Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad-lokalnym


Do inwestycji publicznych o znaczeniu ponadlokalnym w gminie Stare Babice należą:
 1. Utrzymywanie i ochrona obiektów służących ochronie środowiska, tj:
  • obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego /zasięg krajowy/,
  • rezerwatów przyrody,
  • pomników przyrody,
  • strategicznych powiązań Parku z Lasem Bemowskim i lasami w rejonie wsi Stanisławów,
 2. Opieka nad obiektami objętymi ochroną konserwatora zabytków,
 3. Budowa i utrzymywanie dróg publicznych:
  • proj.droga ekspresowa-krajowa S8 - >trasa AK /zasięg krajowy/,
  • istn.drogi wojewódzkie nr 580 i 898 i 718,
  • proj.nowy przebieg drogi nr 898 w rejonie wsi Stare Babice i Babice Nowe,
  • proj. droga regionalna /odciążająca drogę nr 580/ - w południowej części gminy,
 4. układy przesyłowe energetyki:
  • linia 400 kV, 2 linie 220 kV, linia 110 kV ze stacją elektroenergetyczną 100kV/15kV BABICE
  • gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 400 /z odc.500/-obwód gazu wysokiego ciśnienia wokół Warszawy, sieć paliw płynnych - rurociąg Przyjaźń.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.