Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Potrzeby i możliwości rozwoju gminy

W Strategii rozwoju gminy Stare Babice z 2002 r. wskazano za potrzebne i możliwe, a wpływające bezpośrednio na zmiany zagospodarowania przestrzennego i jego standardów następujące cele strategiczne oraz programy operacyjne dla ich realizacji:

Cel strategiczny nr 1
Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania
Programy operacyjne:
nr 1 - udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska,
nr 2 - usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi,
nr 3 - poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia,
nr 4 - rozwój centrum urbanistycznego z nawiązaniem do tradycji Starych Babic.

Cel strategiczny nr 2
Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy
Programy operacyjne:
nr 5 - aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa,
nr 6 - usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy.

Cel strategiczny nr 3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
Programy operacyjne:
nr 7 - rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, nr 8 - wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych. W 2004 r. opracowano Program rozwoju lokalnego gminy Stare Babice, konkretyzujący programy inwestycyjne do roku 2012, podając terminy, nakłady i źródła finansowania.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.