Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Zagospodarowanie przestrzenne


Władze Gminy Stare Babice podejmują wszelkie działania mające na celu racjonalny rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest podjęcie działań planistycznych, uaktywniających tereny poszczególnych wsi pod ściśle określoną zabudowę. Zwraca się szczególną uwagę zarówno na istniejące, jak i nowe inwestycje. Wyznacza się tereny w całej gminie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, a w ściśle określonych miejscach także produkcyjną. Bezpośrednie sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego, aglomeracji warszawskiej i faktu, że Gmina Stare Babice jest typową gminą wiejską powoduje ściśle określone uwarunkowania jej rozwoju. Praktycznie cały teren gminy ma aktualne plany miejscowe, co już zdecydowanie poprawiło właściwe zagospodarowanie przestrzenne gminy.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, podjęta Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 r., umożliwi w perspektywie najbliższych kilkunastu lat zmianę obowiązujących planów miejscowych z dostosowaniem ich do zmieniających się dość gwałtownie uwarunkowań zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.