Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Uwarunkowania i problemy rozwoju Gminy Stare Babice


Analiza uwarunkowań i problemów rozwoju doprowadziła do:
  • wskazania kluczowych uwarunkowań, czyli zdarzeń, zjawisk, tendencji i procesów, wpływających pozytywnie lub negatywnie na jej rozwój (obecnie lub w przyszłości), czyli zaprezentowanie szans i zagrożeń rozwojowych Gminy Stare Babice,
  • identyfikacji podstawowych uwarunkowań jej dalszego rozwoju, wynikających z obecnej sytuacji w sferze społecznej, gospodarczej, ekologicznej, przestrzennej i dziedzictwa kulturowego, czyli przedstawienie silnych i słabych stron Gminy Stare Babice,
  • wskazania głównych problemów dalszego jej rozwoju, które wymagają podjęcia określonych działań realizacyjnych zmierzających do likwidacji barier i ograniczeń rozwojowych lub co najmniej złagodzenia ich negatywnego wpływu na dalszy rozwój gminy i warunki życia mieszkańców - zaprezentowano w postaci katalogu głównych problemów rozwojowych Gminy Stare Babice.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.