Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
Opracowania Gminy
 
Plan inwestycyjny Gminy Stare Babice na lata 2008-2013

U C H W A ŁA NR XXII/206/08
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 18 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 i 9 lit. e
oraz art. 60 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
- Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§1.
Dokonuje się aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Stare Babice na lata 2009-2013, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

 

Załącznik

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stare Babice
- zestawienie tabelaryczne na lata 2009-2013

Załącznik

Zamierzenia inwestycyjne Spółki Eko-Babice
na lata 2009-2013


Załącznik

Zamierzenia inwestycyjne Gminnej Spółki Wodnej "BABICE"
na lata 2009-2013

 

 

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.