Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z 2004 r. określono szereg ponadlokalnych inwestycji celu publicznego, które dotyczą gminy Stare Babice. Są to:
 1. Obszar KPN /zasięg krajowy/
 2. rezerwaty przyrody
 3. pomniki przyrody
 4. dziedzictwo kultury
 5. proj.droga ekspresowa-krajowa S8 - trasa AK /zasięg krajowy/
 6. drogi wojewódzkie
 7. drogi powiatowe
 8. układy przesyłowe energetyki:
  linia 400 kV, 2 linie 220 kV, linia 110 kV
  gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 400 /z odc.500/-obwód gazu wysokiego ciśnienia wokół Warszawy
  sieć paliw płynnych – rurociąg Przyjaźń.
Ponad wyżej wymienione Zarząd Województwa Mazowieckiego nie zgłasza innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które powinny być zlokalizowane na terenach gminy Stare Babice. Funkcje obronności i ochrony bezpieczeństwa państwa pełni Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.