Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia.

Gmina podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców:
  • z zakresu ochrony przeciwpożarowej - utrzymuje jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
  • z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - ;realizuje zadania we współpracy z Sekcją Ruchu Drogowego KPP, finansuje i zabezpiecza oświetlenie dróg na swoim terenie.
W okresie ostatniego roku odnotowano ok.200 zdarzeń o charakterze kryminalnym /kradzież mienia, kradzież z włamaniem, rozboje, uszkodzenia mienia/.
Wytyczono strategiczne cele działania:
  • podniesienie poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa,
  • wzrost bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
  • przygotowanie do wprowadzenia monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
  • zapobieganie patologii wśród dzieci i młodzieży,
  • wypracowanie społecznych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.