Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Mieszkalnictwo


Stale rosnąca liczba mieszkańców świadczy, że gmina posiada odpowiednie warunki do osiedlania się ludności. Bliska odległość od Warszawy i jednocześnie atrakcyjne położenie gminy w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego przyciąga deweloperów oraz indywidualnych inwestorów. W 2002 roku wydano 176 pozwoleń na budowę, w 2003 roku 371, w 2004 roku liczba pozwoleń wynosiła 250, natomiast w 2005 r. było ich 375.

Ze względu na wymogi przepisów ochrony środowiska wszystkie nowopowstające osiedla oraz indywidualna zabudowa muszą być wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną.

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczają urbanistyczny porządek powstających osiedli w Latchorzewie, Kwirynowie, Starych Babicach, Zielonkach Parceli, Lipkowie i Borzęcinie. Na byłych polach uprawnych powstają nowe osiedla z drogami dojazdowymi i infrastrukturą.

Na terenie Gminy Stare Babice dominuje zabudowa jednorodzinna dwukondygnacyjna i zagrodowa. Budynki wyposażone są w ogrzewanie lokalne gazowe lub sporadycznie węglowe oraz miejscowe instalacje sanitarne.
Zwarta zabudowa jednorodzinna o charakterze podmiejskim występuje w miejscowościach: Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzewie, Starych Babicach i Babicach Nowych, Kwirynowie oraz Klaudynie. Pozostałe wsie, położone w środkowej i zachodniej części gminy posiadają zabudowę o charakterze wiejskim i większym rozproszeniu lub jednorodzinną w układzie ciągów zabudowy wzdłuż dróg.

W graniczącym z Warszawą Latchorzewie jest aktualnie wybudowanych kilka osiedli mieszkaniowych w zabudowie domów wolnostojących i w zabudowie szeregowej. W Lipkowie powstało nowe osiedle mieszkaniowe, a w Kwirynowie trwa budowa osiedli domów jednorodzinnych. Obok Kwirynowa najsilniej zurbanizowaną miejscowością w gminie są Stare Babice. Nowe inwestycje zmierzają do nadania centrum administracyjnemu gminy charakteru miasteczka, gdzie planuje się stworzenie centrum handlowo-usługowego oraz zaplecza turystyczno-usługowego.

Dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego postępuje w kierunku zachodnim gminy wraz z rozbudową infrastruktury technicznej.

Ochronie środowiska służą ograniczenia dla inwestorów - minimalna powierzchnia działki budowlanej w otulinie puszczy wynosi 1000 m², zaś w bezpośrednim sąsiedztwie lasów 1800 m² przy zachowaniu 70 procent powierzchni biologicznie czynnej.

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę budownictwa mieszkaniowego (stan na 2004 rok)wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.