Dzisiaj jest czwartek 28 września 2023 r. imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz ruch drogowy


Długość dróg gminnych na terenie Gminy Stare Babice wynosi ogółem 85 km. Są to drogi o różnej nawierzchni - około 45 km posiada nawierzchnię bitumiczną, 0,6 km to drogi o nawierzchni z kostki brukowej, pozostałe posiadają nawierzchnię z kruszywa drogowego bądź gruntową. Powierzchnia chodników przy drogach na terenie Gminy Stare Babice to około 19 700 m2.

Corocznie gmina przejmuje nowe grunty pod drogi wynikające z podziału nieruchomości. Większość dróg gminnych posiada kategorię L (lokalne) lub D (dojazdowe), żadna nie posiada kategorii Z (zbiorcze). Większość dróg w gminie nie posiada chodników, ruch pieszy odbywa się poboczami. Drogi główne przez miejscowości w większości posiadają nawierzchnię asfaltową, boczne gruntową lub z kruszywa.

Głównym elementem układu drogowego na terenie gminy jest droga wojewódzka nr 580 ul. Warszawska relacji Warszawa - Sochaczew. Uzupełnieniem są: droga wojewódzka nr 898 ul. Sikorskiego, stanowiąca połączenie pomiędzy trasą gdańską z drogą krajową nr 2 (poprzez drogę powiatową nr 1532 ul. Ogrodniczą), droga wojewódzka nr 718 biegnąca do Pruszkowa oraz drogi powiatowe: Droga 1532 - ul. Ogrodnicza, Droga nr 1528 - ul. Sienkiewicza, ul. Mościckiego, Droga nr 1530 - ul. Izabelińska, Droga nr 1527 - ul. Akacjowa, ul. Szkolna, Droga nr 1524 - ul. Południowa, Droga b.n. - ul. Porzeczna, Droga nr 1536 - ul. Spacerowa, Droga nr 1441 - ul. Kwiatowa, Droga nr 1525 - ul. Kosmowska, Droga nr 1534 - ul. Estrady. Uzupełnieniem całego układu są drogi gminne.

Jakość dróg wojewódzkich i powiatowych nie jest najlepsza. Ich nawierzchnia wykonana jest ze słabej jakości materiałów, brak jest odwodnienia, odpowiedniej podbudowy oraz chodników. Jedyny wyjątek stanowi droga nr 580, która w terenach zabudowanych posiada ciągi piesze, miejscami są rowy odwadniające, a w chwili obecnej jest modernizowana.

Drogi gminne istniejące w starych osiedlach, takich jak Blizne Jasińskiego czy Blizne Łaszczyńskiego są wąskie, zabudowa mieszkaniowa jest ciasna i nie ma możliwości modernizacji tych dróg zgodnie z istniejącymi standardami, natomiast nowe osiedla, powstające w oparciu o ustalenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego posiadają szerokie pasy drogowe dające możliwości planowania dróg z pełnym uzbrojeniem.

Obecnie istniejący układ drogowy nie w pełni nadąża za rozwojem zarówno motoryzacji, jak i mieszkalnictwa. Istniejące drogi o nawierzchni twardej nie są w stanie przenieść takiego ruchu jaki obecnie panuje. Dodatkowo drogi nie posiadają odwodnienia, co w przypadku obfitych opadów powoduje zalewanie ich nawierzchni i problemy z przejazdem, a brak chodników powoduje zagrożenie dla pieszych.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.