Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz ruch drogowy


Długość dróg gminnych na terenie Gminy Stare Babice wynosi ogółem 85 km. Są to drogi o różnej nawierzchni - około 45 km posiada nawierzchnię bitumiczną, 0,6 km to drogi o nawierzchni z kostki brukowej, pozostałe posiadają nawierzchnię z kruszywa drogowego bądź gruntową. Powierzchnia chodników przy drogach na terenie Gminy Stare Babice to około 19 700 m2.

Corocznie gmina przejmuje nowe grunty pod drogi wynikające z podziału nieruchomości. Większość dróg gminnych posiada kategorię L (lokalne) lub D (dojazdowe), żadna nie posiada kategorii Z (zbiorcze). Większość dróg w gminie nie posiada chodników, ruch pieszy odbywa się poboczami. Drogi główne przez miejscowości w większości posiadają nawierzchnię asfaltową, boczne gruntową lub z kruszywa.

Głównym elementem układu drogowego na terenie gminy jest droga wojewódzka nr 580 ul. Warszawska relacji Warszawa - Sochaczew. Uzupełnieniem są: droga wojewódzka nr 898 ul. Sikorskiego, stanowiąca połączenie pomiędzy trasą gdańską z drogą krajową nr 2 (poprzez drogę powiatową nr 1532 ul. Ogrodniczą), droga wojewódzka nr 718 biegnąca do Pruszkowa oraz drogi powiatowe: Droga 1532 - ul. Ogrodnicza, Droga nr 1528 - ul. Sienkiewicza, ul. Mościckiego, Droga nr 1530 - ul. Izabelińska, Droga nr 1527 - ul. Akacjowa, ul. Szkolna, Droga nr 1524 - ul. Południowa, Droga b.n. - ul. Porzeczna, Droga nr 1536 - ul. Spacerowa, Droga nr 1441 - ul. Kwiatowa, Droga nr 1525 - ul. Kosmowska, Droga nr 1534 - ul. Estrady. Uzupełnieniem całego układu są drogi gminne.

Jakość dróg wojewódzkich i powiatowych nie jest najlepsza. Ich nawierzchnia wykonana jest ze słabej jakości materiałów, brak jest odwodnienia, odpowiedniej podbudowy oraz chodników. Jedyny wyjątek stanowi droga nr 580, która w terenach zabudowanych posiada ciągi piesze, miejscami są rowy odwadniające, a w chwili obecnej jest modernizowana.

Drogi gminne istniejące w starych osiedlach, takich jak Blizne Jasińskiego czy Blizne Łaszczyńskiego są wąskie, zabudowa mieszkaniowa jest ciasna i nie ma możliwości modernizacji tych dróg zgodnie z istniejącymi standardami, natomiast nowe osiedla, powstające w oparciu o ustalenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego posiadają szerokie pasy drogowe dające możliwości planowania dróg z pełnym uzbrojeniem.

Obecnie istniejący układ drogowy nie w pełni nadąża za rozwojem zarówno motoryzacji, jak i mieszkalnictwa. Istniejące drogi o nawierzchni twardej nie są w stanie przenieść takiego ruchu jaki obecnie panuje. Dodatkowo drogi nie posiadają odwodnienia, co w przypadku obfitych opadów powoduje zalewanie ich nawierzchni i problemy z przejazdem, a brak chodników powoduje zagrożenie dla pieszych.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.