Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Gospodarka finansowa


Z analizy wykonanych budżetów Gminy Stare Babice wynika, iż w latach 2002-2006 dochody i wydatki podlegały znacznemu wzrostowi.
Zanotowany przyrost dochodów budżetowych w latach 2002-2006 wynikał z :
  • uzyskania dodatkowych środków w postaci dotacji Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych i środków strukturalnych;
  • zwiększenia wpływów z podatków wspólnych z budżetem państwa (PIT i CIT) – częściowo wskutek zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
  • wzrostu dochodów własnych;
  • wzrostu subwencji i dotacji.
Należy zwrócić uwagę na fakt niskiego zadłużenia gminy. Na dzień 31 grudnia 2005 roku zadłużenie gminy wyniosło 200 tys. zł. Jest to sytuacja bardzo rzadko spotykana w polskim samorządzie terytorialnym. Daje to gminie na przyszłość wysoką zdolność do zaciągania zobowiązań dłużnych. Może być to bardzo ważne przy współfinansowaniu zadań funduszami Unii Europejskiej. W przypadku zaciągania długu należy rozważyć wykorzystanie instrumentów dłużnych stosownie do potencjału finansowego gminy kolejnych lat, racjonalnie kształtując transze zadłużenia i terminy jego spłat.
Mocnymi stronami polityki finansowej gminy są: przy niedostatecznej ilości środków w budżecie gminy - stosunkowo wysokie dochody własne, świadczące o znacznej samodzielności finansowej gminy oraz duże nakłady na inwestycje.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.