Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Uwarunkowania wynikające ze Strategii rozwoju województwa mazowieckiego - opracowanej przez Sejmik województwa mazowieckiego, 2001r.

Dokument ten w rozdziale IV określa cele i priorytety strategiczne rozwoju województwa mazowieckiego:

Cele długookresowe
 • zwiększenie konkurencyjności metropolii warszawskiej i regionu w układzie europejskim i globalnym,
 • przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie,
 • poprawa jakości środowiska przyrodniczego Mazowsza,
 • wydłużanie trwania życia mieszkańców województwa poprzez zmianę stylu życia oraz poprzez zmniejszenie rozpowszechniania chorób, szczególnie chorób cywilizacyjnych i uzależnień,
 • ukształtowanie tożsamości kulturowej regionu,
 • bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Cele średniookresowe i operacyjne:
 • wzmocnienie mechanizmów dyfuzji procesów rozwojowych z aglomeracji warszawskiej na otoczenie regionalne,
 • przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach,
 • wzmocnienie istniejących i stymulowanie rozwoju nowych funkcji metropolitalnych Warszawy,
 • aktywizacja i modernizacja obszarów poza metropolitalnych,
 • przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego,
 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa,
 • wzmocnienie regionalnych więzi kulturowo-społecznych mieszkańców województwa,
 • zahamowanie narastania chaosu w przestrzennym zagospodarowaniu Warszawy i województwa / poprzez m.in.zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego i egzekwowania postanowień planu/.
Priorytety:
ochrona środowiska, transport i łączność, czynszowe budownictwo komunalne, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój obszarów pozametropolitalnych, kultura.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.