Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony


Ład przestrzenny w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to tworzenie harmonijnych struktur przestrzennych uwzględniających wszelkie wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz estetyczne.
Analiza obowiązujących planów /wymienione we WSTĘPIE roz.3 pkt a/ wykazuje, że powyższe aspekty zostały uwzględnione w w/w opracowaniach.
Obowiązujące plany o dużej szczegółowości skali /1:1000/ zawierają wspólny, uporządkowany system przepisów regulujących zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.
Na obszarze gminy nie występuje rozbieżność między stanem ładu przestrzennego a stanem dalece sprecyzowanych wymogów jego ochrony.
Dominująca w układzie gminy jest oś komunikacyjna drogi wojewódzkiej Warszawa-Leszno-Sochaczew. Zabudowa mieszkaniowa w formie zabudowy jednorodzinnej tworzy ciągi wzdłuż istniejących dróg a w części wschodniej wypełnia obszary między drogami tworząc wyodrębnione przestrzennie osiedla. Wartościowym założeniem urbanistycznym jest rynek w centrum wsi gminnej Stare Babice.
W nawiązaniu do niego ukształtowano wyznaczony w mpzp wschodniej części gminy plac tworzący przestrzeń publiczną w Kwirynowie. Oba place łączy przestrzennie dominanta kościoła.
Znaczną część obszaru stanowią tereny rolne, niezabudowane. Poprzez konsekwentną politykę nie dopuszczania siedlisk nie wyznaczonych planem uchroniono obszar gminy przed rozpraszaniem zabudowy. Razem z istn.zadrzewieniami i kompleksem lasów KPN tereny otwarte tworzą krajobraz harmonijny.
Elementem dysharmonijnym są linie wysokiego napięcia.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.