych, w ramach projektu zakupiono System Zarządzania Siecią Lokalną.

Łatwiejszy dostęp do informacji - dla mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy

Głównym celem projektu jest przygotowanie Urzędu do, otwartej dla obywatela informatyzacji. W ramach projektu poczyniono przygotowania do wdrożenia Platformy Integracji Systemów i Informacji Gminnej, co zaowocuje do końca roku, stworzeniem wszechstronnej bazy informacji gminnej, dostępnej zarówno dla pracowników urzędu jak i mieszkańców gminy. Dzięki tym rozwiązaniom, dominującą większość spraw, które w tej chwili mieszkańcy realizują w Urzędzie osobiście, będą mogli zrealizować przez Internet. W ramach projektu duży nacisk położono właśnie na to zagadnienie, a zatem na elektroniczną komunikację między mieszkańcami Gminy a urzędem. W tym celu przygotowano ponad 50 rodzajów specjalnych formularzy elektronicznych (wniosków składanych przez mieszkańców gminy w różnych sprawach).
W budynkach Urzędu zainstalowano także dwa infokioski z dostępem do Internetu.

Infokioski - darmowy dostęp do Internetu

Infokioski umożliwiają swobodne korzystanie z Internetu poprzez przeglądarkę internetową. Wyposażone są w ekran dotykowy, który poprzez wirtualną klawiaturę pozwala wpisywać adresy stron www, a dzięki wbudowanemu programowi pocztowemu osoby korzystające z tych urządzeń będą mogły napisać i wysłać wiadomość e-mail (zarówno poprzez web-pocztę, jak i z użyciem własnego konta pocztowego).

Dzięki infokioskom możliwe będzie również przeglądanie (po uprzedniej rejestracji w systemie) własnych spraw złożonych w Urzędzie. Korzystanie z tych urządzeń jest bezpłatne. Mając na uwadze innowacyjność wprowadzonych rozwiązań dla mieszkańców Gminy, po wakacjach będzie przeprowadzona akcja informacyjna, wyjaśniająca i promująca wdrożone rozwiązania w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Paweł Florczak
DCS Consulting

 

 

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.