Dzisiaj jest czwartek 28 września 2023 r. imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Mieszkalnictwo


Stale rosnąca liczba mieszkańców świadczy, że gmina posiada odpowiednie warunki do osiedlania się ludności. Bliska odległość od Warszawy i jednocześnie atrakcyjne położenie gminy w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego przyciąga deweloperów oraz indywidualnych inwestorów. W 2002 roku wydano 176 pozwoleń na budowę, w 2003 roku 371, w 2004 roku liczba pozwoleń wynosiła 250, natomiast w 2005 r. było ich 375.

Ze względu na wymogi przepisów ochrony środowiska wszystkie nowopowstające osiedla oraz indywidualna zabudowa muszą być wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną.

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczają urbanistyczny porządek powstających osiedli w Latchorzewie, Kwirynowie, Starych Babicach, Zielonkach Parceli, Lipkowie i Borzęcinie. Na byłych polach uprawnych powstają nowe osiedla z drogami dojazdowymi i infrastrukturą.

Na terenie Gminy Stare Babice dominuje zabudowa jednorodzinna dwukondygnacyjna i zagrodowa. Budynki wyposażone są w ogrzewanie lokalne gazowe lub sporadycznie węglowe oraz miejscowe instalacje sanitarne.
Zwarta zabudowa jednorodzinna o charakterze podmiejskim występuje w miejscowościach: Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzewie, Starych Babicach i Babicach Nowych, Kwirynowie oraz Klaudynie. Pozostałe wsie, położone w środkowej i zachodniej części gminy posiadają zabudowę o charakterze wiejskim i większym rozproszeniu lub jednorodzinną w układzie ciągów zabudowy wzdłuż dróg.

W graniczącym z Warszawą Latchorzewie jest aktualnie wybudowanych kilka osiedli mieszkaniowych w zabudowie domów wolnostojących i w zabudowie szeregowej. W Lipkowie powstało nowe osiedle mieszkaniowe, a w Kwirynowie trwa budowa osiedli domów jednorodzinnych. Obok Kwirynowa najsilniej zurbanizowaną miejscowością w gminie są Stare Babice. Nowe inwestycje zmierzają do nadania centrum administracyjnemu gminy charakteru miasteczka, gdzie planuje się stworzenie centrum handlowo-usługowego oraz zaplecza turystyczno-usługowego.

Dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego postępuje w kierunku zachodnim gminy wraz z rozbudową infrastruktury technicznej.

Ochronie środowiska służą ograniczenia dla inwestorów - minimalna powierzchnia działki budowlanej w otulinie puszczy wynosi 1000 m², zaś w bezpośrednim sąsiedztwie lasów 1800 m² przy zachowaniu 70 procent powierzchni biologicznie czynnej.

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę budownictwa mieszkaniowego (stan na 2004 rok)wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.