Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Stan prawny gruntów

Występuje własność gminna, Skarbu Państwa, Agencji Rolnej Skarbu Państwa, spółdzielcza, kościelna. Przeważają grunty własności prywatnej.
Znaczna część terenów na północy gminy jest własnością Kampinoskiego Parku Narodowego. Oprócz terenów leśnych w granicach Parku własnością KPN jest las Klaudyński. Las Bemowski należy do Skarbu Państwa.
Tereny specjalne / wojskowe / Skarbu Państwa zajmują ok.50 ha.
Tereny gminne / ok. 120 ha / to:
 • tereny usług
 • teren oczyszczalni ścieków
 • tereny w wieczystym użytkowaniu
 • teren dróg gminnych.

 • Drogi wojewódzkie stanowią własność państwową, podobnie bocznica kolejowa do Huty.
  Tereny rolne prawie w 100% są własnością prywatną.

  Z powyższej analizy wynika, że w gminie brakuje wolnych terenów własności gminnej na cele urządzeń komunalnych, usług, zieleni itp. jak również z przeznaczeniem na tereny zamienne. Podejmowane są starania o uzyskanie dalszych terenów Agencji Rolnej Skarbu Państwa na cele publiczne w Zielonkach.

  wstecz

  ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
  QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.