Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Obszary zamierzonego sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Zgodnie z art.10 ust.2 pkt 9 w studium wyznacza się obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na cele nieleśne. Wskazano je na zał. nr 3a - Obszary przeznaczone do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto dopuszcza się zmiany obowiązujących miejscowych planów dotyczące terenów przeznaczonych pod zabudowę w tych planach w miarę potrzeb.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.