Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Materiały wejściowe


Podstawowymi materiałami wejściowymi do prac analitycznych obszaru gminy są:
 1. obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
  1. wsi Latchorzew /osiedle/, uchwalony uchwałą nr XXVIII/245/98 Rady Gminy Stare Babice z dn.19.04.1998 r. /Dz.Urz.woj.warsz.nr 33 z 1998 r., poz.108 /
  2. wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów, uchwalony uchwałą nr XXVI/229/98 Rady Gminy Stare Babice z dn. 5.02.1998 r. /Dz.Urz.woj.warsz.nr 19 z 1998 r., poz.55 /
  3. wsi Lipków, uchwalony uchwałą nrXV/122/99 Rady Gminy Stare Babice z dn.16.12.1999 r. / Dz.Urz.woj.maz. nr 32 z 2000 r.,poz.221/
  4. zachodniej części Gminy Stare Babice, uchwalony uchwałą nr XIX/227/2000 Rady Gminy Stare Babice z dn. 27.04.2000 r. / Dz.Urz.woj.maz. nr 77 z 2000 r.,poz.783/
  5. wschodniej części Gminy Stare Babice, uchwalony uchwałą nr XX/232/2000 Rady Gminy Stare Babice z dn. 25.05.2000 r. . / Dz.Urz.woj.maz. nr 81 z 2000 r.,poz.818/
  6. zachodniej części Gminy Stare Babice-w zakresie wsi Koczargi Stare, uchwalony uchwałą nr XXVII/316/2001 Rady Gminy Stare Babice z dn. 29.03.2001 r. /Dz.Urz.woj.maz. nr 132 z 2001 r.,poz.1819/
  7. części wsi Lipków, zwanej Kolonią Lipków, uchwalony uchwałą nr XXV/399/2001 Rady Gminy Stare Babice z dn. 27.12.2001 r. / Dz.Urz.woj.maz. nr 63 z 2002 r.,poz.1279/
  8. części wsi Lipków: /ciąg pieszo-jezdny między osiedlem Kampinos a wsią/, uchwalony uchwałą nr XXXIX/436/2002 Rady Gminy Stare Babice z dn. 14.06.2002 r. /Dz.Urz.woj.maz. nr 205 z 2002 r.,poz.5057/ oraz odległość 105 m od KPN, uchwalony uchwałą nr VI/39/03 Rady Gminy Stare Babice z dn. 24.04.2003 r. / Dz.Urz.woj.maz. nr 189 z 2003 r.,poz.4758/
  9. zmiany części mpzp zachodniej części gminy Stare Babice, uchwalony uchwałą nr X/59/03 Rady Gminy Stare Babice z dn. 25.09.2003 r. / Dz.Urz.woj.maz. nr 281 z 2003r.,poz.7449/
  10. zmiany części mpzp wschodniej części gminy Stare Babice, uchwalony uchwałą nr X/60/03 Rady Gminy Stare Babice z dn. 25.09.2003 r./Dz.Urz.woj.maz. nr 281 z 2003 r., poz.7450/
  11. zmiany części mpzp wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów- w zakresie wsi Lubiczów, uchwalony uchwałą nr X/61/03 Rady Gminy Stare Babice z dn. 25.09.2003 r. / Dz.Urz.woj.maz. nr 281 z 2003 r.,poz.7451/
  12. zmiany części mpzp wschodniej części gminy Stare Babice - w zakresie części wsi Klaudyn, uchwalony uchwałą nr XI/65/03 Rady Gminy Stare Babice z dn. 30.10.2003 r./ Dz.Urz.woj.maz. nr 305 z 2003 r.,poz.8139/
 2. uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  1. uchwała nr XIV/98/2004 Rady Gminy Stare Babice z dn.29.01.2004 r.w sprawie przystąpienia do zmiany części mpzp wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr XXVI/229/98 z dn. 5.02.1998 r. /Dz.Urz.woj.warsz.nr 19 z 1998 r., poz.55/
  2. uchwała nr XXIV/174/04 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części mpzp wschodniej części gminy Stare Babice - w zakresie części wsi Janów
  3. uchwały nr XXIV/175-178/04 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części mpzp zachodniej części gminy Stare Babice - w zakresie odpowiednio: części wsi Wojcieszyn i Wierzbin, części wsi Koczargi Stare /2 uchwały/ i części działek nr 22/3,22,4 i 22/5 we wsi Stanisławów
 3. Opracowanie ekofizjograficzne, 2005 r.
 4. Strategia rozwoju gminy Stare Babice,2002 r.
 5. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 2003 r.
 6. Plan rozwoju lokalnego gminy Stare Babice, 2004 r.
 7. Program ochrony środowiska dla gminy Stare Babice, 2004 r.
 8. inwentaryzacja urbanistyczna dot. zainwestowania i użytkowania terenu w skali 1:5 000, 2005 r.
 9. fotoplany terenu w skali 1:5 000
 10. podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:10 000
 11. mapy ewidencji gruntów i glebowo-rolnicze poszczególnych wsi w skali 1:5 000
 12. wnioski Władz Gminy, mieszkańców i instytucji
 13. dane dot. stanu własności
 14. materiały statystyczne GUS i WUS oraz dane ludnościowe z Urzędu Gminy
 15. materiały dot.działalności realizacyjnej na terenie gminy
 16. Plan Ochrony KPN, 1997 r.
 17. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice z 1997 r.


 18. wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.